„Farsz do pierożków” z „płodów”?

Centrum Życia i Rodziny domaga się stanowczej reakcji władz Uniwersytetu Jagiellońskiego wobec skandalicznej wypowiedzi jednego z jej naukowców. Rzecznik prasowy Instytutu Psychologii UJ sugerował bowiem możliwość robienia z ludzkich „płodów” „farszu do pierożków”.

„Płód nie jest człowiekiem, więc who cares? Mogą nawet robić z płodów farsz do pierożków, co za różnica?” – napisał na Twitterze dr Samuel Nowak, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego, a zarazem rzecznik prasowy Instytutu Psychologii. W odpowiedzi na te dehumanizujące człowieka w prenatalnej fazie rozwoju sugestie, Centrum Życia i Rodziny przygotowało apel do władz uczelni o zdecydowaną reakcję i wyciągnięcie surowych konsekwencji wobec naukowca.

Centrum Życia i Rodziny w swoim apelu na stronie https://kanibalewica.pl wskazuje, że postawa i wpis dr. Samuela Nowaka z UJ stanowi negację wartości fundamentalnych dla każdego człowieka, a także uderza w normy obyczajowe i etyczne. Inicjatorzy petycji zauważają, że naukowiec „w rażący sposób sprzeciwia się godności przynależnej człowiekowi od chwili poczęcia, a odnosząc się do barbarzyńskich praktyk, świadczy o zatrważającym stosunku do poszanowania życia ludzkiego”.

W specjalnym apelu skierowanym do Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, zwrócono uwagę, że słowa rzecznika prasowego Instytutu Psychologii naruszają Akademicki Kodeks Wartości UJ. Inicjatorzy petycji wskazują, że wg Kodeksu, „naruszenie czyjejkolwiek godności jest czynem moralnie odstręczającym”. Dlatego Centrum Życia i Rodziny zachęca do podpisania apelu do władz uczelni, który zamieszczono na stronie: https://kanibalewica.pl. Incicjatorzy oczekują od władz uczelni wyciągnięcia surowych konsekwencji wobec dr. Samuela Nowaka.

– Domagamy się zdecydowanej reakcji władz Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tak dehumanizujące wypowiedzi uwłaczają godności życia ludzkiego. Nie możemy pozwolić na powszechną akceptację tego rodzaju komentarzy w szczególności, gdy są wyrażane przez pracowników naukowych, którzy powinni kierować się normami etycznymi i zasadami kodeksu akademickiego. Oczekujemy wyciągnięcia surowych konsekwencji wobec pracownika UJ – powiedział Paweł Ozdoba, prezes Centrum Życia i Rodziny.

Warto dodać, że dr Samuel Nowak oprócz funkcji pełnionej na krakowskiej uczelni jest też działaczem partii Lewica Razem.

« 1 »