Nowy numer 32/2022 Archiwum

Gowin: Godność przysługuje każdemu człowiekowi, bez wyjątku

Godność przysługuje każdemu człowiekowi, bez wyjątku; a odbieranie godności ludziom nieuchronnie prowadzi do zła - mówił w poniedziałek w Białymstoku, w czasie konferencji z cyklu "Polonia Restituta" wicepremier Jarosław Gowin.

Wicepremier uczestniczył w zorganizowanej w poniedziałek przez Uniwersytet w Białymstoku oraz Akademię Ignatianum w Krakowie konferencji "Godność i Sprawiedliwość społeczna". Była to szósta z cyklu dziesięciu debat organizowanych w ramach projektu "Polonia Restituta. Dekalog dla Polski w 100-lecie odzyskania niepodległości", który zainicjowało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Rada do spraw Społecznych Konferencji Episkopatu Polski.

W swoim wystąpieniu Gowin podkreślił, że Podlasie jest odpowiednim miejscem do przeprowadzania takiej debaty. "To miejsce szczególne na duchowej mapie Polski, bo tutaj trwa ta resztka pierwszej Rzeczpospolitej, kraju wielu kultur, wielu religii, wielu narodów" - powiedział wicepremier. Dodał, że na Podlasiu obok siebie żyją Polacy, Litwini, Białorusini, Tatarzy, Rosjanie i Ukraińcy i cały czas przenikają się tu ich tradycje. "To jest też symbol takiej Polski, za którą myślę wszyscy tęsknimy i do której powinniśmy dążyć, czego fundamentem powinno być dobro wspólne" - mówił.

Wicepremier przytaczając słowa św. Jana Pawła II o tym, że "osobista godność jest najcenniejszym dobrem człowieka, który dzięki niej przewyższa swoją wartością, cały świat materialny", podkreślił, że "w ten sposób doceniona godność przysługuje każdemu człowiekowi, bez wyjątku". Ocenił, że godność jest jednym z największych osiągnięć cywilizacji zachodniej opartej o wartości chrześcijańskie.

"Odbieranie godności jednostkom, a czasami wręcz całym grupom ludzi ze względu na narodowość, wyznanie, ubóstwo, stan zdrowia, nieuchronnie prowadzi do zła. Godność odbierały ludziom dwudziestowieczne totalitaryzmy, których my Polacy tak dotkliwie doświadczaliśmy. Wyzwaniem dla godności jest też stan współczesnej cywilizacji, także stan polskiej demokracji po 1989 roku i tu dotykamy tej drugiej kwestii: sprawiedliwości" - podkreślił Gowin.

Powiedział, że budując innowacyjną gospodarkę, "naszym obowiązkiem jest pochylić się nad wykluczonymi i zadbać o sprawiedliwe reguły gry rynkowej, która jest warunkiem rozwoju gospodarczego". Rektor Akademii Ignatianum w Krakowie, ks. prof. Józef Bremer powiedział, że sprawiedliwość społeczna łączy się z dobrem wspólnym i ze sprawowaniem władzy, którą można osiągnąć przy poszanowaniu godności człowieka. "Poszanowanie osoby ludzkiej pociąga ze sobą poszanowanie praw" - dodał.

Z kolei prorektor Uniwersytetu w Białymstoku, dr Wojciech Śleszyński w swoim wystąpieniu podkreślił, że celem spotkania jest poszukiwanie rozwiązań takich problemów jak ubóstwo, bezdomność czy uzależnienia.

Gospodarz miejsca, w którym odbywała się konferencja metropolita białostocki abp Tadeusz Wojda powiedział, że należy "umieć wnosić w społeczeństwo; to, co jest najszlachetniejsze; to, co obiektywnie ma swoją wartość; to, co jest niepowtarzalne, a to przede wszystkim pochodzi z dekalogu; spotkania +Polonia Restituta +mają odniesienie do dekalogu".

Ordynariusz prawosławnej diecezji białostocko-gdańskiej abp Jakub powiedział z kolei, że zagwarantowanie godności i sprawiedliwości uzależnione jest od prowadzonej polityki społecznej. "Polityka państwa powinna uwzględniać wszystkich obywateli, brać pod uwagę interesy wszystkich grup społecznych, etnicznych i religijnych; nie uwzględniając tych czynników narażamy się na wewnętrzne podziały i konflikty" - zaznaczył.

Spotkanie odbyło się w Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnym Archidiecezji Białostockiej. Wzięli w nim udział posłowie, samorządowcy, duchowni katoliccy i prawosławni, rektorzy wyższych uczelni, przedstawiciele wielu organizacji i instytucji.

Konferencje z cyklu "Polonia Restituta" organizowane są w najważniejszych ośrodkach akademickich Polski i podejmują zagadnienia dotyczące życia publicznego, gospodarczego, politycznego, społecznego i kulturalnego. Ich zwieńczeniem będzie międzynarodowy kongres w Krakowie, podejmujący problematykę sumienia i odpowiedzialności w życiu publicznym.

« 1 »

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama