Nowy numer 48/2023 Archiwum

Najważniejsza misja

Młodość musi się wyszaleć – mówiono kiedyś. Słyszałem te słowa z ust różnych osób, w tym wyrozumiałych dojrzałych ludzi, którzy z przymrużeniem oka usiłowali tłumaczyć popełniane za młodu błędy. Dzisiaj prawdopodobnie już tak się nie mówi, bo po pierwsze – wypominanie komuś, że nie jest młody, jest absolutnie niepoprawne, a po drugie – trudno ustalić granice, kiedy ktoś zaczyna być na tyle „niemłody”, żeby nie wypadało mu błędów popełniać.

Faktem jest, że w ten sam sposób podchodziło się kiedyś do spraw religijności – choć może należałoby raczej użyć słów „do praktyk religijnych”. Póki człowiek był młody, stronił od kościoła, na starość kościelna ławka zdawała się wygodniejsza, więc do niej wracał. To oczywiście stereotypy, nie należy uogólniać, ale przypominają mi się te standardy wobec toczącej się nieustannie dyskusji na temat młodzieży, która nie tylko przestaje praktykować, ale i coraz głośniej mówi, że nie wierzy w Boga i w ogóle nie jest Nim zainteresowana. Jak się to ma zatem do wciąż masowo przyjmowanego w naszych parafiach sakramentu bierzmowania? Czy stereotyp „jak nie będę miał bierzmowania, to mi ślubu nie udzielą” wciąż obowiązuje? Nie sądzę, bo – jak wieszczą specjaliści – tym najmłodszym pokoleniom w przyszłości najmniej akurat zależeć będzie na tym, żeby legalizować związek – sami uznają go za ważny bądź nie. Marcin Jakimowicz w bieżącym numerze „Gościa” cytuje biskupa Edwarda Dajczaka, który opowiadał mu, że rozdał kiedyś młodym ankietę z pytaniem, co zapamiętali z bierzmowania. Odpowiedzi były porażające: – Zostało w nich to, co najbardziej męczące: podpisy, pieczątki, sprawdzanie obecności, zaliczenie. Cała sakramentalna biurokracja. Oni nie wspominali ani słowem o istocie tego sakramentu! („Spotkaj Go!” – ss. 24–25). Jakimowicz pisze: „Popularne twierdzenie, że młodzi odchodzą od wiary, ma błędne założenie. Trudno odejść od czegoś, czego… nigdy się nie miało”. O tym osobistym doświadczeniu pisałem natychmiast po opublikowaniu badań CBOS na temat religijności Polaków. Trudno jednak oprzeć się wrażeniu, że dla Kościoła jest to niezwykle istotny okres, w którym musi sobie odpowiedzieć na pytanie, czy chce odzyskać młodych. A może należałoby od razu to pytanie zamienić na: czy chcemy ich jakoś pozyskać? Nie zapominając o tym, że na „pozyskiwaniu uczniów dla Chrystusa” polega najważniejsza misja Kościoła? •

Dostępna jest część treści. Chcesz więcej? Zaloguj się i rozpocznij subskrypcję.
Kup wydanie papierowe lub najnowsze e-wydanie.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Ks. Adam Pawlaszczyk

Redaktor naczelny „Gościa Niedzielnego”, dyrektor Instytutu Gość Media.

Święcenia kapłańskie przyjął w 1998 r. W latach 1998-2005 pracował w duszpasterstwie parafialnym, po czym podjął posługę w Sądzie Metropolitalnym w Katowicach. W latach 2012-2014 był kanclerzem Kurii Metropolitalnej w Katowicach. Od 1 lutego 2014 r. pełnił funkcję oficjała Sądu Metropolitalnego. W 2010 r. obronił pracę doktorską na Wydziale Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie i uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego. Współpracował z Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego i Wydziałem Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej w Katowicach w ramach formacji duchownych i świeckich w zakresie kościelnego prawa małżeńskiego oraz teorii prawa kościelnego. Szczególnie zainteresowany literaturą i muzyką, autor poezji, tekstów pieśni religijnych, artykułów i felietonów, współpracował z TVP, Radiem Katowice i Radiem eM.

Więcej artykułów ks. Adama Pawlaszczyka