Nowy numer 48/2020 Archiwum

X Niedziela Zwykła

Czytania mszalne

PIERWSZE CZYTANIE
Bóg pragnie miłości
Czytanie z Księgi proroka Ozeasza
Dołóżmy starań, aby poznać Pana; Jego przyjście jest pewne jak świt poranka, jak wczesny deszcz przychodzi On do nas i jak deszcz późny, co nasyca ziemię.
Cóż ci mogę uczynić, Efra-imie, co pocznę z tobą, Judo? Miłość wasza podobna do chmur na świtaniu albo do rosy, która prędko znika. Dlatego ciosałem ich przez proroków, słowami ust mych zabijałem, a Prawo moje zabłysło jak światło. Miłości pragnę, nie krwawej ofiary, poznania Boga bardziej niż całopaleń.
Oz 6,3–6

PSALM RESPONSORYJNY
Refren:
Boże zbawienie ukażę uczciwym.

Przemówił Pan, Bóg nad bogami,
i wezwał ziemię od wschodudo zachodu słońca.
„Nie oskarżam cię za twe ofiary,
bo twoje całopalenia zawsze sąprzede Mną.
Refren.
Gdybym był głodny, nie mówiłbym ci o tym,
bo do Mnie świat należy i wszystko,co go napełnia.
Czy będę jadł mięso cielców
albo pił krew kozłów?
Refren.
Bogu składaj ofiarę dziękczynną,
spełnij swoje śluby wobec Najwyższego.
I wzywaj Mnie w dniu utrapienia,
uwolnię ciebie, a ty Mnie uwielbisz”.
Refren.
Ps 50(49), 1 i 8.12–13.14–15 (R.: por. 23b)

DRUGIE CZYTANIE
Wiara podstawą usprawiedliwienia
Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Bracia: Abraham wbrew nadziei uwierzył nadziei, że stanie się ojcem wielu narodów zgodnie z tym, co
było powiedziane: „Takie bę dzie twoje potomstwo”. I nie zachwiał się w wierze, choć stwierdził, że ciało jego jest obumarłe – miał już prawie sto lat – i że obumarłe jest łono Sary. I nie okazał wahania ani niedowierzania co do obietnicy Bożej, ale się wzmocnił w wierze. Oddał przez to chwałę Bogu i był przekonany, że mocen jest On również wypełnić, co obiecał. Dlatego też poczytano mu to jako sprawiedliwość. A to, że poczytano mu, zostało napisane nie ze względu na niego samego, ale i ze względu na nas, jako że będzie poczytane i nam, którzy wierzymy w Tego, co wskrzesił z martwych Jezusa, Pana naszego. On to został wydany za nasze grzechy i wskrze szony z martwych dla naszego usprawiedliwienia.
Rz 4,18–25

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Aklamacja:
Alleluja, alleluja, alleluja.
Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają.
Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Mt 9,12b.13b


EWANGELIA
Powołanie Mateusza na Apostoła
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza
Jezus wychodząc z Kafarnaum, ujrzał człowieka siedzącego w komorzecelnej, imieniem Mateusz, i rzekłdo niego: „Pójdź za Mną”.On wstał i poszedł za Nim. Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celni­ków i grzeszników, i siedzieli wraz z Jezusem i Jego uczniami. Widząc to, faryzeusze mówili do Jego uczniów: „Dlaczego wasz Nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami?”. On, usłyszawszy to, rzekł: „Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: »Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary«. Bo nie przysze­dłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników”.
Mt 9, 9–13

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama