Nowy numer 15/2024 Archiwum

Franciszek wzywa do współpracy w walce z handlem ludźmi

Zdecydowane wezwanie do wzmożenia światowych wysiłków i zacieśniania współpracy w walce z procederem handlu ludźmi oraz współczesnymi formami niewolnictwa wyraził Papież w przesłaniu do uczestników poświęconej temu tematowi konferencji. Została ona zorganizowana w Nowym Jorku pod auspicjami Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Papież podkreślił, że zarówno niewolnictwo jak i handel ludźmi to plagi współczesnego świata. Wyraził też wdzięczność wszystkim organizacjom rządowym, społecznym i religijnym, które zaangażowane są w walce z tą zbrodnią przeciwko ludzkości.

Ojciec Święty zachęcił uczestników konferencji do dalszego zacieśniania współpracy i wymiany informacji. Jest to według niego konieczne, by definitywnie zakończyć cierpienie wielu mężczyzn, kobiet i dzieci, którzy dziś są zniewalani i sprzedawani tak jakby byli zwykłym towarem. Winny zatem być proponowane różne rozwiązania i środki zapobiegawcze, by tego typu zło zostało wyeliminowane na wszystkich poziomach społeczeństwa. „Mam nadzieję, że w dyskusjach będziecie zwracać uwagę przede wszystkim na godność każdej osoby i szukać we wszystkich przedsięwzięciach prawdziwej służby najuboższym i zepchniętym na margines społeczeństwa, którzy tak często są zapominani i pozbawieni głosu” – napisał Franciszek. Przypomniał także po raz kolejny determinację Kościoła katolickiego w walce z tego typu zbrodniami i trosce o wszystkie ich ofiary.

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy