Nowy numer 48/2020 Archiwum

Kiedy Ojciec będzie uwielbiony?

Otocz swego Syna chwałą, aby Syn Ciebie nią otoczył. J 17,1

J 17, 1-11a

W czasie Ostatniej Wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, rzekł:

«Ojcze, nadeszła godzina. Otocz swego Syna chwałą, aby Syn Ciebie nią otoczył i aby mocą władzy udzielonej Mu przez Ciebie nad każdym człowiekiem dał życie wieczne wszystkim tym, których Mu dałeś. A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa.

Ja Ciebie otoczyłem chwałą na ziemi przez to, że wypełniłem dzieło, które Mi dałeś do wykonania. A teraz Ty, Ojcze, otocz Mnie u siebie tą chwałą, którą miałem u Ciebie wpierw, zanim świat powstał.

Objawiłem imię Twoje ludziom, których Mi dałeś ze świata. Twoimi byli i Ty Mi ich dałeś, a oni zachowali słowo Twoje. Teraz poznali, że wszystko, cokolwiek Mi dałeś, pochodzi od Ciebie. Słowa bowiem, które Mi powierzyłeś, im przekazałem, a oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że od Ciebie wyszedłem, oraz uwierzyli, że Ty Mnie posłałeś.

Ja za nimi proszę, nie proszę za światem, ale za tymi, których Mi dałeś, ponieważ są Twoimi. Wszystko bowiem moje jest Twoje, a Twoje jest moje, i w nich zostałem otoczony chwałą. Już nie jestem na świecie, ale oni są jeszcze na świecie, a Ja idę do Ciebie».

Otocz swego Syna chwałą, aby Syn Ciebie nią otoczył. J 17,1

Ewangelia z komentarzem. Kiedy Ojciec będzie uwielbiony?
Gość Niedzielny

Oddać Bogu chwałę, uwielbiać Go – nieraz słyszymy o tym, jesteśmy namawiani, by to robić. Tylko co to znaczy? Czy chodzi o kolejne słowa modlitwy albo jej nową formę? Modlitwa Arcykapłańska Chrystusa to dla nas wskazówka, czym tak naprawdę jest uwielbienie Boga. O to modli się nasz Zbawiciel i prosi, by Ojciec otoczył Go chwałą, tak by i On mógł Go uwielbić. Kiedy Ojciec będzie uwielbiony? Gdy Syn będzie posłuszny aż do śmierci i chwilę przed nią wypowie ostatnie słowo: „Wykonało się”. Kiedy Syn będzie otoczony chwałą? Gdy Ojciec wskrzesi Go do życia w momencie zmartwychwstania. Chcesz oddać Bogu chwałę? Proś Go zatem, by wykonało się w Tobie to wszystko, co zgodne jest z Jego wolą.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama