Nowy numer 42/2020 Archiwum

Odkryjmy nasz chrzest

Wielki Post. Benedykt XVI zachęca, abyśmy odnowili łaskę naszego chrztu. Jak? Tradycyjnie, czyli przez post, modlitwę i jałmużnę. Z Chrystusem jesteście pogrzebani w chrzcie, z Nim jesteście także wskrzeszeni – tak brzmi tytuł tegorocznego orędzia Benedykta XVI na Wielki Post.

Trzy lata temu poświęciliśmy wielkopostny cykl „Gościa Niedzielnego” tematyce chrzcielnej. W tym roku sam papież nawiązał do tradycji Kościoła łączącej Wielki Post z chrztem. „Jesteśmy powołani, by przeżywać każdego dnia to, co ten sakrament oznacza i realizuje, w coraz hojniejszym i autentycznym naśladowaniu Chrystusa”, pisze Ojciec Święty.

Jednocześnie zachęca pasterzy Kościoła, aby obficiej korzystali z elementów chrzcielnych właściwych dla liturgii wielkopostnej. Benedykt XVI kilkakrotnie zwraca uwagę, że Wielki Post zmierza do Triduum Paschalnego i Wigilii Paschalnej, która jest odnowieniem naszego chrztu. Czym właściwie jest ten sakrament? Benedykt: „Człowiek umiera dla grzechu, uzyskuje udział w nowym życiu w Zmartwychwstałym Chrystusie i otrzymuje tego samego Ducha Bożego, który wskrzesił Chrystusa z martwych (por. Rz 8,11)”.

Wielki Post powinien nawiązywać do starożytnej szkoły wiary, jaką był katechumenat. W tym roku przypada w lekcjonarzu rok A, w którym czytamy Ewangelie związane z katechumenatem. Papież zachęca do tego, by to właśnie słowo z niedzielnych liturgii prowadziło nas w tym czasie. Przypomina też znaczenie trzech tradycyjnych pokutnych praktyk: postu, jałmużny i modlitwy. Post: „czyniąc nasz stół uboższym, uczymy się pokonywać egoizm, aby żyć w logice daru i miłości”. Jałmużna: „Żądza posiadania prowokuje przemoc, nadużycia władzy i śmierć; dlatego Kościół wzywa do praktykowania jałmużny, to znaczy zdolności do dzielenia się”. Modlitwa: „Rozważając i przyjmując słowo Boże, aby żyć nim na co dzień, uczymy się drogocennej i niezastąpionej formy modlitwy, ponieważ uważne słuchanie Boga, który stale mówi do naszego serca, karmi drogę wiary rozpoczętą w dniu chrztu”.

„Podsumowując, wielkopostna droga, na której jesteśmy zaproszeni do kontemplowania Tajemnicy Krzyża, polega na »upodobnieniu się do śmierci Chrystusa« (Flp 3,10), aby przeżyć głębokie nawrócenie naszego życia: pozwolić się przemienić przez działanie Ducha Świętego, jak święty Paweł na drodze do Damaszku” – konkluduje Benedykt. W większości zostaliśmy ochrzczeni jako dzieci. Wielki Post zaprasza nas, by odkryć dar tego podstawowego sakramentu naszej wiary. Wprowadzeniem w tematykę pokutną jest tradycyjny Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Rozpocznie się on w niedzielę 6 marca. Tegoroczne hasło brzmi: „Komunia z Bogiem źródłem i owocem trzeźwości”. To czas refleksji, modlitwy i pokuty w intencjach tych, których pokonał alkohol.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama