Nowy numer 25/2022 Archiwum

Matura z matematyki: funkcje, figury, nierówności

Tegoroczni absolwenci liceów i techników, którzy pisali w czwartek egzamin maturalny z matematyki na poziomie podstawowym, musieli wykazać się na nim znajomością pojęcia funkcji, własności figur geometrycznych oraz wykazać się umiejętnością rozwiązywania równań i nierówności.

Arkusz rozwiązywany przez nich - który opublikowała Centralna Komisja Egzaminacyjna - zawierał 34 zadania, w tym 25 zadań zamkniętych, czyli takich, w których uczeń wybiera jedną z czterech możliwych odpowiedzi oraz 9 zadań otwartych, gdzie zdający sam musi udzielić odpowiedzi oraz poprawnie zapisać sposób rozwiązywania.

Podczas rozwiązywania zadań maturzyści mogli korzystać z zestawu wzorów matematycznych oraz z kalkulatora prostego.

Zdający egzamin musieli wykazać się umiejętnością wykonywania działań na liczbach rzeczywistych, umiejętnością rozwiązywania równań i nierówności, np. rozwiązać równanie stopnia trzeciego w postaci iloczynowej czy rozwiązać równanie wymierne.

Część zadań dotyczyła znajomości pojęcia funkcji, umiejętności korzystania z ich własności. Jedno z zadań polegało na odczytaniu z wykresu zbioru wartości funkcji, inne na znalezieniu wartości minimalnej funkcji w danym przedziale.

Maturzyści zmierzyli się z zagadnieniami z zakresu geometrii płaskiej i przestrzennej. W zadaniach maturzyści musieli wykazać się znajomością własności figur, np. dwa zadania dotyczyły własności figur podobnych, w jednym z nich należało przeprowadzić dowód - wykazać, że dwa trójkąty są podobne. W innym np. wyznaczyć cosinus kąta, jaki tworzą wysokość ściany bocznej i płaszczyzna podstawy ostrosłupa.

W arkuszu znalazły się też zadania, w których należało obliczyć prawdopodobieństwo, np.: ze zbioru wszystkich liczb naturalnych dwucyfrowych losujemy kolejno dwa razy po jednej liczbie bez zwracania. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że suma wylosowanych liczb będzie równa 30.

Egzamin z matematyki na poziomie podstawowym trwał 170 minut. Maturzyści za rozwiązanie wszystkich zadań mogli maksymalnie otrzymać 50 punktów: za każde zadanie, w zależności od jego stopnia trudności, od 1 do 5 punktów; najwyżej punktowane były zadania otwarte.

« 1 »

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama