Nowy numer 3/2021 Archiwum

Były wiceminister Skarbu Państwa zasiądzie na ławie oskarżonych

Warszawa Prokuratura Regionalna w Warszawie skierowała do Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia akt oskarżenia w sprawie dotyczącej między innymi prywatyzacji Przemysłowego Instytutu Maszyn Budowlanych sp. z o.o. z siedzibą w Kobyłce.

W toku śledztwa zarzuty ogłoszono trzem osobom, wśród których jest Tomasz L. - jeden z byłych Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa w Rządzie PO - PSL. W 2012 roku odpowiadał on za nadzór nad procesem prywatyzacji Przemysłowego Instytutu Maszyn Budowlanych sp. z o.o. z siedzibą w Kobyłce.

Co zarzuca się wiceministrowi?

Prokurator zarzucił Tomaszowi L. niedopełnienie obowiązków funkcjonariusza publicznego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej (art. 231 par. 1 i 2 kodeksu karnego) oraz płatną protekcję (art. 230 par. 1 kodeksu karnego). Przestępstwa te zagrożone są karą pozbawienia wolności odpowiednio od roku do 10 lat i od 6 miesięcy do 8 lat.

Do zarzucanych Tomaszowi L. czynów doszło od maja do października 2012 roku. Bezpośrednio związane one były w procesem prywatyzacji Przemysłowego Instytutu Maszyn Budowlanych sp. z o.o. z siedzibą w Kobyłce. Oskarżony Tomasz L., jako wiceminister Skarbu Państwa w Rządzie PO - PSL, odpowiadał za nadzór nad tym procesem. W celu osiągnięcia korzyści majątkowej faworyzował on określonego przedsiębiorcę i informował go o kluczowych decyzjach dotyczących prywatyzacji Przemysłowego Instytutu Maszyn Budowlanych.

Jako Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa w Rządzie PO - PSL oskarżony, w zamian za obietnicę korzyści majątkowej dla siebie oraz innej osoby, powoływał się także na wpływy w określonych instytucjach i podjął się pośrednictwa w załatwieniu sprawy na rzecz określonego przedsiębiorcy. Obietnica korzyści majątkowej dla oskarżonego polegała na pomocy przy nabyciu mieszkania w Sopocie poniżej cen rynkowych oraz w przyszłości na zatrudnieniu go w określonych podmiotach gospodarczych. Osiągnięcie zaś korzyści majątkowej dla innej osoby wiązało się między innymi z korzyścią majątkową w formie pieniężnej dla tej osoby, której kwota określona została na co najmniej 1 milion złotych.

Doszło do podrobienia dokumentów

W sprawie tej Prokuratura Regionalna w Warszawie oskarżyła również kobietę, która podrobiła dokument datowany na 12 grudnia 2012 roku. Został on złożony jako autentyczny w Ministerstwie Skarbu Państwa w toku postępowania prywatyzacyjnego Przemysłowego Instytutu Maszyn Budowlanych sp. z o.o. z siedzibą w Kobyłce. Dokument ten miał związek z osobą jednego z oferentów, reprezentujących ustalony podmiot gospodarczy.

Na ławie oskarżonych zasiądzie także mężczyzna, który nakłonił kobietę do popełniła przestępstwa podrobienia dokumentu. Chodzi o dokument z 12 grudnia 2012 roku zatytułowany "Wiążąca propozycja zakupu". Został on skierowany do Ministerstwa Skarbu Państwa i tak został użyty jako autentyczny w ramach składania ofert dotyczących postępowania prywatyzacyjnego Przemysłowego Instytutu Maszyn Budowlanych sp. z o.o. z siedzibą w Kobyłce.

Oskarżonym tym zarzucono popełnienie przestępstw z art. 270 par. 1 kodeksu karnego i art. 18 par. 2 kodeksu karnego w związku z art. 270 par. 1 kodeksu karnego. Zagrożone są one karą od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

Wcześniej oskarżono już dwie osoby

Wcześniej w sprawie tej Prokuratura Regionalna w Warszawie skierowała do Sądu Rejonowego dla Warszawy - Śródmieścia w Warszawie akt oskarżenia przeciwko osobom, którym zarzucono płatną protekcję. Doszło do niej od maja do połowy grudnia 2012 roku w związku z procesem prywatyzacji Przemysłowego Instytutu Maszyn Budowlanych sp. z o.o. z siedzibą w Kobyłce, a także przy udzielaniu gwarancji kredytowych z Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie oraz kredytu z PKO BP S.A.

Oskarżenie obejmowało podjęcie się pośrednictwa w załatwieniu sprawy przez osobę powołującą się na wpływy w Ministerstwie Skarbu Państwa. Wywołała i utwierdziła ona przekonanie u określonej osoby, o posiadaniu wpływów w instytucjach dysponujących środkami publicznymi - w tym w Ministerstwie Skarbu Państwa, Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie i Banku PKO BP S.A. Pośrednictwo to miało na celu załatwienie pozytywnego rozstrzygnięcia w zakresie procesu prywatyzacji Przemysłowego Instytutu Maszyn Budowlanych sp. z o.o. prowadzanego przez Ministerstwo Skarbu Państwa oraz gwarancji kredytowych z Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie i kredytu z PKO BP S.A. Działania te podjęto w zamian za korzyść majątkową w postaci zatrudnienia w określonych podmiotach gospodarczych i korzyści majątkowe w formie pieniężnej.

Akt oskarżenia obejmował również przestępstwo polegające na obietnicy udzielenia korzyści majątkowej w postaci zatrudnienia, w zamian za pośrednictwo w załatwieniu sprawy w instytucji państwowej oraz w krajowych jednostkach organizacyjnych dysponujących środkami publicznymi. Jednemu z oskarżonych zarzucono także przestępstwo oszustwa kapitałowego. Polegało ono na przedłożeniu, w celu uzyskania z banku kredytu w kwocie 22,5 milionów złotych, nierzetelnego dokumentu dotyczącego posiadania niezbędnego udziału własnego wymaganego przez bank. Stanowił on jeden z warunków przyznania i uruchomienia kredytu.

« 1 »

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama