Nowy numer 3/2021 Archiwum

Solidarni z abp. Wielgusem

Po publikacjach w „Gazecie Polskiej” oskarżających abp. Stanisława Wielgusa o współpracę z SB, przedstawiciele Kościoła w oświadczeniach i komunikatach wyrazili solidarność z metropolitą warszawskim.

Oficjalny komunikat watykańskiego biura prasowego:

Papież ufa abp. Wielgusowi
Stolica Apostolska, decydując się na nominację nowego arcybiskupa metropolity Warszawy, wzięła pod uwagę wszystkie okoliczności jego życia, między innymi także związane z jego przeszłością. Oznacza to, że Ojciec Święty ma do abp. Stanisława Wielgusa pełne zaufanie i z całą świadomością powierzył mu misję pasterza archidiecezji warszawskiej.
Komunikat Prezydium Konferencji Episkopatu Polski

To przykład dzikiej lustracji

W związku z oskarżeniami wysuwanymi przez polskie media pod adresem księdza arcybiskupa Stanisława Wielgusa, Prezydium Konferencji Episkopatu Polski zwraca uwagę na publiczne naruszenie przez nie prawa do dobrego imienia konkretnej osoby. Zaistniała sytuacja budzi tym większy niepokój, że staje się jaskrawym przykładem „dzikiej lustracji”. Jest ona szczególnie krzywdząca w przypadku duchownego, bowiem sam fakt rozmowy księdza z pracownikami komunistycznych służb bezpieczeństwa nie może świadczyć o niemoralnej współpracy, jako że niejednokrotnie miała ona charakter urzędowy, bądź też musiała być podjęta z racji naukowych czy duszpasterskich za zgodą jego biskupa. Apelujemy zatem o uszanowanie decyzji Ojca Świętego Benedykta XVI, który okazał zaufanie Nominatowi, powierzając mu urząd arcybiskupa metropolity warszawskiego. Wyrażając słowa solidarności z księdzem arcybiskupem Stanisławem, polecamy Bogu jego osobę i powierzoną mu nową posługę. Ufamy, że wywołany zamęt medialny nie zakłóci religijnej i rodzinnej atmosfery, towarzyszącej świętom Bożego Narodzenia.

abp Józef Michalik, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
abp Stanisław Gądecki, zastępca przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski
bp Piotr Libera, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski
Warszawa, 20 grudnia 2006 r.

Oświadczenie kard. Stanisława Dziwisza

Solidarność i zaufanie

Jestem głęboko poruszony doniesieniami w sprawie nowo mianowanego arcybiskupa metropolity warszawskiego. Wiemy dobrze, że przed każdą nową nominacją jest prowadzony szczegółowy proces kanoniczny, a zebrani biskupi i kardynałowie należący do rzymskiej kongregacji oceniają kandydaturę na podstawie zgromadzonych dokumentów. Po tej dogłębnej analizie Ojciec Święty podejmuje swoją suwerenną decyzję. Tak było również przy nominacji nowego metropolity warszawskiego abp. Stanisława Wielgusa. Dlatego też z powodu ostatnich doniesień przekazuję mu swoją solidarność i pełne zaufanie.
Kard. Stanisław Dziwisz, arcybiskup metropolita krakowski

Opinia Prymasa Polski kard. Józefa Glempa
Zarzuty nierzetelne

Rozpowszechniane przez media zarzuty wobec abp. Stanisława Wielgusa związane z jego rzekomą współpracą ze służbami specjalnymi nie mogą być rzetelne – stwierdził kard. Józef Glemp w rozmowie z Katolicką Agencją Informacyjną. Prymas Polski podkreślił, że nie jest znany dokładnie ani charakter tych zarzutów, ani ich źródła. Znane jest natomiast wieloletnie oddanie nowego metropolity warszawskiego Kościołowi i służbie innym. „Dopiero gdy przeczytamy, jakiego rodzaju oskarżenia formułowane są wobec nowego metropolity, będziemy się mogli zorientować, jakiego rodzaju są to zarzuty i jaka jest ich jakość – skąd biorą się te oskarżenia, dlaczego formułowane są dopiero teraz itp.” – powiedział kard. Glemp.
Prymas Polski podkreślił, że jego zdaniem oskarżenia takie nie mogą być rzetelne, zwłaszcza gdy weźmie się pod uwagę z jednej strony formę ich rozpowszechniania, z drugiej – wieloletnie oddanie abp. Stanisława Wielgusa Kościołowi i służbie ludziom. „A co, jeśli te oskarżenia są fałszywe?” – pyta Prymas
Warszawa, 19 grudnia 2006 r.

Oświadczenie Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Zapewniamy o solidarności i modlitwie

Senat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II wyraża solidarność z Jego Ekscelencją ks. abp. prof. dr. hab. Stanisławem Wielgusem, nękanym pomówieniami o rzekomą współpracę ze Służbą Bezpieczeństwa PRL. Heroiczna postawa Księdza Arcybiskupa jako rektora KUL, żarliwość i bezkompromisowość w posłudze prawdy oraz unikanie łatwego poklasku są najlepszą gwarancją jego prawości. Słuszne skądinąd oczyszczanie zbiorowej pamięci nie może odbywać się w atmosferze pomówień i prowadzić do deptania ludzkiej godności.

Zapewniamy Księdza Arcybiskupa o serdecznej pamięci w modlitwie.

Wielki Kanclerz
Rektor
Senat KUL Jana Pawła II
Lublin, 21 grudnia 2006 r.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama