Nowy numer 20/2022 Archiwum

Kandydaci na polskiego sędziego ETPC ponownie odrzuceni

Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy kolejny raz odrzuciło kandydatury na polskiego sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Wskazano, że nie wszyscy kandydaci spełniają wymogi określone w konwencji. Strona polska będzie musiała przygotować nowe kandydatury.

Wybór sędziego z ramienia Polski jest konieczny w związku z zakończeniem kadencji prof. dr hab. Krzysztofa Wojtyczka, która upłynęła w końcu października 2021 r. Na odrzuconej właśnie liście trojga kandydatów na polskiego sędziego ETPC znajdują się: rzecznik Sądu Najwyższego Aleksander Stępkowski, prof. UKSW Elżbieta Karska oraz ekspert Rady Europy Agnieszka Szklanna. Kandydatury te zostały już dwukrotnie zgłoszone. Już w kwietniu ub. roku Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy odrzuciło całą listę i wznowiło procedurę.

Podobnie stało się i tym razem. Komisja Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy - zajmująca się wyborem sędziów ETPC - zarekomendowała odrzucenie całej polskiej listy. Podkreślono przy tym, że nie wszyscy kandydaci spełniają wymogi określone w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. W konsekwencji zarekomendowano też zwrócenie się do polskiego rządu o przygotowanie nowej listy kandydatów.

Podczas trwającego Zgromadzenia Parlamentarnego RE zagłosowano za tymi rekomendacjami. Tym samym polska lista kandydatów na sędziego ETPC została odrzucona, a Polska powinna przygotować nowe kandydatury.

Podczas wyłaniania pierwszej listy kandydatów zastrzeżenia do prowadzonych prac zgłaszał m.in. ówczesny RPO Adam Bodnar. Jak argumentował, kandydatów na sędziego wyłaniał zespół złożony wyłącznie z osób wskazanych przez władzę wykonawczą, który obradował na zamkniętych posiedzeniach. RPO wskazywał też na brak publicznego wysłuchania kandydatów.

ETPC jest organem Rady Europy - orzeka w sprawie skarg na naruszenie praw i wolności zawartych w Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz jej protokołach dodatkowych. ETPC składa się z 47 sędziów - po jednym z każdego państwa stron Konwencji. Ich kadencja trwa dziewięć lat.

Wymogi sprawowania urzędu sędziego ETPC zostały określone w art. 21 Konwencji: sędziowie powinni być ludźmi o "najwyższym poziomie moralnym", muszą też albo posiadać kwalifikacje do sprawowania wysokiego urzędu sędziowskiego albo być prawnikami o uznanej kompetencji. Sędziowie zasiadają w Trybunale we własnym imieniu, a w okresie sprawowania urzędu nie mogą brać udziału w żadnej działalności, która nie daje się pogodzić z niezawisłością, bezstronnością oraz z wymaganiami piastowania urzędu w pełnym wymiarze czasu.

Przed przystąpieniem do głosowania przez Zgromadzenie Parlamentarne RE kandydaci oceniani są przez specjalnie powołaną do tego komisję. Ta w pierwszej kolejności ocenia "sprawiedliwość i jawność" procesu ich wyboru w kraju, a dopiero później przechodzi do oceny ich kwalifikacji. Jeśli komisja uzna, że wszystkie określone przez nią warunki zostały spełnione, ostatecznego wyboru dokonuje samo Zgromadzenie Parlamentarne w głosowaniu tajnym na sesji plenarnej.

« 1 »

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama