Nowy numer 2/2021 Archiwum

W Sejmie głosowanie projektu podwyższającego wynagrodzenia m.in. parlamentarzystom

Sejm jeszcze w piątek przejdzie do głosowania nad komisyjnym projektem noweli podwyższającej wynagrodzenia dla samorządowców, parlamentarzystów i osób zajmujących kierownicze stanowiska. Posłowie bez odsyłania do komisji przegłosują poprawki zgłoszone w debacie.

Posłowie przeprowadzili w piątek dwa czytania projektu. O przejściu do drugiego czytania zdecydowali w głosowaniu - 347 posłów było za niezwłocznymi dalszymi pracami, 21 przeciw, a siedem osób wstrzymało się od głosu.

W pierwszym czytaniu w debacie zabrali głos jedynie poseł Marek Suski (PiS), który poparł projekt, i dwaj posłowie koła Konfederacji - Grzegorz Braun i Dobromir Sośnierz, którzy byli przeciw procedowaniu zmian w tym kształcie i w takim momencie - "w sezonie ogórkowym, w południe, gdy wszyscy są na grzybach albo na Karaibach" - mówił Braun.

W drugim czytaniu Braun prosił, by uzupełnić rozwiązania np. o podwyższenie diet przy delegacjach, które od 2016 r. niezmiennie wynoszą 30 zł, a co przysłużyłoby się ogółowi Polaków, a nie jedynie sprawującym władzę.

Klaudia Jachira (KO) pytała, czy po podwyżkach posłowie i ministrowie przestaną kraść i generować afery - jak podczas pandemii przy zakupach maseczek, respiratorów. "Pani poseł, na głupotę nie ma rady, dlatego pani nie przerywałem"- powiedział prowadzący obrady wicemarszałek Ryszard Terlecki (PiS) gdy Jachirze skończył się czas wystąpienia.

Suski ponownie poparł projekt, zgłosił jednak poprawki - kilka korekt redakcyjnych i doprecyzowujących, ale też zmianę pozwalającą rozszerzyć podwyżki na pracowników samorządowych - mówił. Poprosił jednak, by posłowie zajęli się nimi bez prac w komisji.

Oznacza to, że zmiany trafią jeszcze w piątek do bloku głosowań.

Sejmowa komisja regulaminowa, spraw poselskich i immunitetowych jednogłośnie przyjęła w czwartek własny projekt nowelizacji niektórych ustaw w zakresie wynagradzania osób sprawujących funkcje publiczne oraz o zmianie ustawy o partiach politycznych, dotyczący podwyższenia wynagrodzenia m.in. parlamentarzystom.

Projekt, który w nocy z czwartku na piątek został opublikowany na stronie internetowej Sejmu przewiduje, że wynagrodzenia m.in. prezydenta, parlamentarzystów, premiera, ministrów, wojewodów i marszałków województwa będą powiązane z wysokością wynagrodzeń sędziów Sądu Najwyższego. Zaproponowano, by wynagrodzenie przysługiwało również pierwszej damie.

Projekt wiąże wysokość wynagrodzenia najważniejszych osób w państwie nie jak dotychczas z kwotą bazową corocznie określaną w ustawie budżetowej, ale z wynagrodzeniami sędziów Sądu Najwyższego.

Podstawę ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego SN w danym roku stanowi przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale roku poprzedniego (w drugim kwartale 2019 r. kwota ta wyniosła 4839,24 zł). Dla obliczenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego SN przyjmuje się wielokrotność tej podstawy z zastosowaniem mnożnika 4,13.

Projekt przewiduje, że prezydentowi RP przysługiwałoby wynagrodzenie w wysokości 1,3-krotności wynagrodzenia sędziego Sądu Najwyższego określonego w stawce podstawowej.

Zaproponowano również, by pierwszej damie przysługiwało wynagrodzenie miesięczne odpowiadające 0,9-krotności wynagrodzenia sędziego SN.

W projekcie wskazano, że marszałkowi Sejmu i marszałkowi Senatu przysługiwać będzie wynagrodzenie odpowiadające 1,1-krotności wynagrodzenia sędziego SN określonego w stawce podstawowej. Zaproponowano również, aby uposażenie posła i senatora odpowiadało wysokości 0,63-krotności wynagrodzenia zasadniczego sędziego SN.

Prezesowi Rady Ministrów przysługiwać będzie wynagrodzenie odpowiadające 1,1-krotności wynagrodzenia sędziego SN, wiceprezesowi Rady Ministrów - 1-krotności wynagrodzenia sędziego SN, ministrowi - 0,9-krotności, a sekretarzowi stanu oraz podsekretarzowi - 0,85-krotności wynagrodzenia zasadniczego sędziego SN.

Wojewodzie przysługiwać będzie wynagrodzenie odpowiadające wysokości 0,75-krotności wynagrodzenia zasadniczego sędziego SN, a wicewojewodzie 0,65-krotności. Zgodnie z projektem, marszałkowi województwa, wicemarszałkowi oraz pozostałym członkom zarządu województwa przysługiwać będzie wynagrodzenie w wysokości nie większej niż 0,75-krotność wynagrodzenia sędziego SN określonego w stawce podstawowej.

Staroście, wicestaroście oraz pozostałym członkom zarządu powiatu przysługiwać będzie wynagrodzenie w wysokości nie większej niż 0,58-krotność wynagrodzenia sędziego SN. Wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) przysługiwać będzie wynagrodzenie w wysokości nie większej niż 0,70-krotność wynagrodzenia sędziego SN. Przewodniczącemu zarządu związku i pozostałym członkom zarządu (w związkach jednostek samorządu terytorialnego) przysługiwać będzie wynagrodzenie w wysokości nie większej niż 0,58-krotność wynagrodzenia sędziego SN.

« 1 »

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama