Nowy numer 49/2020 Archiwum

Koniec świata - co oznacza dla chrześcijan?

Bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. Łk 12,40

Łk 12, 39-48

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«To rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie przyjść ma złodziej, nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie».

Wtedy Piotr zapytał: «Panie, czy do nas mówisz tę przypowieść, czy też do wszystkich?»

Pan odpowiedział: «Któż jest owym rządcą wiernym i roztropnym, którego pan ustanowi nad swoją służbą, żeby rozdawał jej żywność we właściwej porze? Szczęśliwy ten sługa, którego pan, powróciwszy, zastanie przy tej czynności. Prawdziwie powiadam wam: Postawi go nad całym swoim mieniem. Lecz jeśli sługa ów powie sobie w sercu: Mój pan się ociąga z powrotem, i zacznie bić sługi i służące, a przy tym jeść, pić i upijać się, to nadejdzie pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa, i o godzinie, której nie zna; surowo go ukarze i wyznaczy mu miejsce z niewiernymi.

Ów sługa, który poznał wolę swego pana, a nic nie przygotował i nie uczynił zgodnie z jego wolą, otrzyma wielką chłostę. Ten zaś, który nie poznał jego woli, a uczynił coś godnego kary, otrzyma małą chłostę. Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie; a komu wiele powierzono, tym więcej od niego żądać będą».

Ewangelia z komentarzem. Koniec świata - co oznacza dla chrześcijan?
Gość Niedzielny

Paruzja, czyli powtórne przyjście Jezusa, to, mówiąc wprost, koniec świata. Nikt nie wie, kiedy nadejdzie. Wielu się go obawia, wielu tworzy różne teorie. A wiara w paruzję jest siłą chrześcijan, bo daje pewność, że to, co nie pochodzi od Boga, przeminie, że zło zostanie pokonane. Ojciec Badeni w swoich wizjach mistycznych sugerował, że tuż przed końcem zło będzie próbowało opanować świat. A największą pokusą Antychrysta będzie próba pokazania, że zło jest dobre. I chociaż dzisiaj mamy wrażenie, że zło chowa się pod pozorami dobra, to jednak nie możemy powiedzieć, że koniec świata jest bliski. Dla chrześcijan data nie ma znaczenia, bo paruzja to pewność zwycięstwa dobra nad złem. Wiara w paruzję umacniała pierwszych chrześcijan w najtrudniejszych momentach prześladowań. Ta wiara może dzisiaj i nas umocnić. Tryumf Chrystusa jest pewny.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama