Nowy biskup pomocniczy Rzymu

Ma 52 lata. Papież Franciszek mianował ks. Daria Gervasiego biskupem pomocniczym dla południowej części Wiecznego Miasta. Nominację ogłosił kard. Angelo De Donatis, wikariusz generalny Rzymu.

Nominację ogłoszono dziś w południe w Sali Pojednania Pałacu Laterańskiego, w obecności biskupów pomocniczych, prefektów i personelu wikariatu generalnego, a jednocześnie także w biurze prasowym Stolicy Apostolskiej.

Ksiądz Dario Gervasi jest rzymianinem, ma 52 lata (urodził się 8 maja 1968 r.), od 2014 r. był proboszczem parafii Zmartwychwstania Naszego Pana Jezusa Chrystusa w Giardinetti, a od 2019 r. - prefektem XVII prefektury. Jest najmłodszy wśród biskupów pomocniczych Rzymu, co podkreślił kard. De Donatis, przedstawiając go zebranym. Jako stolicę tytularną otrzymał Subaugustę. Zastąpił bp. Gianrica Ruzzę, który w czerwcu został mianowany przez papieża Franciszka na biskupa diecezji Civitavecchia-Tarquinia.

Ksiądz Gervasi ukończył studia w Papieskim Wyższym Seminarium Rzymskim. Święcenia kapłańskie przyjął w bazylice św. Piotra 22 maja 1994 r. z rąk kard. Camilla Ruiniego (tego dnia Jan Paweł II był chory i nie mógł przewodniczyć święceniom) i kontynuował studia z teologii dogmatycznej na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim, gdzie uzyskał licencjat. Od 1994 do 2000 r. był wikariuszem w parafii Santa Maria delle Grazie (Matki Bożej Łaskawej) al Trionfale, a następnie parafii Świętych Joachima i Anny na terenie Torre Spaccata/Cinecittà, którą od 2003 do 2008 r. prowadził już jako proboszcz.

Był prorektorem Papieskiego Wyższego Seminarium Rzymskiego w latach 2008-2014, kierując też Dziełem Powołań Kapłańskich w latach 2009-2011, a także delegatem Kongregacji Misjonarzy Instytutu Cesarskiego Karola Boromeusza od 2009 do 2014 roku.

Święcenia biskupie ks. Gervasiego zaplanowano na 18 października w bazylice św. Jana na Lateranie.

Największy włoski katolicki dziennik "Avvenire" przytacza pełne wzruszenia słowa biskupa nominata: "Jestem jeszcze trochę oszołomiony radością i niedowierzaniem, ale bardzo szczęśliwy, że mogę być w południowej części Rzymu, aby próbować, wspólnie z innymi, służyć Panu Jezusowi".

« 1 »

baja /Avvenire