Abp Michalik o rozmowie Franciszka z Cyrylem

Spotkanie papieża Franciszka z patriarchą Cyrylem jest wyrazem wiary w obecność łaski Bożej i działania Bożego w ludzkich sercach – powiedział w rozmowie z KAI abp Józef Michalik. Metropolita przemyski zwrócił uwagę, że to wydarzenie jest świadectwem otwartości chrześcijan, którzy umieją się ze sobą spotkać i rozmawiać.

Metropolita przemyski wyraził radość ze spotkania w Hawanie papieża Franciszka i patriarchy moskiewskiego Cyryla. – Docenić trzeba, że Kościół katolicki i Kościół prawosławny w Rosji, czyli można powiedzieć, że chrześcijaństwo w ogóle ma światu wiele do powiedzenia. Zwłaszcza to, że Kościoły potrafią ze sobą się spotkać i rozmawiać – powiedział KAI abp Józef Michalik.

Hierarcha zauważył, że takie wydarzenie jest potwierdzeniem chrześcijańskiej kultury duchowej, która zawsze jest otwarta na drugiego człowieka. Zdaniem arcybiskupa zarówno piątkowe spotkanie papieża z patriarchą, jak i wizyta Cyryla I w siedzibie Konferencji Episkopatu Polski w 2012 roku są wyrazem wiary. – Nie tylko wiary w postęp ludzki, lecz wiary w obecność łaski Bożej i działania Bożego w ludzkich sercach, co dopiero gwarantuje właściwy postęp – wyjaśnił metropolita.

Katolicki arcybiskup Przemyśla wskazał, że istnieją troski wspólne Kościoła katolickiego i Kościoła prawosławnego. – Należą do nich: spojrzenie i ocena moralnej kondycji świata i narodów, ocena ich mentalności, a także powszechnie przeżywane słabości moralne, indywidualizm i relatywizm, co może być w dalszej perspektywie niebezpieczne – podkreślił dodając, że zarówno Patriarchat Moskiewski jak i Stolica Apostolska doceniając współczesne zdobycze cywilizacyjne, już dawno przejawiały wrażliwość na postępujące zagrożenia.

Abp Michalik dostrzegł również nadzieję na dalsze owoce na drodze kontaktów katolicko-prawosławnych. – Zarówno papież Franciszek jest człowiekiem dużego doświadczenia duszpasterskiego, człowiekiem żywej wiary i głębokiej modlitwy, jak i patriarcha Cyryl jest człowiekiem kultury chrześcijańskiej o wielkim doświadczeniu wiary i wykazuje duży dynamizm duszpasterski wobec rosyjskiego, Kościoła prawosławnego, co wyniósł z niełatwego okresu męczeńskich prześladowań – przypomniał arcybiskup.

- Myślę, że warto towarzyszyć nie tylko uwagą, ale i życzliwością, i modlitwą tym kontaktom – zaapelował w rozmowie z KAI metropolita przemyski. Wskazał również, że piątkowe spotkanie dwóch przywódców kościelnych jest dobrą prognozą na przyszłość, ponieważ wpisuje się w przygotowanie Kościoła prawosławnego do mającego odbyć się w czerwcu na Krecie Soboru Wszechprawosławnego. – Jest to ważny i potrzebny znak kontaktu Kościołów i wymiany doświadczeń oraz wspólnego i odpowiedzialnego spojrzenia na współczesną rzeczywistość, którą Bóg zlecił nam na drodze ku osiągnięciu zbawienia – podsumował abp Józef Michalik.

« 1 »