Nowy numer 47/2023 Archiwum

Urzędnik królewski pyta o godzinę. Po co?

Zapytał ich o godzinę, kiedy poczuł się lepiej. J 4,52

Szukajcie dobra, a nie zła, abyście żyli,
a Pan Bóg będzie z wami.

Aklamacja: Chwała Tobie, Królu wieków.

J 4, 43-54

Jezus odszedł z Samarii i udał się do Galilei. Jezus wprawdzie sam stwierdził, że prorok nie doznaje czci we własnej ojczyźnie, kiedy jednak przyszedł do Galilei, Galilejczycy przyjęli Go, ponieważ widzieli wszystko, co uczynił w Jerozolimie w czasie świąt. I oni bowiem przybyli na święto.

Następnie przybył powtórnie do Kany Galilejskiej, gdzie przedtem przemienił wodę w wino. A był w Kafarnaum pewien urzędnik królewski, którego syn chorował. Usłyszawszy, że Jezus przybył z Judei do Galilei, udał się do Niego z prośbą, aby przyszedł i uzdrowił jego syna, był on już bowiem umierający.

Jezus rzekł do niego: «Jeżeli nie zobaczycie znaków i cudów, nie uwierzycie».

Powiedział do Niego urzędnik królewski: «Panie, przyjdź, zanim umrze moje dziecko».

Rzekł do niego Jezus: «Idź, syn twój żyje». Uwierzył człowiek słowu, które Jezus powiedział do niego, i poszedł.

A kiedy był jeszcze w drodze, słudzy wyszli mu naprzeciw, mówiąc, że syn jego żyje. Zapytał ich o godzinę, kiedy poczuł się lepiej. Rzekli mu: «Wczoraj około godziny siódmej opuściła go gorączka». Poznał więc ojciec, że było to o tej godzinie, kiedy Jezus rzekł do niego: «Syn twój żyje». I uwierzył on sam i cała jego rodzina.

Ten już drugi znak uczynił Jezus od chwili przybycia z Judei do Galilei.

Zapytał ich o godzinę, kiedy poczuł się lepiej. J 4,52

Ewangelia z komentarzem. Urzędnik królewski pyta o godzinę. Po co?
Gość Niedzielny

Potrzebujemy znaków Bożego działania, takich, które dotykają powszedniego tu i teraz. Te cuda, nadzwyczajne wydarzenia to nie tylko, ani nie przede wszystkim, dowody na istnienie Boga, ale doświadczenie zbawienia, którego On sam chce nam udzielać. Urzędnik królewski pyta o godzinę, o której jego syn został uzdrowiony – czy na pewno można wykazać związek pomiędzy spotkaniem z Jezusem a cudem. Po co to robi? Czy nie wystarczy efekt końcowy, czyli zdrowy syn? Nasza relacja z Bogiem to konkret czasu i miejsca, osadzenie w dziejącej się historii świata i w tym, a nie innym punkcie przecięcia południków i równoleżników. Zbawienie dzieje się dzisiaj, 15 marca 2021 roku.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy