Psychologiczne SOS: Młodzi ludzie nękani i osamotnieni

Prawie co drugi młody Włoch jest nękany przez rówieśników, prawie 90 procent odczuwa samotność, a blisko trzy czwarte nie czuje się bezpiecznie w internecie - to wyniki sondażu we Włoszech wśród osób w wieku od 14 do 26 lat. W ich analizie podkreśla się, że to "psychologiczne SOS".

Sondaż przeprowadzony przez kilka organizacji i stowarzyszeń zajmujących się zdrowiem psychicznym młodzieży wskazuje, że 88 procent odczuwa samotność i potrzebuje wsparcia psychologicznego oraz opowiada się za przykładaniem większej wagi do tego aspektu zdrowia.

Wyniki sondażu, przedstawione przez agencję Ansa, ukazały też obraz konsekwencji długich okresów izolacji podczas pandemii. Ponad jedna trzecia ankietowanych podkreśliła, że po dwóch latach kryzysu boi się dalszej izolacji społecznej oraz tego, że będzie cierpieć z powodu depresji.

Młodzi ludzie jako główne zagrożenia wymieniają nękanie i cyberprzemoc. Wielu z nich przyznało, że odczuwa "ból" z powodu dyskryminacji na tle orientacji seksualnej, rasistowskich zniewag, wyśmiewania się z wyglądu, oczerniania, a nawet zachęcania do samobójstwa.

45 procent młodzieży doświadczyło nękania, zwłaszcza w szkole i w świecie sportu. Tylko jedna czwarta otrzymała pomoc ze strony rodziców, przyjaciół, nauczycieli, psychologów szkolnych oraz trenerów- wynika z sondażu, który przeprowadziła między innymi włoska filia międzynarodowej organizacji Terre des Hommes, działającej na rzecz praw dzieci.

« 1 »