Nowy numer 47/2022 Archiwum

IRG SGH: nadal dekoniunktura w polskim rolnictwie

Trzeci kwartał br. przyniósł poprawę sytuacji w rolnictwie w stosunku do poprzedniego kwartału, ale słabszą niż była spodziewana - wynika z ankiety przeprowadzonej przez Instytut Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej (IRG SGH).

Badanie przeprowadzone w lipcu i sierpniu na próbie 2087 gospodarstw rolnych.

"Wprawdzie wartość wskaźnika koniunktury rolnej IRG SGH (IRGAGR) wzrosła w ciągu kwartału o 6,8 pkt, do wysokości -16,9 pkt, jest jednak niższa niż rok temu o 18,8 pkt, co oznacza, że tendencja spadkowa utrzymuje się (pogłębia się spadek wartości IRGAGR w skali roku, w II kwartale sięgnął bowiem 17,8 pkt)" - czytamy w informacji sygnalnej.

Obecna wartość wskaźnika jest zarazem niższa od wieloletniej średniej (o 7,0 pkt) i od przeciętnej dla trzeciego kwartału (o 10,9 pkt).

Z badanie wynika, że poprawa koniunktury jest powszechna. W największym stopniu odczuły ją gospodarstwa położone w makroregionie północnym i zajmujące się uprawą roślin wieloletnich. Nieco polepszyły się nastroje rolników i wzrosły przychody z produkcji.

Wartość wskaźnika zaufania, jednej z dwóch składowych ogólnego wskaźnika koniunktury, wzrosła w porównaniu z II kwartałem o 3,2 pkt, pozostaje jednak niższa od wartości sprzed roku o 33,9 pkt. Z kolei wartość wskaźnika wyrównanych przychodów pieniężnych gospodarstw rolnych, drugiej składowej IRGAGR, zwiększyła się o 8,6 pkt. Mimo to jest niższa niż rok temu o 11,2 pkt.

"Wzrost wartości obu wskaźników cząstkowych koniunktury nie zmienia faktu, że oceny ankietowanych nt. bieżącej sytuacji w rolnictwie są bardzo złe" - napisano.

Na ocenę koniunktury wpływa utrzymujący się wzrost kosztów produkcji, za którym nie nadąża wzrost cen produktów rolnych. Nieznacznie wzrosły zakupy nawozów sztucznych i pasz treściwych, obniżył się natomiast poziom wydatków na nabycie środków ochrony roślin.

Wyraźnie zwiększyły się nakłady na budynki i budowle oraz maszyny i urządzenia rolnicze. Pomimo wzrostów, poziom wydatków na obrotowe środki produkcji i nakłady inwestycyjne jest bardzo niski, na co wpływa trudna sytuacja finansowa rolników i wysoki koszt kredytu, który zniechęca do jego zaciągania.

Według IRG SGH rolnicy spodziewają się pewnej poprawy koniunktury w kolejnym kwartale, jednak odsetek ankietowanych, którzy ze spokojem patrzą w przyszłość, wynosi ledwie 12 proc., co jest jednym z najniższych wyników w historii badania.

Instytut Rozwoju Gospodarczego został utworzony we wrześniu 1972 roku jako międzywydziałowa jednostka badawcza Szkoły Głównej Handlowej. Od 1992 roku IRG wchodzi w skład Kolegium Analiz Ekonomicznych. Instytut specjalizuje się w badaniach nad procesami i tendencjami rozwojowymi w gospodarce polskiej. Prowadzi badania koniunktury stanowiące podstawę diagnozowania sytuacji gospodarczej kraju.

« 1 »

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama