Nowy numer 47/2021 Archiwum

Miedziowa wspólnota

Sześćdziesiąt dobrych praktyk wokół człowieka i rodziny z okazji 60-lecia KGHM.

Jubileusz 60-lecia istnienia KGHM zbiega się z odnotowaniem najlepszych od dekady wyników produkcyjnych i ekonomicznych. Pandemia nie zatrzymała tam produkcji, nie zrezygnowano także z projektów prospołecznych. Wsparcie finansowe popłynęło również do samorządów na realizację projektów na rzecz mieszkańców Zagłębia Miedziowego.

Człowiek i biznes

„Projekty społeczne KGHM adresujemy do pracowników, którzy są naszym najcenniejszym kapitałem, ale także do społeczności lokalnej, czyli do rodzin, przyjaciół i znajomych naszej załogi. Razem z nimi budujemy miedziową wspólnotę. We współpracy z samorządami, przy wsparciu ekspertów i zasobów organizacji pozarządowych możemy przenosić góry i odpowiadać skutecznie na istotne społecznie wyzwania” – napisał prezes KGHM Polska Miedź SA Marcin Chludziński we wstępie do „60 dobrych praktyk CSR na „60 lat KGHM”. Podkreśla przy tym, że CSR realizowany przez KGHM Polska Miedź SA odzwierciedla wartości, a także misję, wizję i strategię firmy. – Dlatego zarząd spółki osobiście i autentycznie wspiera projekty CSR. Otwieramy nowe przedsięwzięcia, uczestniczymy w podsumowaniach, a także własnym przykładem zachęcamy do udziału w nich – przekonuje.

Opisane w publikacji praktyki mogą być wzorcem dla innych. – KGHM pokazuje, że troska o człowieka, jego rodzinę i środowisko może iść w parze z realizacją ambitnych celów biznesowych. Wierzę, że przytoczone przykłady staną się inspiracją do maksymalizowania pozytywnego wpływu na otoczenie państwa firmy czy instytucji, niezależnie od tego, jakiej jest wielkości, przy wykorzystaniu dostępnych zasobów i potencjału – dodaje.

Przewodnik zawiera opis 60 dobrych praktyk miedziowej spółki pogrupowanych w kilka kategorii. Publikacja pokazuje, że spółka konsekwentnie realizuje i stosuje się do zasad odpowiedzialności społecznej.

Zdrowie to podstawa

Pierwsze dwie części dotyczą praktyk prozdrowotnych. Znajdziemy w nich opis inicjatyw zachęcających potencjalnych uczestników do ruchu. W tym celu powstał poradnik rodzinnej aktywności fizycznej. Pośród dobrych zwyczajów związanych ze zdrowiem fizycznym są jeszcze wchodzące w skład programu EKO-Zdrowie zajęcia nordic walking dla dorosłych, gimnastyka rekreacyjna dla seniorów, zajęcia fitness dla osób z nadwagą oraz lekcje nauki pływania dla dzieci. Z programów pro- zdrowotnych korzysta również młodzież szkolna Zagłębia Miedziowego, która wzięła udział w profilaktycznych wykładach i warsztatach na temat zdrowego stylu życia i diety oraz w badaniach diagnostycznych w kierunku cukrzycy. Uczniowie uczestniczyli w pokazach pierwszej pomocy przedmedycznej prowadzonej przez wolontariuszy KGHM.

Koncern wspiera również sport zawodowy – piłkarski klub KGHM Zagłębie Lubin, klub piłki ręcznej MKS Zagłębie Lubin oraz realizuje program „Miedziane rywalizacje” zakładający wsparcie finansowe dla najlepszych sportowców związanych z Zagłębiem Miedziowym. Dzięki wsparciu firmy jest możliwa organizacja święta narciarzy, jakim jest Bieg Piastów w Jakuszycach, w którym corocznie bierze udział ponad 5 tys. osób.

Działania prozdrowotne to również dbanie o psychikę. Spółka wspiera różnorodne działania dotyczące depresji, na którą według statystyk choruje aż 1,5 mln Polaków. We współpracy z lokalnymi organizacjami pozarządowymi (NGO) dla mieszkańców zorganizowano bezpłatne konsultacje, wykłady i rozmowy ze specjalistami w ramach Tygodnia Walki z Depresją. Ponadto instytucje specjalizujące się we wsparciu psychologicznym i terapeutycznym dzięki zaangażowaniu KGHM organizują w liczne zajęcia edukacyjne i rozwijające kompetencje dorosłych, dzieci i młodzieży. Ich głównym celem jest podnoszenie umiejętności interpersonalnych i wychowawczych uczestników, działanie na rzecz integralności rodziny i wzmacniania więzi społecznych. Działania podejmowane przez KGHM są długofalowe i są reakcją na czynniki zewnętrzne. W czasie pandemii kilkukrotnie zwiększone zostało wsparcie finansowe na rzecz poradnictwa psychologicznego, mediacji, psychoterapii, terapii specjalistycznej i grup wsparcia. Wszystko po to, by obniżyć ryzyko dużo większych problemów, takich jak uzależnienia, depresja, samobójstwa, zaprzestanie pracy, straty w efektywności z powodu nałogów.

Inwestycja w osobę

Nie mniej ważnym tematem wśród dobrych praktyk jest edukacja. KGHM współfinansuje programy profilaktyczne i inne działania wspierające wychowanie dzieci i młodzieży za pośrednictwem szkół, np. Program Wzmacniania Rodziny, Szkoła Rodziców i Wychowawców, Archipelag Skarbów, Leader100, badania diagnostyczne nastolatków. Miedziowa spółka udostępnia rodzicom i wychowawcom bezpłatne materiały takie jak poradnik „Dzieci w wirtualnej sieci”. KGHM jako pracodawca patrzący odważnie przed siebie inwestuje także w kompetencje przyszłości z myślą o lokalnej społeczności. Od kilku lat prowadzi program klas patronackich w szkołach średnich, w których kształci się łącznie 1900 uczniów, oraz rozwija współpracę z uczelniami wyższymi. Takie działanie ma zapewnić odpowiednie przygotowanie przyszłych pracowników koncernu. Ponadto w ramach projektu „Przewodnicy” od 2019 roku spółka kształci młodych ludzi w obszarach umiejętności, wiedzy oraz zdolności niezbędnych do pełnienia w niedalekiej przyszłości istotnych funkcji społecznych i biznesowych.

Działalność KGHM ma również bardzo empatyczny charakter. Wyraża się on m.in we wsparciu domów dziecka i przez realizację kampanii MiedzRodzine.pl, której celem jest znalezienie rodziców zastępczych dla podopiecznych tych placówek. Ostatni czas to również wszechstronne wsparcie seniorów, których w sposób szczególny dotknęła izolacja związana z trwającą pandemią. Odpowiedź wolontariuszy na potrzeby pomocy jest ogromna. To pokazuje, że jako społeczeństwo chcemy czynić dobro i dzielić się nim z innymi.

Wspólnie znaczy lepiej

Skuteczność działań CSR KGHM wspierają intensywny dialog i modelowa współpraca z samorządami. Co dwa miesiące odbywają się spotkania zarządu KGHM z lokalnymi włodarzami w randze prezydentów miast, starostów, burmistrzów i wójtów. Razem z samorządami rozwiązywane są lokalne problemy społeczne. W osiągnięciu celu pomaga eksperckie wsparcie dla samorządów. – Współpraca samorządów, firm i organizacji pracodawców to recepta na zrównoważony rozwój naszego regionu – mówi Beata Staszków, prezes Związku Pracodawców Polska Miedź, który współorganizuje z KGHM liczne konferencje dla miejscowych liderów. Owocem działań z samorządami są inicjatywy wspomagające budowanie więzi społecznych – rodzinnych, międzypokoleniowych – a także promujących turystykę lokalną jak aplikacja „naMiedzi”.

Kolejna przestrzeń omówiona w przewodniku to „Tożsamość”. – Przemierzając Dolny Śląsk, turysta często może zauważyć tabliczkę Fundacji KGHM Polska Miedź na zabytku w związku z dokonaną wymianą dachu czy przeprowadzeniem innych prac remontowych – zauważa Lidia Marcinkowska-Bartkowiak, członek zarządu Fundacji KGHM Polska Miedź. KGHM dba o lokalną tożsamość nie tylko przez renowacje zabytków, lecz także wspierając inicjatywy kulturalne i pielęgnujące pamięć historyczną.

Kolejnym działem jest ekologia. Dbanie o środowisko jest jednym z priorytetów w działaniach firmy i praktyką niezbędną w trwającej transformacji proekologicznej przemysłu. Ponowne wykorzystywanie odpadów, inwestycje w elektromobilność i niskoemisyjność parku maszynowego, ale również akcje sprzątania lasów i zalesiania regionu to tylko niektóre z propozycji.

Poza praktykami skierowanymi na zewnątrz KGHM dba o dobro swoich pracowników i ich rodzin. Świeżo upieczeni rodzice otrzymują gratulacje i upominek od prezesa zarządu KGHM Polska Miedź SA. W całej firmie działa kilkanaście tzw. biblioteczek rodzica, czyli punktów z książkami o tematyce wychowawczej. Spółka finansuje dla chętnych udział w warsztatach Tato.Net dla ojców i matek, które pomagają stawać się lepszym i zaangażowanym rodzicem. Co roku w ramach akcji Dwie Godziny dla Rodziny pracownicy z dziećmi mogą brać udział w licznych konkursach. Na bezpłatnej konferencji dla biznesu „Mieć Wpływ”, której najbliższa edycja będzie miała miejsce już 25 listopada, miedziowa spółka przekazuje inspiracje dla innych firm. – KGHM nierzadko sam wyznacza nowe ścieżki, tworząc wzorce działań CSR dla innych firm i, co ważne, chętnie dzieli się zarówno z biznesem, jak z samorządami – mówi Zofia Dzik, prezes Instytutu Humanites współpracującego z KGHM w kilku projektach CSR.

Przewodnik jest dostępny bezpłatnie: www.kghm.com/pl/60praktykCSR.•

Partnerem publikacji jest KGHM Polska Miedź S.A.

Miedziowa wspólnota

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama