Nowy numer 49/2019 Archiwum

Przyprowadził Piotra do Jezusa - św. Andrzej Apostoł

Był rybakiem pochodzącym z Betsaidy Galilejskiej. Razem ze swym bratem Szymonem osiadł później w Kafarnaum.

"Jezus zaś odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: «Czego szukacie?» Oni powiedzieli do Niego: «Rabbi! - to znaczy: Nauczycielu - gdzie mieszkasz?» Odpowiedział im: «Chodźcie, a zobaczycie». Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego. Było to około godziny dziesiątej. Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za Nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: «Znaleźliśmy Mesjasza» - to znaczy: Chrystusa. I przyprowadził go do Jezusa" (J 1,38–42).

Był uczniem Jana Chrzciciela. Jednak gdy Jan wskazując na przechodzącego Jezusa powiedział: "Oto Baranek Boży", bez wahania poszedł na nieznanym jeszcze wówczas niemal nikomu Zbawicielem. Musiał być człowiekiem dociekliwym i szybko pojmującym, skoro w ciągu zaledwie jednego dnia wspólnego przebywania rozpoznał w Jezusie Mesjasza. Święty Jan Chryzostom (ok. 350–407) również zwrócił uwagę na to, że w ciągu kilku godzin Andrzej dowiedział się wielu rzeczy o nowo poznanym rabbim. Podkreślił, że Andrzej uzyskanych "skarbów" wiedzy nie zachował dla siebie, lecz czym prędzej pobiegł i podzielił się nimi ze swym bratem Szymonem. Nie tylko mu opowiedział, co zobaczył i czego zdołał się dowiedzieć, ale przyprowadził Szymona do Jezusa. Był świadkiem nadania Szymonowi przez Chrystusa nowego imienia: Kefas – Piotr. Był również świadkiem pierwszego znaku uczynionego przez Mistrza z Nazaretu w Kanie Galilejskiej.

Szymon nie był jedynym człowiekiem, który poznał Jezusa dzięki Andrzejowi Apostołowi. Razem z Filipem Apostołem (również wywodzącym się z Betsaidy) Andrzej przyprowadził do Chrystusa pogan, którzy chcieli Go zobaczyć. Święty Jan Ewangelista tak opisał to wydarzenie: "Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon (Bogu) w czasie święta, byli też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Betsaidy Galilejskiej, i prosili go mówiąc: «Panie, chcemy ujrzeć Jezusa». Filip poszedł i powiedział Andrzejowi. Z kolei Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi. A Jezus dał im taką odpowiedź: «Nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy»" (J 12,20–23).

Święty Andrzej Apostoł ma też swój udział w cudzie rozmnożenia przez Jezusa chleba. Według św. Jana Ewangelisty odbyło się wszystko w następujący sposób: "Kiedy Jezus podniósł oczy i ujrzał, że liczne tłumy schodzą do Niego, rzekł do Filipa: «Skąd kupimy chleba, aby oni się posilili?» A mówił to wystawiając go na próbę. Wiedział bowiem, co miał czynić. Odpowiedział Mu Filip: «Za dwieście denarów nie wystarczy chleba, aby każdy z nich mógł choć trochę otrzymać». Jeden z uczniów Jego, Andrzej, brat Szymona Piotra, rzekł do Niego: «Jest tu jeden chłopiec, który ma pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby, lecz cóż to jest dla tak wielu?»" (J 6,5–9).

Święty Marek Ewangelista opisał, jak Andrzej wraz z Piotrem, Jakubem i Janem zadawał Jezusowi szczegółowe pytania dotyczące końca świata (por. MK 13,3–4).

Niewiele wiemy na temat działalności apostolskiej Andrzeja po Zesłaniu Ducha Świętego. Najprawdopodobniej głosił Dobrą Nowinę w Azji Mniejszej i nad Dunajem, a także na terenach dzisiejszej Bułgarii. Wreszcie trafił do Grecji, gdzie poniósł śmierć męczeńską, ukrzyżowany głową na dół.
Ks. Tomasz Jaklewicz

« 1 2 3 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zobacz także

 • mee...
  30.11.2018 10:15
  Nie od apostolow pochodi wiara a od Syna i Ducha...ludzie natomiast rywalizuja miedzy soba, sa zazdrosni - ci natomist, ktorzy ida w te podzialy szukaja...
  doceń 0
 • Gość
  30.11.2018 11:35
  Litania do św. Andrzeja Apostoła
  Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison
  Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
  Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
  Synu, Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.
  Duchu Święty, Boże , zmiłuj się nad nami.
  Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
  Święta Maryjo, módl się za nami.
  Święta Boża Rodzicielko,
  Święta Panno nad pannami,
  Święta Maryjo, Królowo Apostołów,
  Święty Andrzeju, chwalebny Apostole,
  Święty Andrzeju, pierwszy powołany,
  Święty Andrzeju, bracie św. Piotra,
  Święty Andrzeju, gorliwy wyznawco,
  Święty Andrzeju, prawdziwy przyjacielu Chrystusa,
  Święty Andrzeju, wierny sługo Boży,
  Święty Andrzeju, na opowiadanie Ewangelii powołany,
  Święty Andrzeju, pierwszy z apostołów, którzy spotkali Jezusa,
  Święty Andrzeju, pierwszy człowieku, który uwierzył w Jezusa jako Mesjasza i tę wiarę zwiastował innym,
  Święty Andrzeju, któryś przyprowadził brata do Jezusa,
  Święty Andrzeju, który przywiodłeś brata do Mistrza, bo rozpoznałeś w Nim życie,
  Święty Andrzeju, któryś ogłosił Piotrowi radosną nowinę: „Znaleźliśmy Mesjasza.”,
  Święty Andrzeju, któryś pozostał u Jezusa i nauczył się wiele,
  Święty Andrzeju, niegdyś rybaku, a teraz dusz apostole,
  Święty Andrzeju, nauczycielu i przewodniku Kościoła,
  Święty Andrzeju, bracie rodzony Piotra i równy w śmierci sposobie,
  Święty Andrzeju, głosicielu Ewangelii i pasterzu Kościoła,
  Święty Andrzeju, jeden z dwóch uczniów św. Jana Chrzciciela, którzy pierwsi poszli za Chrystusem,
  Święty Andrzeju, mężu błogosławiony, nauczający i rządzący w Kościele,
  Święty Andrzeju, niech Twoja siec nas wyłowi z burzliwych świata odmętów,
  Święty Andrzeju, któryś dla miłości Chrystusa i Jego Prawa poniósł męczeństwo,
  Święty Andrzeju, poddany torturom tych, którzy nakazali zniszczyć wiarę,
  Święty Andrzeju, pośredniku między Chrystusem a tymi, którzy w Jezusa jako Mesjasza jeszcze nie uwierzyli,
  Święty Andrzeju, powołany do grona uczniów Chrystusa razem ze swoim bratem Piotrem,
  Święty Andrzeju, wierny uczniu św. Jana Chrzciciela,
  Święty Andrzeju, usłyszałeś głos wzywającego Pana, natychmiast zostawiłeś sieci, i poszedłeś po hojną nagrodę życia wiecznego,
  Święty Andrzeju, wezwany byłeś przez Pana, by z Piotrem głosić Nowinę,
  Święty Andrzeju, niezmordowany głosicielu Słowa Bożego,
  Święty Andrzeju, filarze Kościoła Bożego,
  Święty Andrzeju, postrachu mocarzów piekielnych,
  Święty Andrzeju, wspomożenie tonących w grzechach,
  Święty Andrzeju, mężu niebieskiej doskonałości,
  Święty Andrzeju, oświecenie biskupów,
  Święty Andrzeju, najwyższego Kapłana, Jezusa Chrystusa, naśladowco,
  Święty Andrzeju, obrońco świata na Sądzie Ostatecznym,
  Święty Andrzeju, któryś wypełnił dzieło Chrystusowe,

  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie !
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami !

  K.: Módl się za nami święty Andrzeju.
  W.: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

  Módlmy się. Wszechmogący Boże, święty Andrzej Apostoł był głosicielem Ewangelii i Pasterzem Twojego Kościoła, pokornie Cię prosimy, aby nieustannie wstawiał się za nami. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


  Modlitwa do św. Andrzeja Apostoła [1857 r.]

  Święty Andrzeju, Uczniu pojętny Chrystusów, w krzyżowej śmierci naśladowco Jego, z prostaka wielkiego, wielki Apostole, i z rybaka ludołowco, wiele dusz Bogu pozyskujący; któryś na jedno zawołanie Pańskie, porzucił swoję proffesyą i siatki, a Bogu służyć zaczął. Niechaj i ja za twoją świętą przyczyną porzucę świat, i to co mnie od zachowania prawa Boskiego, i miłości jego odrywa, i dzieli serce moje, którem całem powinienem (powinnam) i pragnę kochać najlepsze dobro moje, Boga, Niechaj się w krzyżu zakocham dla tego, że Zbawiciel mój na nim drogie położył życie, i ty swoje Święty Apostole. Niech się kocham w utrapieniach, znosząc je mile, i cierpliwie, a przez to przyniosę folgę Jezusowi, i tobie, a sobie zapłatę. Ty zaś Chryste Jezu, przez prace Apostolskie, i męczeństwo Świętego Andrzeja, daj nam do Ciebie tęsknić, Ciebie przekładać nad życie, honor i dostatki, daj powołania twego, i instynktów zawsze słuchać, a potym pozwól łaskawie Ciebie z Świętym Andrzejem i z wszystkimi Świętymi chwalić, i kochać na wieki wieków, Amen.

  MODLITWA DO ŚW. ANDRZEJ APOSTOŁA

  Wszechmogący wieczny Boże, św. Andrzej Apostoł
  był głosicielem Ewangelii i pasterzem Twojego Kościoła,
  pokornie prosimy Cię, aby nieustannie wstawiał się za nami.
  Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

  Jezu, tak często zwracasz się do nas ze swoim wezwaniem.
  Tak często stajesz u drzwi naszego serca i kołaczesz.
  Ale my pozostajemy niemi i głusi na Twoje słowa.
  Sami wolimy decydować o swoim życiu.
  Boimy się pozostawić wszystko tak jak apostoł Andrzej i pójść za Tobą.
  Bo my przecież mamy tak wiele dóbr materialnych, tak wiele zobowiązań, układów.
  Pomóż nam, prosimy Cię, za wstawiennictwem apostoła Andrzeja
  oderwać się od codziennych spraw, byśmy umieli dojrzeć potrzeby bliźniego,
  daj nam uczestnictwo w Twoich cudach, by tak jak umacniały wiarę św. Andrzeja,
  prowadziły do pełni naszej wiary. Amen.
  doceń 0

Ze względów bezpieczeństwa, kiedy korzystasz z możliwości napisania komentarza lub dodania intencji, w logach systemowych zapisuje się Twoje IP. Mają do niego dostęp wyłącznie uprawnieni administratorzy systemu. Administratorem Twoich danych jest Instytut Gość Media, z siedzibą w Katowicach 40-042, ul. Wita Stwosza 11. Szanujemy Twoje dane i chronimy je. Szczegółowe informacje na ten temat oraz i prawa, jakie Ci przysługują, opisaliśmy w Polityce prywatności.

Zamieszczone przez internautów komentarze są prywatnymi opiniami ich autorów i nie odzwierciedlają poglądów redakcji

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama