Reklama

    Nowy Numer 41/2021 Archiwum

Trzy dni poszukiwań, trzy dni rekolekcji

Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Łk 2,46

Łk 2,41-52

Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy. Gdy miał On lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego rodzice. Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, uszli dzień drogi i szukali Go wśród krewnych i znajomych. Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy szukając Go. Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła do Niego: „Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie”. Lecz On im odpowiedział: „Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?” Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. Potem poszedł z nimi i wrócili do Nazaretu; i był im poddany. A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu. Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi.

Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Łk 2,46

Ewangelia z komentarzem. Trzy dni poszukiwań, trzy dni rekolekcji
Gość Niedzielny

Fragment o odnalezieniu Pana Jezusa w świątyni zazwyczaj kieruje naszą uwagę na Maryję i Józefa, którzy przeżywają niepokój z powodu nieobecności Syna Bożego. Jednak ewangelista Łukasz zwraca uwagę na jeszcze jeden aspekt. Trzy dni, w czasie których Maryja z Józefem szukają Jezusa, to czas, kiedy ludzie zgromadzeni w świątyni mają okazję słuchać bezustannie słów Boga. To rekolekcje, które odbyły się w świątyni. Trzy dni, które są człowiekowi potrzebne, by przemienić serce. W chrześcijaństwie najważniejsze są trzy dni paschalne, które prowadzą do Wielkiej Nocy i zmartwychwstania. W indywidualnym życiu każdego z nas trzy dni mogą nas doprowadzić do Jezusa. Spróbujmy znaleźć takie dni w najbliższym czasie, kiedy choć przez chwilę posłuchamy słowa Boga. 

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..