Ile osób studiuje w Polsce teologię katolicką?

W 2017 roku teologię katolicką studiowało na kościelnych uczelniach wyższych oraz wydziałach teologicznych uczelni państwowych 4518 osób - wynika z najnowszych danych, które KAI otrzymała z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Informacje z nowego roku akademickiego nie zostały jeszcze opracowane.

Z przesłanych KAI danych Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym za rok 2017 wynika, że łącznie teologię katolicką studiowało w owym roku łącznie 4518 osób. Rok wcześniej było nieco więcej - 4783.

Najwięcej studentów teologii było w 2017 r. na UPJPII w Krakowie (831), Papieskim Wydziale Teologicznym - Sekcja św. Jana Chrzciciela (695) i na UKSW w Warszawie (559).

W porównaniu z rokiem 2016 uczelniom tym nieco ubyło studentów na tym kierunku. Najwięcej było studentów teologii również na tych trzech uczelniach: na UPJPII w Krakowie (756), UKSW (702) i PWT - Sekcja św. Jana Chrzciciela (667).

Ponadto teologię innych wyznań chrześcijańskich można studiować także na innych uczelniach wspieranych finansowo z budżetu państwa. Chodzi o Chrześcijańską Akademię Teologiczną (w 2017 r. 118 studentów teologii), Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie (77) i Ewangelikalną Wyższą Szkołę Teologiczną we Wrocławiu (78).

Współcześnie wydziały teologiczne nie ograniczają jednak swojej oferty dydaktycznej do kierunku "teologia". Dziennikarstwo, italianistyka, coaching i mediacje społeczne, muzykologia, a nawet „teologia dla zabieganych” - to tylko niektóre inne kierunki studiów, które można wybrać.

Zgodnie z ustawą o szkolnictwie wyższym, nadzór nad wydziałami teologicznymi działającymi na uczelniach państwowych sprawują upoważnione do tego władze kościelne. Wielkim kanclerzem wydziału lub odrębnej uczelni jest zawsze biskup diecezji, na terenie której mieści się placówka. To on reprezentuje wydział wobec Stolicy Apostolskiej i Stolicę Apostolską wobec wydziału, nadzoruje program nauczania teologii katolickiej, troszczy się o zgodność przekazywanych treści z doktryną katolicką, a kadrze naukowej udziela misji kanonicznej.

« 1 »