Nowy numer 2/2021 Archiwum

Co było na egzaminie gimnazjalnym z wiedzy matematyczno-przyrodniczej?

Fotosynteza, szczepienia ochronne, rozcieńczanie stężonego kwasu oraz rachunek prawdopodobieństwa, średnia arytmetyczna - takich m.in. tematów i zagadnień dotyczyły zadania na czwartkowym egzaminie gimnazjalnym z wiedzy matematyczno-przyrodniczej.

Egzamin z wiedzy matematyczno-przyrodniczej jest jedną z trzech części obowiązkowego egzaminu gimnazjalnego. Sprawdzana jest na nim wiedza uczniów z matematyki oraz z przedmiotów przyrodniczych, czyli biologii, chemii, fizyki i geografii.

Arkusze z zadaniami z matematyki oraz z zadaniami z przedmiotów przyrodniczych Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała w czwartek po południu na swojej stronie internetowej.

Arkusz egzaminacyjny z zadaniami z matematyki zawierał 23 zadania. Wśród nich 20 to były zadania zamknięte, czyli takie, w których uczeń sam musiał wybrać prawidłową odpowiedź z zaproponowanych.

Jedno z zadań zamkniętych nawiązywało do egzaminu gimnazjalnego. W treści znalazła się informacja, że w pewnej szkole do egzaminu przystąpiło o 60 chłopców więcej niż dziewcząt oraz że chłopcy stanowili 65 proc. piszących egzamin. Rozwiązujący zadanie mieli obliczyć, ile dziewcząt przystąpiło do egzaminu.

W innym zadaniu pytano o dwóch turystów na górskim szlaku. Jeden wchodził pod górę, drugi schodził w dół. Ich wędrówka była zilustrowana wykresami przedstawiającymi, na jakiej wysokości znajdowali się turyści o określonej godzinie. Trzeba było obliczyć, czy spotkają się między godz. 13 a 14 i czy to spotkanie będzie na wysokości między 1,7 tys. a 2 tys. metrów.

W arkuszu było też zadanie z rachunku prawdopodobieństwa, w którym w dwóch koszach umieszczono piłki szare i czarne (liczbę piłek w obu koszach przedstawiono na diagramie). Trzeba było obliczyć, czy bardziej prawdopodobne było wylosowanie piłki czarnej z kosza numer dwa, czy z kosza numer jeden.

Obok zadań zamkniętych, w arkuszu znalazły się także trzy zadania otwarte. Jedno z nich brzmiało: "Do przewiezienia 27 ton żwiru potrzeba 5 małych i 2 dużych ciężarówek albo 3 małych i 3 dużych ciężarówek (przy wykorzystaniu całkowitej ich ładowności). Ile co najmniej kursów musi wykonać jedna duża ciężarówka, aby przewieźć 27 ton żwiru?".

Inne z zadań otwartych dotyczyło graniastosłupa prostego o podstawie trójkąta prostokątnego (towarzyszył mu rysunek, na którym go przedstawiono oraz jego siatkę). Uczniowie mieli obliczyć jego objętość, znając długość dłuższych krawędzi podstawy oraz powierzchnię części bryły (oznaczoną na rysunku przedstawiającym siatkę).

W arkuszu egzaminacyjnym z wiedzy przyrodniczej gimnazjaliści mieli do rozwiązania 25 zadań. Wszystkie były zadaniami zamkniętymi.

W zadaniach z biologii pytano m.in. o wpływ temperatury na natężenie fotosyntezy, wpływ środków owadobójczych na ekosystem, mechanizm działania surowicy odpornościowej w szczepieniu ochronnym, budowę tkanki nabłonkowej i jej przystosowanie do pełnienia funkcji ochronnej.

Z kolei w jednym z zadań z chemii - ilustrowanym fragmentem układu okresowego pierwiastków - uczniowie mając podane właściwości pierwiastków tworzących daną sól, mieli wskazać wzór ją opisujący. W innym zadaniu - zilustrowanym wykresem - gimnazjaliści mieli odpowiedzieć, jak wygląda zależność rozpuszczalności sacharozy w wodzie od temperatury. W jeszcze innym zadaniu musieli wybrać taką metodę rozcieńczania stężonego kwasu siarkowego wodą, by uniknąć poparzenia oraz uzasadnić, dlaczego właśnie ją wybrali.

Zdania z fizyki dotyczyły m.in. zależności między prędkością, drogą i czasem, właściwości magnesów, okresów drgań wahadła matematycznego. W jednym z zadań pytano, dlaczego umieszczenie elementu grzejnego w czajniku elektrycznym blisko jego dna jest korzystne dla szybkiego i ekonomicznego grzania wody.

Zadania z geografii dotyczyły m.in. intensywności procesów wietrzenia w różnych warunkach klimatycznych, zagadnień urbanistycznych. Uczniowie musieli także wykazać się umiejętnością posługiwania się współrzędnymi geograficznymi.

Na rozwiązanie zadań z przedmiotów przyrodniczych uczniowie mieli 60 minut (dyslektycy 80 minut), zaś na rozwiązanie zadań z matematyki 90 minut (dyslektycy 135 minut). Wyniki gimnazjaliści poznają 16 czerwca.

Uczniowie Gimnazjum nr 23 w Kielcach, z którymi PAP rozmawiała po egzaminie, zgodnie podkreślali, że w tym roku dosyć trudna była część przyrodnicza. Z kolei część matematyczną oceniali jako łatwą.

"Na początku było pewne zaskoczenie, bo spodziewałem się czegoś prostszego. Biologia była wyjątkowo trudna. Trudna była też fizyka, a nie było problemów z geografią" - ocenił Michał.

Jego koleżanka z klasy Joanna jako "najgorszą" pod względem trudności oceniła fizykę; jej zdaniem niełatwe były też zadania z chemii. "W wielu przypadkach straciłam czas na obliczanie czegoś, co można było +wziąć na logikę+" - powiedziała.

Także uczniowie Gimnazjum nr 14 im. Władysława Jagiełły w Płocku mówili PAP, że zadania z przedmiotów przyrodniczych były trudniejsze niż z matematyki.

"Wydaje mi się, że matematyka była raczej łatwa. Większość zadań zamkniętych była banalna, aczkolwiek miałem problem z jednym takim zadaniem. Gorzej było z częścią przyrodniczą. Było kilka naprawdę ciężkich zadań" - powiedział Mikołaj.

"Matematyka była raczej prosta. Były ciekawe zadania. Na pewno część przyrodnicza była trudniejsza, ale nie było bardzo źle. Niektóre tematy z chemii mogły zaskoczyć" - dodała Łucja.

Uczniowie Gimnazjum nr 9 w Lublinie mieli bardzo różne opinie o trudności czwartkowego egzaminu.

"Przedmioty przyrodnicze były cięższe niż przypuszczałem, chemia szczególnie, tu dużo było pytań szczegółowych. Fizyka była prosta. Matematyka była banalnie łatwa, robiliśmy wcześniej dużo zadań otwartych tego typu, jak te na egzaminie" - powiedział Jakub.

"Zadania otwarte z matematyki były bardzo trudne, a zamknięte też niełatwe. Z przyrodniczych pytań najłatwiejsze były niektóre z geografii. Z biologii były trudne, a z chemii i fizyki, takie średnio trudne" - oceniła Małgorzata.

« 1 »

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama