Rzeszów: premier u podhalańczyków

Blisko godzinę spędził Mateusz Morawiecki na pikniku wojskowym "20 lat Polski w NATO" w 1 Batalionie Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie.

Swój pobyt rozpoczął od złożenia wieńca pod pomnikiem 1 Pułku Strzelców Podhalańskich oraz zapalił znicz pod obeliskiem żołnierza poległego w Afganistanie.

Pomnik poświęcony jest żołnierzom, którzy w tym pułku służyli w okresie międzywojennym oraz w kontynuującym jego tradycje pułku Armii Krajowej podczas II wojny światowej. Z kolei obelisk upamiętnia poległego 10 czerwca 2013 r. w Afganistanie starszego chorążego Jana Kiepurę. Podhalańczyk był żołnierzem XIII zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w tym kraju.

Potem premier zwiedzał przygotowaną przez podhalańczyków wystawę. Rozmawiał z żołnierzami i z odwiedzającymi imprezę mieszkańcami miasta. Wielokrotnie pozował z nimi do wspólnych fotografii.

W obiektach 1 Batalionu Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie podczas trwającego od rana pikniku można było obejrzeć m.in. pokaz uzbrojenia, musztry, wyszkolenia. W hali sportowej zaprezentowano też służący piechocie górskiej sprzęt spinaczkowy.

W trakcie imprezy prowadzona była akcja informacyjna "Zostań żołnierzem Rzeczpospolitej". Uczestnicy pikniku mogli również posłuchać występów orkiestry wojskowej i zjeść grochówkę.

Premierowi Morawieckiemu towarzyszyli m.in. dowódca 21 Brygady Strzelców Podhalańskich płk Dariusz Lewandowski i wojewoda podkarpacki Ewa Leniart.

Odwiedzany przez premiera batalion wchodzi w skład 21 Brygady Strzelców Podhalańskich, która powstała w 1993 r. Jest brygadą zmechanizowaną przeznaczoną m.in. do działań w terenie górskim. Liczy ponad cztery tysiące żołnierzy.

W zeszłym roku 21 BSP z Rzeszowa została, wraz z 1 Warszawską Brygadą Pancerną z Wesołej, podporządkowana nowo utworzonej 18 Dywizji Zmechanizowanej z dowództwem w Siedlcach. Trzecia brygada, która wejdzie w skład tej dywizji, ma być formowana w 2019 r. Utworzenie tej czwartej dywizji w Wojsku Polskim ma wzmocnić militarnie wschodnią flankę naszego kraju.

Z okazji jubileuszu Ministerstwo Obrony Narodowej zorganizowało w 20 jednostkach wojskowych na terenie całego kraju pikniki wojskowe pod hasłem "20 lat Polski w NATO". Są one częścią oficjalnych obchodów z okazji wstąpienia Polski do struktur Sojuszu Północnoatlantyckiego w 1999 r., nazwanych "NATO - Week".

Na szczycie NATO w Madrycie w lipcu 1997 r. zapadła decyzja o zaproszeniu Polski, Czech i Węgier do rozmów w sprawie członkostwa w Sojuszu. Negocjacje rozpoczęły się we wrześniu 1997 r.

Rozmowy odbywały się w ramach czterech rund i dotyczyły m.in współpracy obronnej i kwestii finansowych związanych z polskim członkostwem. Pod koniec roku Rada Północnoatlantycka podpisała protokoły akcesyjne Polski, Czech i Węgier. Na tym etapie przedstawiciele RP zostali włączeni do prac większości organów NATO.

W styczniu 1999 r. sekretarz generalny NATO Javier Solana wystosował oficjalne zaproszenie do członkostwa w Sojuszu. Polska droga do NATO zakończyła się 12 marca 1999 r. w mieście Independence w amerykańskim stanie Missouri, gdzie ówczesny minister spraw zagranicznych RP Bronisław Geremek przekazał na ręce sekretarza stanu USA akt przystąpienia Polski do traktatu północnoatlantyckiego. Z tą chwilą Polska stała się formalnie stroną traktatu waszyngtońskiego i członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego.

W lipcu 2016 r. w trakcie szczytu NATO w Warszawie podjęto istotne dla bezpieczeństwa Polski i regionu postanowienia. Jednym z najważniejszych stał się fakt stacjonowania w Polsce wojsk sojuszniczych oraz rozmieszczenia struktur dowódczych NATO i USA na terytorium Polski.

Siły Zbrojne RP wnoszą wymierny wkład w inicjatywy NATO wzmocnionej wysuniętej obecności na wschodniej i południowej flance, czyli eFP (ang. enhanced Forward Presence) i dostosowanej wysuniętej obecności, czyli tFP (ang. tailored Forward Presence).

W inicjatywie eFP, Polska odgrywa szczególną rolę. Jest jednym z państw gospodarzy, jest również państwem delegującym swoje siły do jednej z grup, a także tworzy na swoim terytorium wielonarodowe dowództwo dywizyjne w Elblągu, które ma zadanie koordynowania działań wszystkich grup eFP.

« 1 »