Nowy numer 5/2023 Archiwum

Sondaż: Najwyższe notowania rządu

W październiku do zwolenników rządu zaliczało się 44 proc. badanych; zadowolenie z premier Beaty Szydło deklarowało 53 proc. ankietowanych, 55 proc. pozytywnie oceniło politykę gospodarczą - wynika z badania CBOS. Opinie o rządzie są najlepsze od początku jego funkcjonowania - podkreśla ośrodek.

W październiku poparcie dla rządu wzrosło o 1 punkt proc. w stosunku do września; liczba przeciwników Rady Ministrów - 27 proc. - spadła o 3 punkty proc. Obojętność wobec rządu wyrażało 26 proc. ankietowanych - o 2 punkty proc. więcej w porównaniu z badaniem z ubiegłego miesiąca.

Opinie o rządzie są najlepsze od początku jego funkcjonowania - podkreśla CBOS.

Jak zauważa ośrodek, rząd cieszy się największym poparciem wśród osób z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym, mieszkańców wsi oraz wśród badanych w wieku ponad 65 lat. Częściej identyfikują się z nim też mężczyźni (50 proc.) niż kobiety (40 proc.). Z kolei wśród przeciwników rządu przeważają osoby najlepiej wykształcone i sytuowane oraz mieszkańcy największych miast, liczących 500 tys. i więcej ludności.

Według CBOS, zdecydowanie najwięcej zwolenników rządu jest wśród osób deklarujących prawicowe poglądy polityczne (79 proc.) oraz wśród respondentów najbardziej religijnych - uczestniczących w praktykach religijnych kilka razy w tygodniu (71 proc.).

W potencjalnych elektoratach rząd może liczyć na poparcie sympatyków PiS (i partii koalicyjnych); ma też więcej zwolenników niż przeciwników wśród potencjalnych wyborców Kukiz'15. Z kolei szczególnie często do przeciwników rządu zaliczają się badani o orientacji lewicowej oraz respondenci uczestniczący w praktykach religijnych kilka razy w roku lub rzadziej. CBOS wskazuje, że jednoznacznie przeciwni obecnej ekipie rządowej są głównie wyborcy PO i Nowoczesnej.

Według CBOS w październiku wyniki działalności rządu pozytywnie oceniło 58 proc. badanych (wzrost o 3 punkty proc), a źle - 31 proc. (spadek o 4 punkty proc.) 11 proc. respondentów - o 1 punkt proc. więcej niż w poprzednim miesiącu - nie miało w tej sprawie zdania.

W październiku, jak podaje CBOS, polepszyły się też notowania Beaty Szydło jako szefowej rządu. Zadowolenie z tego, że stoi ona na czele rządu, wyraża 53 proc. badanych (wzrost o 1 punkt procentowy w porównaniu z badaniem z września). Niezadowolonych jest 35 proc. respondentów (spadek o 2 punkty). 12 proc. badanych nie miało w tej sprawie zdania (wzrost o 1 punkt proc.).

Premier Beatę Szydło, podobnie jak kierowany przez nią rząd, najczęściej popierają osoby z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym (70 proc.), mieszkańcy wsi (62 proc.) oraz badani w wieku 55 i więcej (od 61 do 64 proc.). Niezadowoleni z premier częściej niż przeciętnie są mieszkańcy miast największych (58 proc.), osoby z wyższym wykształceniem (45 proc.), respondenci nieuczestniczący w praktykach religijnych (55 proc.) oraz ci, którzy utożsamiają się z lewicą (66 proc.).

Obecną premier akceptuje ogromna większość wyborców rządzącej partii (94 proc.). Zadowolenie z tego, że stoi ona na czele rządu, wyraża także prawie połowa sympatyków Kukiz'15. Beaty Szydło na stanowisku premiera natomiast nie akceptuje większość zwolenników PO i Nowoczesnej. Wśród niezdecydowanych, na kogo głosować w wyborach do Sejmu, premier ma więcej przeciwników niż zwolenników, a wśród biernych politycznie - jest odwrotnie.

Lepsze niż miesiąc temu są także oceny polityki rządu w sferze gospodarki. Perspektywy poprawy sytuacji gospodarczej w wyniku podejmowanych przez rząd działań dostrzega 55 proc. ankietowanych (wzrost o 2 punkty procentowe). Sceptycznie odnosi się do tego 34 proc. respondentów (spadek o 3 punkty). Niezdecydowanych było 11 proc. respondentów - o 1 pkt proc. więcej niż w ubiegłym miesiącu.

Według CBOS zadowolenie z polityki gospodarczej rządu najczęściej deklarują osoby z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym, mieszkańcy wsi lub małych miast oraz badani w grupie w wieku 55 lat i więcej. Najbardziej krytyczni w ocenach są z kolei mieszkańcy dużych, ponad półmilionowych miast i badani z wyższym wykształceniem.

Także w przypadku ocen polityki rządu w sferze gospodarki większe znaczenie niż położenie w strukturze społeczno- demograficznej ma orientacja polityczna i światopoglądowa. Szansę na poprawę sytuacji gospodarczej w wyniku działań podejmowanych przez rząd widzą przede wszystkim badani deklarujący prawicowe poglądy polityczne (83 proc.), osoby najbardziej religijne - praktykujące kilka razy w tygodniu (72 proc.).

Perspektywy poprawy sytuacji gospodarczej nie dostrzegają natomiast przede wszystkim badani o orientacji lewicowej (60 proc.) oraz nieuczestniczący w praktykach religijnych (49 proc.).

Politykę gospodarczą rządu pozytywnie oceniają wyborcy rządzącej partii. Szanse na poprawę sytuacji gospodarczej dostrzega także większość zwolenników Kukiz'15. W skuteczność działań rządu w sferze gospodarki nie wierzy zdecydowana większość wyborców PO i Nowoczesnej. Wśród wyborców niezdecydowanych, na kogo głosować, przeważa krytyczna ocena polityki gospodarczej rządu; niezamierzający głosować w wyborach mają na ten temat opinie ambiwalentne.

Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" (328) przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face to face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 5-12 października 2017 roku na liczącej 948 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

« 1 »

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama

Najnowsze