Nowy numer 47/2023 Archiwum

Odpowiedzi, które usłyszał, rozważał przez trzy lata

Odezwał się do nich jeden spośród nich, Nikodem, ten, który przedtem przyszedł do Niego. J 7,50

J 7, 40-53

Wśród tłumów słuchających Jezusa odezwały się głosy: «Ten prawdziwie jest prorokiem». Inni mówili: «To jest Mesjasz». «Ale – mówili drudzy – czyż Mesjasz przyjdzie z Galilei? Czyż Pismo nie mówi, że Mesjasz będzie pochodził z potomstwa Dawidowego i z miasteczka Betlejem, skąd był Dawid?» I powstał w tłumie rozłam z Jego powodu. Niektórzy chcieli Go nawet pojmać, lecz nikt nie podniósł na Niego ręki.

Wrócili więc strażnicy do arcykapłanów i faryzeuszy, a ci rzekli do nich: «Czemu go nie pojmaliście?» Strażnicy odpowiedzieli: «Nigdy jeszcze nikt tak nie przemawiał jak ten człowiek».

Odpowiedzieli im faryzeusze: «Czyż i wy daliście się zwieść? Czy ktoś ze zwierzchników lub faryzeuszy uwierzył w Niego? A ten tłum, który nie zna Prawa, jest przeklęty».

Odezwał się do nich jeden spośród nich, Nikodem, ten, który przedtem przyszedł do Niego: «Czy Prawo nasze potępia człowieka, zanim go wpierw nie przesłucha i nie zbada, co on czyni?»

Odpowiedzieli mu: «Czy i ty jesteś z Galilei? Zbadaj i zobacz, że żaden prorok nie powstaje z Galilei». I rozeszli się – każdy do swego domu.

Odezwał się do nich jeden spośród nich, Nikodem, ten, który przedtem przyszedł do Niego. J 7,50

Ewangelia z komentarzem. Odpowiedzi, które usłyszał, rozważał przez trzy lata
Gość Niedzielny

Święty faryzeusz, tak nazywany jest Nikodem, który należał do grona przywódców żydowskich. Wszystko w jego życiu było podporządkowane prawu. Znał dobrze pisma. Ale ta wiedza i to życie nie było dla niego pełne. Ewangelia pokazuje ważną nocną rozmowę Nikodema z Jezusem. Odpowiedzi, które usłyszał, rozważał przez trzy lata. Chodził za Jezusem, badał, czy to, co mówi, jest prawdziwe. Aż stanął w obronie Jezusa przed Sanhedrynem. Różne są drogi nawrócenia. Ta jest mocno osadzona w wiedzy. Z czasem pojawia się u niego światło wiary. Dopiero pod krzyżem, wpatrując się w Jezusa, zrozumiał słowa Nauczyciela i zrozumiał, że On jest Mesjaszem. Wielki Post to czas, kiedy możemy stanąć pod krzyżem i popatrzeć na Jezusa. Dniem szczególnym jest Wielki Piątek. To wtedy możemy wpatrywać się w krzyż. Pomódlmy się do Nikodema, by pomógł nam zrozumieć, kim jest Jezus.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy