Nowy numer 2/2021 Archiwum

Dwaj Papieże

Wierzącym i myślącym katolikom – Polakom i Niemcom – przypada zadanie odbudowy popsutych przez nieodpowiedzialnych polityków stosunków zaufania, umożliwiających normalne współżycie między naszymi obu narodami.

Niezwykłość i mądrość planów Bożych
Muszę się przyznać, że w trakcie projekcji filmu zastanawiałem się, jak przedstawione problemy może odbierać Najdostojniejszy Widz – Benedykt XVI, jaka jest jego perspektywa jako jedenasto-, dwunasto-, trzynastoletniego chłopca, niemieckiego dziecka z katolickiej chłopskiej rodziny. Gdy po projekcji zabrał głos, powiedział m.in.: „Część pierwsza ukazuje to, co wydarzyło się w Polsce pod okupacją nazistowską, odwołując się w sposób często wywołujący silne emocje do represji wobec narodu polskiego i do ludobójstwa Żydów. Były to okrutne zbrodnie, które ukazują całe zło, jakie niosła w sobie ideologia nazistowska. Wstrząśnięty takim ogromem bólu i przemocy, młody Karol postanowił dokonać zwrotu w swoim życiu, odpowiadając na Boże powołanie do kapłaństwa. Film pokazuje sceny i epizody, które w swej surowości wywołują w oglądającym instynktowny odruch grozy i skłaniają do refleksji nad otchłaniami podłości, jaka może kryć się w ludzkim sercu. Jednocześnie przypomnienie podobnych wynaturzeń nie może nie ożywić w każdej osobie słusznego poczuwania się do obowiązku uczynienia wszystkiego, co w jej mocy, aby nigdy już nie mogły się powtórzyć wydarzenia tak nieludzko barbarzyńskie”.

I akcentując, że film wyświetlano w kilka dni po sześćdziesiątej rocznicy zakończenia II wojny światowej, przypomniał określenie Jana Pawła II sprzed dziesięciu lat, że wojna ta była „samobójstwem ludzkości”. Po czym z całą otwartością oświadczył: „Jakże nie odczytać w świetle opatrznościowego planu Bożego faktu, że na Stolicy Piotrowej po papieżu Polaku zasiadł obywatel tej ziemi, Niemiec, na której reżim nazistowski mógł odnieść sukces z ogromną zjadliwością i zaatakować następnie sąsiednie kraje, w tym w szczególności Polskę? Obaj ci papieże w młodości – chociaż na różnych frontach i w odmiennej sytuacji – musieli poznać barbarzyństwo drugiej wojny światowej i obłąkanej przemocy jednych ludzi przeciwko drugim, narodów przeciwko narodom.

List pojednania, jaki w ostatnich dniach Soboru Watykańskiego II tu, w Rzymie, biskupi polscy przekazali biskupom niemieckim, zawierał te słynne słowa, które jeszcze brzmią w naszych sercach: »Przebaczamy i prosimy o przebaczenie«.

Zastanawiałem się wtedy nad niezwykłością i mądrością planów Bożych i zrozumiałem może lepiej motywy wyniesienia przez Jana Pawła II w 1981 r.Josepha Ratzingera na funkcję jednego z najbliższych swych współpracowników. Szczególnie to może ważne jest dziś, gdy wierzącym i myślącym katolikom – Polakom i Niemcom – przypada zadanie odbudowy popsutych przez nieodpowiedzialnych polityków stosunków zaufania, umożliwiających normalne współżycie między naszymi obu narodami.

« 1 2 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama