Nowy numer 39/2023 Archiwum

Odwrócony porządek

Czwartek, Pierwsza Księga Samuela.

Egzegeci objaśniający Pismo Święte nazywają ten kantyk „prototypem Magnificat”. To pieśń Anny, która wyśpiewuje swe dziękczynienie Bogu za syna. Była bowiem kobietą nieszczęśliwą z powodu bezpłodności. Ale Pan spełnił modlitwy Anny i narodził się mały Samuel, którego Anna i jej mąż, Elkana, z wdzięczności oddali na służbę Panu. Anna wychwala więc Pana, „do którego należą filary ziemi” i który „na nich świat położył”, ale też Pana, który ma moc odwrócić, zdałoby się odwieczny, bieg rzeczy. Oto bowiem z Jego woli „za chleb najmują się syci, a głodni odpoczywają, niepłodna rodzi siedmioro, a wielodzietna więdnie”. Ten kantyk przychodzi do nas na koniec Adwentu. Już wkrótce objawi się nam Bóg paradoksów w narodzonym z Maryi Dziewicy-Matki Jezusie Chrystusie: „Bóg się rodzi, moc truchleje, Pan niebiosów obnażony. Ogień krzepnie, blask ciemnieje. Ma granice – Nieskończony”. Bóg odwraca porządek świata. Staje się człowiekiem. Sam uniża się, aby wywyższyć tych, których grzech i śmierć poniża, aby swym ubóstwem nas ubogacić (por. 2 Kor 8,9). Zaś Anna i Maryja pomagają nam cierpliwie prosić Pana i z uwielbieniem Jemu dziękować.

Czytaj: 1 SM 2,1-8


Adwent jest czasem oczekiwania na dni, w których wspominamy Narodzenie Chrystusa, ale przede wszystkim oczekiwania na Jego powtórne przyjście. W tym roku do adwentowej refleksji włączamy psalmy. W cyklu „PS Oczekuj” dziennikarze „Gościa” rozważają słowa kolejnych psalmów z liturgii.

Zobacz poprzednie rozważania: PS Oczekuj

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Quantcast