Nowy numer 42/2020 Archiwum

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

Hasło tegorocznego tygodnia brzmi: „Aby byli jedno w Twoim ręku” (Ez 37,17).

Ciekawostką jest fakt, że zostało ono zaproponowane przez ekumeniczną grupę chrześcijan z Korei. Hasła ekumenicznego tygodnia pochodziły do tej pory z Nowego Testamentu, ewentualnie z Psalmów. Tym razem motto zaczerpnięte zostało ze starotestamentalnej Księgi Ezechiela. Aby zrozumieć jego sens, trzeba uwzględnić kontekst. Ezechiel był prorokiem i kapłanem, który działał w latach 594–571 przed Chrystusem. Żył w narodzie żydowskim podzielonym na dwa królestwa: północne i południowe.

Ta okoliczność przypomina bardzo sytuację Koreańczyków. Ezechiel dodawał otuchy ludowi w tragicznej sytuacji podziału, szerzącego się bałwochwalstwa, odejścia od przykazań. Jedna z wizji prorockich Ezechiela to obraz połączenia w Bożych dłoniach dwóch kawałków drewna, które symbolizują rozdzielone królestwa (Ef 37,15–23).

Można tu dostrzec także aluzję do krzyża, złożonego z dwóch kawałków drewna. To Chrystus na krzyżu dokonał pojednania człowieka z Bogiem i ludzi między sobą. Hasło tegorocznego tygodnia modlitw przywołuje prorocką wizję Ezechiela. Słowo proroka jest z zawsze skierowane na spełnienie w przyszłości. Bije z niego nadzieja na pojednanie wyznawców Chrystusa „w ręku Boga”. O tę jedność będziemy się modlić zgodnie ze stuletnią tradycją od 18 do 25 stycznia.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama