Nowy numer 43/2020 Archiwum

Jezus rodzi się w pokoleniu nieidealnych przodków

Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida… Mt 1,1

Mt 1, 1-17

Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama.

Abraham był ojcem Izaaka; Izaak ojcem Jakuba; Jakub ojcem Judy i jego braci; Juda zaś był ojcem Faresa i Zary, których matką była Tamar. Fares był ojcem Esroma; Esrom ojcem Arama; Aram ojcem Aminadaba; Aminadab ojcem Naassona; Naasson ojcem Salmona; Salmon ojcem Booza, a matką była Rachab. Booz był ojcem Obeda, a matką była Rut. Obed był ojcem Jessego, a Jesse ojcem króla Dawida.

Dawid był ojcem Salomona, a matką była dawna żona Uriasza. Salomon był ojcem Roboama; Roboam ojcem Abiasza; Abiasz ojcem Asy; Asa ojcem Jozafata; Jozafat ojcem Jorama; Joram ojcem Ozjasza; Ozjasz ojcem Joatama; Joatam ojcem Achaza; Achaz ojcem Ezechiasza; Ezechiasz ojcem Manassesa; Manasses ojcem Amosa; Amos ojcem Jozjasza; Jozjasz ojcem Jechoniasza i jego braci w czasie przesiedlenia babilońskiego.

Po przesiedleniu babilońskim Jechoniasz był ojcem Salatiela; Salatiel ojcem Zorobabela; Zorobabel ojcem Abiuda; Abiud ojcem Eliakima; Eliakim ojcem Azora; Azor ojcem Sadoka; Sadok ojcem Achima; Achim ojcem Eliuda; Eliud ojcem Eleazara; Eleazar ojcem Mattana; Mattan ojcem Jakuba; Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem.

Tak więc od Abrahama do Dawida jest w sumie czternaście pokoleń; od Dawida do przesiedlenia babilońskiego czternaście pokoleń; od przesiedlenia babilońskiego do Chrystusa czternaście pokoleń.

Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida… Mt 1,1

Ewangelia z komentarzem. Jezus rodzi się w pokoleniu nieidealnych przodków
Gość Niedzielny

Historia rodziny bywa historią trudną. Czasem wstydliwą, bolesną, a na pewno nieidealną. Ktoś się z kimś pokłócił i nie odzywa się przez lata, ktoś kogoś oszukał i ze wstydu nie potrafi spojrzeć szczerze w oczy, ktoś został zraniony i teraz z każdym mijającym rokiem gorzknieje w swym cierpieniu. Jezus Chrystus rodzi się w pokoleniu nieidealnych przodków – jest w nim i król morderca, i bohaterska nierządnica, nie brakuje też oszustów i kobiety o wątpliwym pochodzeniu. Historia Jego rodziny też nie była prosta. Rodzi się w niej jednak zapowiadany w proroctwach Książę Pokoju, który kolejnym rodzinom chce pomóc, by zraniony przebaczył, skłócony pojednał się, a oszust w końcu powiedział prawdę.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Polecamy

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama