Nowy numer 39/2023 Archiwum

Umocnienie dzieci

Kościół, udzielając dorastającej młodzieży sakramentów, stara się ją doganiać, gdy tymczasem łaską Chrystusa powinien uprzedzać jej dorastanie.

Od lat obserwuję rozwój przepięknej, choć jeszcze nie powszechnej praktyki przystępowania dzieci do Wczesnej Komunii Świętej. Człowiek jest stworzony, aby oddawać chwałę Bogu, a najpiękniejszą formą oddawania Mu chwały tu, na ziemi, jest godnie sprawowana ofiara Mszy Świętej, podczas której wierni przystępują do Pańskiego stołu. W Kodeksie prawa kanonicznego czytamy: „Jest przede wszystkim obowiązkiem rodziców oraz tych, którzy ich zastępują, jak również proboszcza, troszczyć się, aby dzieci, po dojściu do używania rozumu, zostały odpowiednio przygotowane i jak najszybciej posiliły się tym Bożym pokarmem, po uprzedniej sakramentalnej spowiedzi”.

Poza teologicznymi argumentami warto wspomnieć o wymiarze duszpasterskim. Po pierwsze, program przygotowania najmłodszych do przyjęcia Komunii Świętej obowiązkowo angażuje rodziców, którzy uczą się, jak być katechetami własnych dzieci. Po drugie, program taki charakteryzuje indywidualne podejście do dziecka, dzięki czemu unikamy sytuacji, gdy przyjęcie sakramentu staje się wydarzeniem masowym. I wreszcie po trzecie, Wczesna Komunia Święta jest formą radykalnego sprzeciwu wobec podporządkowania życia sakramentalnego konsumpcji i materializmowi. Dzieci sześcioletnie w o wiele mniejszym stopniu niż dziewięciolatkowie łączą przyjęcie sakramentu z oczekiwaniami materialnymi, z prezentami, pięknymi sukienkami, stukającymi bucikami i całą tą zewnętrzną oprawą uroczystości.

Przystąpienie dziecka do Wczesnej Komunii Świętej jest jego umocnieniem łaską sakramentu na okres rozpoczęcia nauki w szkole. Sakramenty chrześcijańskiego wtajemniczenia powinny uprzedzać wszystkie egzystencjalnie trudne wydarzenia w życiu człowieka, a nie następować po nich. Dlatego zaraz po Wczesnej Komunii Świętej powinien rozpocząć się proces przygotowania dziecka do sakramentu bierzmowania, tak aby w wieku dwunastu lat było ono już umocnione wszystkimi darami Ducha Świętego. Odnoszę wrażenie, że na razie Kościół, udzielając dorastającej młodzieży sakramentów, stara się ją doganiać, gdy tymczasem łaską Chrystusa powinien uprzedzać jej dorastanie. •

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy

Quantcast