Nowy numer 23/2021 Archiwum

Ruszają przygotowania do Misyjnego Synodu Dzieci w 2022 roku

W wrześniu br. ruszą oficjalne przygotowania do Misyjnego Synodu Dzieci, który odbędzie się w 2022 r. Potrwają dwa lata. Pomocą w pierwszym roku będą tegoroczne materiały formacyjne - poinformowały Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce.

Dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce ks. dr Tomasz Atłas zwrócił uwagę, że synod odbędzie się dokładnie w setną rocznicę nadania dziełom misyjnym ich papieskości, a więc powszechności.

"W roku 1922 Ojciec Święty wobec całego świata uznał je +za swoje+, zapraszając tym samym do bliskiej współpracy. Uczynił jednocześnie jego członków swoimi bezpośrednimi pomocnikami w dziele misyjnym całego Kościoła" - powiedział ks. dr Atłas.

Obrady synodalne odbędą się w siedzibie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Przywołując słowa św. Jana Pawła II, że "wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy", sekretarz krajowa Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci s. Monika Juszka zwróciła uwagę, że "zawierzenie Bogu i zaangażowanie w misyjne dzieło Kościoła powinno opierać się na gruntownej wiedzy". Tę będą przybliżać młodym uczestnikom synodu wykładowcy uczelni wyższych - dodała.

W wrześniu bieżącego roku w ogniskach misyjnych gromadzących dzieci rozpocznie się pierwszy rok synodalnych przygotowań. Pomocą będą tegoroczne materiały formacyjne przygotowane specjalnie pod tym kątem.

"Dzieci będą się dowiadywać, czym jest synod, układać +drogę synodalną+, a także będą formułować postulaty, z którymi spotkają się na synodzie" - powiedziała s. Juszka.

Uczestnicy Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci będą także codziennie łączyć się duchowo, odmawiając tę samą modlitwę, w której jest wezwanie do Matki Bożej nazywanej też Gwiazdą Nowej Ewangelizacji.

W synodzie wezmą udział przedstawiciele wybrani i posłani przez swoją diecezję spośród dzieci i animatorów najbardziej zaangażowanych w dzieło misyjne.

« 1 »

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama