KSLP przeciw aborcji farmakologicznej

Jako lekarze nie możemy milczeć wobec nielegalnej aktywności organizacji proaborcyjnych. Domagamy się natychmiastowego powstrzymania niezgodnej z obowiązującym prawem działalności w Polsce organizacji dostarczających matkom w sposób masowy środki służące wywołaniu aborcji farmakologicznych - czytamy w oświadczeniu Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich.

Oto tekst stanowiska KSLP w sprawie nielegalnej działalności w Polsce organizacji sprowadzającej w sposób masowy preparaty służące wywołaniu aborcji farmakologicznych:

W Polsce od wielu lat działa zorganizowania grupa osób, która ostentacyjnie łamiąc prawo zaopatruje matki w środki wywołujące aborcję farmakologiczną, co sprawia, że tysiące dzieci jest zabijanych, a tysiące kobiet traci zdrowie i płodność. Rozprowadzanie i reklama tych środków nie spotyka się z odpowiednią reakcją organów ścigania. Dopiero, kiedy ojciec poczętego dziecka zgłosił w listopadzie 2021 r. na policję sprawę zdobytych przez matkę ich dziecka pigułek wczesnoporonnych, od aktywistki proaborcyjnej organizacji Dream Team, rozpoczął się 9 kwietnia 2022 r. jej proces przed Sądem Okręgowym dla Warszawy-Pragi. Organizacja bez żadnych przeszkód dostarcza matkom środki wywołujące aborcję farmakologiczną umożliwiając im zabicie dziecka przed jego urodzeniem, a więc czynnie uczestniczy w zabójstwach prenatalnych.

Jako lekarze przypominamy, że aborcja jest zabójstwem dziecka w prenatalnej fazie rozwoju. Aborcja farmakologiczna brutalnie zakłócając w organizmie matek wrażliwe mechanizmy służące ochronie fizjologicznego stanu ciąży, wywołuje u nich dolegliwości, przyczynia się do powstania poważnych powikłań: zakażeń, krwotoków, także zgonów. Powoduje w przyszłości zaburzenia płodności, przewlekłą depresję z poczuciem winy.

W trosce o życie dzieci, zdrowie i życie ich matek domagamy się respektowania istniejącego prawnego zakazu pomocy w przeprowadzaniu aborcji, w tym zablokowania możliwości reklamy w mediach. Osoby z organizacji proaborcyjnych same przyznają się do naruszania prawa.

Aborcyjny Dream Team kłamliwie zapewnia o bezpieczeństwie aborcji wykonywanej w domu środkami zawierających Mifepriston i Misoprostol, ukrywając fakt, że nie zostały one w Polsce dopuszczone do obrotu w tym celu. Szkodliwość proponowanych substancji jest opisana w dołączonych do każdego opakowania ulotkach:

…Pacjentka winna być poinformowana o występowaniu długotrwałego krwawienia z pochwy (średnio przez 12 dni lub dłużej od zażycia Mifegyne), które może charakteryzować się znacznym stopniem nasilenia. Do krwawienia dochodzi w niemal wszystkich przypadkach, ale nie stanowi ono dowodu na całkowite wydalenie płodu.  Przy stosowaniu środka Misoprostol występuje biegunka, wysypka, zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego, bóle głowy i brzucha, zaparcia, niestrawność, wzdęcia, nudności, wymioty, zaburzenia menstruacyjne, skurcze macicy, gorączka. senność, drżenie, drgawki, duszność, gorączka, kołatanie serca, hipotonia, bradykardia.”

„Powołaniem lekarza jest ochrona życia i zdrowia ludzkiego.”

Domagamy się natychmiastowego powstrzymania niezgodnej z obowiązującym prawem działalności w Polsce organizacji dostarczających matkom w sposób masowy środki służące wywołaniu aborcji farmakologicznych.

Warszawa 15 luty 2023

W imieniu Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich oraz członków:

    Dr n.med. Elżbieta Kortyczko, Prezes KSLP, specjalista pediatrii i neonatologii
    dr hab. n. med. Bogdan Chazan, wice-prezes KSLP, specjalista ginekologii i położnictwa
    dr hab. n. med. Jerzy Jurkiewicz, Przew. Sądu Koleżeńskiego KSLP, specjalista neurochirurgii
    dr hab. n. med. Alina Midro, Prezes Odd. Podlaskiego KSLP, specjalista genetyki klinicznej
    Dr Grażyna Rybak Prezes Oddziału Mazowieckiego KSLP, specjalista pediatrii
    Dr Jadwiga Kazana, Prezes Odd. „Ziemi Radomskiej” KSLP, specjalista protetyki stomatologicznej
    n. med. Henryk Midro, specjalista psychiatrii,
    Dr n.med. Alicja Moszczyńska Kowalska, specjalista chorób oczu
    Dr n.med. Małgorzata Kępińska, specjalista pediatrii i neonatologii
    Dr n.med. Iwona Leszczyńska, specjalista otolaryngologii
    Dr n. med. Ewa Piesiewicz-Grzonkowska, lekarz pediatra, specjalista psychiatrii
    Dr n. med. Anna Kornas-Dubejko, specjalista pediatrii
    n. med. Janusz Dubejko, specjalista kardiolog.
    Dr n.med. Stanisław Nitek, specjalista otolaryngologii
    Dr Katarzyna Tylżanowska-Nitek, specjalista pulmonologii
    Dr Anna Gręziak, specjalista anestezjologii
    Dr Maria Kozera, specjalista chirurgii dziecięcej
    Dr Krzysztof Chabros, specjalista chorób wewnętrznych, hipertensjologii i diabetologii
    Dr Ignacy Jarzyło, specjalista chorób wewnętrznych
    Dr Izabela Pakulska, specjalista chorób wewnętrznych
    Dr Marzena Grzybowska, specjalista neurolog
    Dr Marzenna Koszańska, specjalista pediatrii
    Dr Katarzyna Andree-Łapińska specjalista medycyny rodzinnej
    Dr Barbara Antoniak, specjalista ginekologii i położnictwa
    Dr Grażyna Zofia Rojek, specjalista chorób wewnętrznych i reumatologii
    Dr Maria Jakubiak, specjalista medycyny rodzinnej
    Dr Anna Szopa Tyszecka, specjalista chorób wewnętrznych i pulmonologii
    Dr Andrzej Niemirski, specjalista medycyny rodzinnej
    Dr Magdalena Witowicz, specjalista chorób wewnętrznych i onkologii klinicznej
    Dr Anna Michnowska, lekarz
    Dr Barbara Reiter-Pawłowska, specjalista pediatrii.
    Dr Janusz Korfel, specjalista chorób wewnętrznych i endokrynologii
    Dr Barbara Bińczak, specjalista stomatologii
    Dr Tadeusz Beszta Borowski, specjalista psychiatrii
    Dr Grażyna Kozak, specjalista chorób wewnętrznych
    Dr Bogumiła Sawicka, specjalista psychiatrii
    Dr Janusz Jakubowski, specjalista anestezjologii,

 

« 1 »

jdud