Reklama

    Nowy numer 43/2020 Archiwum

Prorok, który będzie niepokoił

Liturgia słowa okresu Adwentu i Bożego Narodzenia pełna jest starotestamentowych tekstów, które zapowiadają przyjście na świat Zbawiciela.

Oto Juda słyszy błogosławieństwo umierającego ojca: „Nie zostanie odjęte berło od Judy ani laska pasterska spośród kolan jego, aż przyjdzie ten, do którego ono należy, i zdobędzie posłuch u narodów!”. Z kolei pogański wieszczek Balaam zapowiada: „Widzę go, lecz jeszcze nie teraz, dostrzegam go, ale nie z bliska: wschodzi Gwiazda z Jakuba, a z Izraela podnosi się berło”. I zapowiedzi Izajasza: „Wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści się odrośl z jego korzeni. I spocznie na niej Duch Pański” oraz „Oto panna pocznie i porodzi Syna, i nazwie Go imieniem Emmanuel”. I jeszcze zapowiedź proroka Micheasza: „A ty, Betlejem Efrata, najmniejsze jesteś wśród plemion judzkich! Z ciebie mi wyjdzie Ten, który będzie władał w Izraelu, a pochodzenie Jego od początku, od dni wieczności”. Te proroctwa sprawiają, że często rodzi się przekonanie, iż prorocy zapowiadali jedynie narodziny Mesjasza. Tymczasem świat Starego Testamentu pełen jest zapowiedzi, które mówią o tym, jak będzie wyglądała misja Oczekiwanego i jak świat odbierze Jego orędzie i osobę.

Czytany dziś fragment Księgi Izajasza to jedna z zapowiedzi odnoszących się do misji, jaką spełni Mesjasz-Zbawiciel. Nazywany jest pierwszą pieśnią Sługi Jahwe. Obraz jest jeszcze sielski, pełen obrazów niosących nadzieję i spokój: „Nie będzie wołał ni podnosił głosu, nie da słyszeć krzyku swego na dworze. Nie złamie trzciny nadłamanej, nie zgasi ledwo tlejącego się knotka”. Niepokojące proroctwa przyjdą w kolejnych pieśniach.

Ale czytając dziś pierwszą z pieśni, warto zauważyć pewną korelację z fragmentem Ewangelii przypadającym na przeżywaną dzisiaj niedzielę Chrztu Pańskiego. Wybranego i posłanego przez siebie Pan Bóg nazywa nie imieniem, ale funkcją, rolą do spełnienia: sługa. I nie chodzi tu o podległość, lecz o spełnienie Bożej woli. Za tydzień będziemy słuchali fragmentu drugiej pieśni Sługi Jahwe. Tam prorok powie, że funkcja sługi nie wystarcza: „To zbyt mało, iż jesteś Mi Sługą”. Pełną odpowiedź da Ewangelia, moment chrztu Pana Jezusa w Jordanie, gdy „głos z nieba mówił: »Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie«”. A podpowiedź dla nas, dla naszej odpowiedzi da w innym miejscu św. Piotr, który powie: „Ty jesteś Mesjasz” (czyli ten oczekiwany) i doda pełne zrozumienie: „Syn Boga Żywego”. •

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..