Nowy numer 2/2021 Archiwum

Konkurs "Dzień Pański? Jesteśmy razem!"

Dla zachęty do rodzinnego i aktywnego spędzania Dnia Pańskiego, redakcja ogłasza konkurs na relację ze wspaniale przeżytej niedzieli . Konkurs ma na celu promowanie ciekawego spędzania czasu w rodzinnym gronie, planowania czasu wolnego z uwzględnieniem niedzielnej Mszy św. i rodzinnego świętowania.

Umacniamy rodzinne więzi
Niedziela? Jesteśmy razem!


Niedziela - jak głosi nauczanie Kościoła - to dla katolika najważniejszy dzień w tygodniu. Czy jednak rzeczywiście tak jest w polskich rodzinach? Niestety, niedziela to w wielu rodzinach jedyny dzień, w którym dzieci i rodzice mogą przebywać razem i mieć czas tylko dla siebie. W inne dni tygodnia na przeszkodzie stają różne okoliczności - praca, nauka, wyjazdy służbowe. Rodzice wracający z pracy do domu późnym wieczorem widzą niekiedy swoje małe lub dorastające pociechy tylko przelotnie.

Nie mają czasu na rozmowę i to wszystko, co mogłoby umocnić więź pomiędzy nimi. W zamiarach Stwórcy niedziela ma być dniem wyjątkowym, służącym duchowemu wzrastaniu i umacnianiu więzów rodzinnych. Wtedy wszystko ma nieocenione znaczenie: wspólne uczestniczenie we Mszy św., przygotowywanie i jedzenie obiadu, niedzielny wyjazd za miasto czy wspólny spacer zbliżają ludzi do siebie. Dlatego, jako redakcja tygodnika katolickiego, chcemy zaproponować naszym czytelnikom konkurs pod hasłem: "Niedziela? Jesteśmy razem!".

Trwać on będzie od 4 lipca do 16 sierpnia i jest adresowany do rodzin. Warunkiem wzięcia udziału w losowaniu bardzo atrakcyjnych nagród dla całej rodziny jest nadesłanie pracy w formie prezentacji multimedialnej (w formatach:. doc,. jpg, pdf, pps) na adres e-mailowy naszej redakcji: krakow@goscniedzielny.pl, lub dostarczenie pracy osobiście do siedziby redakcji "Gościa Niedzielnego" w Krakowie (ul. Wiślna 12). Ma ona być relacją z jednej niedzieli spędzonej w gronie rodziny. Co ważne - musi obejmować cały dzień, konicznie uwzględniając udział w niedzielnej Mszy św. Liczyć się będą nie tylko walory artystyczne pracy, ale także pomysły na wspólne spędzenie czasu.

Koniecznym warunkiem udziału w konkursie jest zebranie przynajmniej trzech kuponów konkursowych, publikowanych w wydaniu krakowskim "Gościa Niedzielnego" w numerach od 26. do 32. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. Za I miejsce - karnet na basen, saunę, fitness i siłownię w Centrum Sportowo-Rekreacyjnym w Piekarach k. Krakowa o wartości 600 zł (do wykorzystania dla kilku osób) oraz 4 bilety do Kopalni Soli w Wieliczce, za II miejsce - karnet Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Piekarach o wartości 400 zł oraz 4 bilety do Kopalni Soli w Wieliczce, a za III miejsce - cztery równorzędne nagrody - karnety Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Piekarach o wartości 250 zł każdy.

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN KONKURSU

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu jest Wydawnictwo Kurii Metropolitalnej „Gość Niedzielny” – redakcja w Krakowie.
2. Adres organizatora: Redakcja „Gościa Niedzielnego” w Krakowie, ul. Wiślna 12, 30-960 Kraków.
3. Adres e-mail: krakow@goszniedzielny.pl
4. Data rozpoczęcia konkursu: 4.07.2010 r.
5. Termin nadsyłania prac: do 16.08.2010 r.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
Konkurs adresowany jest do rodzin. Uczestnicy muszą spełnić wszystkie następujące warunki:

1. Posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, a w przypadku osób niepełnoletnich udział w konkursie powinien zgłosić opiekun prawny.
2. Przesłać na adres e-mail wskazany w „Postanowieniach ogólnych” pkt. 2 pracę konkursową.
3. Uczestnicy nie są pracownikami Organizatora ani nie są członkami rodzin pracowników Organizatora.
4. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody (licencji) na nieodpłatne przechowywanie i wykorzystywanie przez Organizatora nadesłanych prac. Redakcja nie odsyła nadesłanych prac.
5. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przechowywanie danych osobowych uczestników w celach reklamowych i marketingowych.
6. Nadesłane prace muszą być w całości stworzone przez osoby zgłaszające i nie mogą naruszać autorskich praw majątkowych osób trzecich.
7. Koniecznym warunkiem udziału w konkursie jest także zebranie przynajmniej trzech kuponów konkursowych publikowanych w wydaniu krakowskim „Gościa Niedzielnego” w numerach 27-32.

III. ZASADY KONKURSU
1. Udział w konkursie następuje przez przesłanie na adres e-mail wskazany w „Postanowieniach ogólnych” pkt. 2 pracy konkursowej.
2. Formę pracy stanowi prezentacja multimedialna w formatach: .doc, .jpg, .pdf, PowerPoint. Praca ma być relacją ze spędzonej wspólnie w gronie rodziny niedzieli – musi obejmować swym zasięgiem cały dzień, uwzględniając udział w niedzielnej Mszy św.
3. Prace na konkurs przesyłają osoby pełnoletnie (rodzice lub pełnoletni członkowie rodziny). Do pracy należy dołączyć: pisemną informację zawierającą:
* imię i nazwisko przesyłającego,
* adres zamieszkania,
* imiona uczestników projektu,
* telefon kontaktowy.
4. Prace zostaną ocenione pod względem merytorycznym, językowym i plastycznym wg trzech kryteriów:
* oryginalność pomysłu na spędzenie niedzieli,
* zaangażowanie całej rodziny w przygotowania, integracja,
* forma relacji (jakość zdjęć, oryginalność pamiątek, ciekawy opis)
5. Uczestnik konkursu może przesłać tylko jedno zgłoszenie i zdobyć tylko jedną nagrodę.
6. Oceny nadesłanych prac dokonuje powołana przez Organizatora komisja. Posiedzenie komisji zwołuje jej przewodniczący.

IV. JURY
1. W skład komisji konkursowej wchodzą następujące osoby:
ks. Ireneusz Okarmus (przewodniczący) – dyrektor oddziału krakowskiego „Gościa Niedzielnego”,
red. Monika Łącka,
red. Bogdan Gancarz,
Paweł Czerenko.

V. NAGRODY
1. Organizator przyzna nagrody za:
I miejsce – karnet na basen, saunę, fitness i siłownię w Centrum Sportowo-Rekreacyjnym w Piekarach k. Krakowa o wartości 600 zł oraz 4 bilety do Kopalni Soli w Wieliczce,
II miejsce – karnet Centrum Sportowo-Rekreacyjnym w Piekarach o wartości 400 zł oraz 4 bilety do Kopalni Soli w Wieliczce,
III miejsce – cztery równorzędne nagrody - karnety Centrum Sportowo-Rekreacyjnym w Piekarach o wartości 250 zł każdy.
2. Lista laureatów nagród zostanie opublikowana na łamach tygodnika „Gość Niedzielny” w numerze na 29 sierpnia 2010 r.
3. Nagrody zostaną wręczone laureatom osobiście w redakcji krakowskiego „Gościa Niedzielnego” lub przesłane na adres podany w zgłoszeniu, na koszt Organizatora.
4. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody finansowe.

VI. DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
1. Osoby biorące udział w konkursie zgadzają się, w przypadku wygrania nagrody, na opublikowanie imienia i nazwiska oraz miejscowości na łamach „Gościa Niedzielnego”.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. Zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
2. Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo do:
a) ustalenia zadań konkursowych,
b) wyboru uczestników konkursu,
c) wyłonienia zdobywców nagród na podstawie zasad określonych w niniejszym regulaminie.
3. Spory odnoszące się i wynikające z konkursu będą rozwiązywane przez Organizatora konkursu.
4. Wszelkie decyzje Organizatora będą wiążące i ostateczne.
5. Organizator nie jest odpowiedzialny za niedostępność konkursu wskutek problemów z przesyłaniem prac konkursowych, nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę materiałów lub uszkodzenia powstałe nie z winy Organizatora.
6. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie.
7. Organizator ustanawia konto korespondencyjne: krakow@goscniedzielny.pl dla wszelkiej korespondencji związanej z konkursem.
8. Organizator nie bierze odpowiedzialności za naruszenie przez uczestników konkursu autorskich praw majątkowych osób trzecich.
« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama