Nowy numer 48/2023 Archiwum

Nasze tytuły nas nie zbawią

Pan rozpozna nas z powodu życia pokornego i dobrego, życia wiary, która przekłada się na uczynki – powiedział papież Franciszek.

Chrześcijanie są wezwani do nawiązania prawdziwej komunii z Jezusem, modląc się, chodząc do kościoła, przystępując do sakramentów i karmiąc się Jego Słowem. Przypomniał o tym Franciszek podczas dzisiejszej modlitwy Anioł Pański w Watykanie. Papież zwrócił uwagę, że Bóg nie zbawia nas z powodu naszych tytułów, ale z powodu życia pokornego i dobrego, życia wiary, która przekłada się na uczynki. Zachęcił też, aby poświęcać życie dla dobra braci, walcząc z wszelką formą zła i niesprawiedliwości.

Franciszek nawiązał do dzisiejszej Ewangelii opowiadającej o Jezusie, który szedł nauczając przez miasta i wsie i pytania pewnego człowieka, który zwraca się do Niego, mówiąc: „Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni?” Jezus odwraca pytanie, które wskazuje bardziej na ilość: „czy tylko niewielu?” - i stawia odpowiedź na poziomie odpowiedzialności, zachęcając do dobrego wykorzystania chwili obecnej.

Papież zwrócił uwagę, że tymi słowami Jezus uzmysławia, że nie jest to kwestia liczb, gdyż w niebie nie ma „liczby zamkniętej” i zachęca już teraz do przejścia właściwej drogi, która jest dostępna dla wszystkich, choć jest ciasna a przejście jest wąskie. – W jakim sensie? W tym sensie, że aby zostać zbawionym, trzeba miłować Boga i bliźniego, a to nie jest wygodne! Są to „ciasne drzwi”, ponieważ są wymagające, wymagają zaangażowania, a nawet „wysiłku”, to znaczy stanowczej i wytrwałej woli życia zgodnie z Ewangelią – wyjaśniał Franciszek.

Dalej Franciszek nawiązał do opowiedzianej przez Jezusa przypowieści o ludziach kołaczących do drzwi i proszących, aby pan domu, którym jest Bóg, wpuścił ich do domu. Pan domu zamknął drzwi i nie wpuścił kołaczących mówiąc im, że ich nie zna i nazywa ich „dopuszczającymi się niesprawiedliwości”. – Oto problem! Pan rozpozna nas nie z powodu naszych tytułów, ale z powodu życia pokornego i dobrego, życia wiary, która przekłada się na uczynki – zaznaczył papież.

Franciszek przypomniał, że chrześcijanie są wezwani do nawiązania prawdziwej komunii z Jezusem, modląc się, chodząc do kościoła, przystępując do sakramentów i karmiąc się Jego Słowem. – To podtrzymuje nas w wierze, karmi naszą nadzieję, ożywia miłość. W ten sposób z Bożą łaską możemy i musimy poświęcić nasze życie dla dobra braci, walcząc z wszelką formą zła i niesprawiedliwości – powiedział papież.

Na zakończenie Franciszek wezwał: - Niech nam w tym pomaga Dziewica Maryja. Przeszła Ona przez ciasne drzwi, którymi jest Jezus. Przyjęła Go całym sercem i podążała za Nim każdego dnia swojego życia, nawet gdy nie rozumiała, nawet gdy miecz przeszywał jej duszę. Dlatego przyzywamy jej jako „Bramy Niebios”; bramy, która dokładnie odwzorowuje postać Jezusa: bramy serca Boga, wymagającego, ale otwartego dla wszystkich.

 

(KAI)

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy