Nowy numer 43/2020 Archiwum

Oni już przeszli na drugą stronę

Od 25 października 2014 do 1 listopada 2015 zmarło na świecie 120 kardynałów, arcybiskupów i biskupów Kościoła powszechnego z 51 krajów. Najwięcej hierarchów odeszło w tym czasie do wieczności w Kościele włoskim – 17, następnie w Stanach Zjednoczonych – 13 i Brazylii – 10.

Kardynałowie

2014

22 listopada: Fiorenzo Angelini (ur. 1 VIII 1916) – Włoch, kardynał kurialny; wyświęcony na kapłana 3 II 1940, biskup od 29 VII 1956, mianowany kardynałem 28 VI 1991. Był pierwszym przewodniczącym (w latach 1985-96) Papieskiej Rady Duszpasterstwa Pracowników Służby Zdrowia.

2015

10 lutego: Karl Josef Becker SJ (ur. 13 IV 1928) – Niemiec. Święcenia kapłańskie przyjął 31 VII 1958, kardynałem (bez sakry biskupiej) został 18 II 2012 za zasługi dla Kościoła. Był długoletnim profesorem teologii dogmatycznej na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie (1969-2003) i konsultorem Kongregacji Nauki Wiary, uczestniczył przy opracowaniu katolicko-luterańskiej Deklaracji w sprawie nauki o usprawiedliwieniu; jako członek Komisji „Ecclesia Dei” brał udział w rozmowach z lefebvrystami.

5 marca: Edward Michael Egan (ur. 2 IV 1932) – Amerykanin, arcybiskup-senior Nowego Jorku. Wyświęcony na kapłana 15 XII 1957, na biskupa pomocniczego archidiecezji nowojorskiej 22 V 1985, w latach 1988-2000 był biskupem Bridgeportu, a w latach 2000-09 arcybiskupem nowojorskim, kardynałem był od 21 II 2001. Jako kanonista brał udział w pracach nad nowym Kanonem Prawa Kanonicznego, wydanym w 1983 r.

8 kwietnia: Jean-Claude Turcotte (ur. 26 VI 1936) – Kanadyjczyk, arcybiskup-senior Montrealu. Święcenia kapłańskie przyjął 24 V 1959, w latach 1982-90 był biskupem pomocniczym Montrealu, a w latach 1990-2012 był arcybiskupem-metropolitą tego miasta, kardynałem został 26 XI 1994. We wrześniu 2008 zwrócił Order Kanady na znak protestu przeciw przyznaniu tego odznaczenia działaczowi na rzecz aborcji H. Morgentalerowi.

14 kwietnia: Roberto Tucci SJ (ur. 19 IV 1921) – Włoch, kurialista. Święcenia kapłańskie – 24 IV 1950. Był czołowym teologiem swego zakonu, założycielem i redaktorem kilku włoskich pism teologicznych. W latach 1979-2004 uczestniczył w organizowaniu niemal wszystkich podróży zagranicznych Jana Pawła II i w uznaniu tych zasług został mianowany kardynałem 21 II 2001.

17 kwietnia: Francis Eugene George OMI (ur. 16 I 1937) – Amerykanin, arcybiskup-senior Chicago. Mając 13 lat zachorował na paraliż dziecięcy (polio) i do końca życia miał trudności z normalnym poruszaniem się. Wyświęcony na kapłana 21 XII 1963, był kolejno biskupem Yalimy (1990-96), arcybiskupem-metropolitą Portlandu (1996-97) i Chicago (1997-2014) – był pierwszym rządcą tej archidiecezji, pochodzącym z tego miasta. Kardynałem był od 21 II 1998.

29 kwietnia: Giovanni Canestri (ur. 30 IX 1918) – Włoch, kurialista, emerytowany arcybiskup Genui. Święcenia kapłańskie przyjął 12 IV 1941. Był biskupem pomocniczym diecezji rzymskiej (1961-71), biskupem Tortony (1971-75), wiceregentem Rzymu, metropolitą Cagliari (1984-87) i Genui-Bobbio (1987-95); kardynałem został 28 VI 1988.

11 lipca: Giacomo Biffi (ur. 13 VI 1928) – Włoch, emerytowany arcybiskup Bolonii. Święcenia kapłańskie przyjął 23 XII 1950. Był biskupem pomocniczym Mediolanu (1976-84) i arcybiskupem metropolitą Bolonii (1984-2003), kardynałem od 25 V 1985. W 2007 głosił rekolekcje wielkopostne dla papieża i Kurii Rzymskiej.

23 lipca: William Wakefield Baum (ur. 21 XI 1926) – Amerykanin, emerytowany abp Waszyngtonu, potem kurialista. Święcenia kapłańskie przyjął 12 V 1951. W latach 1970-73 był biskupem Springfield-Cape Girardeau, a w latach 1973-80 arcybiskupem metropolitą Waszyngtonu. Od stycznia 1980 pracował w Watykanie jako prefekt Kongregacji Wychowania Katolickiego (1980-90), a następnie penitencjarz większy (1990-2001). Kardynałem został 24 V 1975; był jednym z dwóch – obok kard. Josepha Ratzingera – purpuratów mianowanych przez Pawła VI, uczestniczących w konklawe w 2005, które wybrało Benedykta XVI. Był też najdłużej czynnym kardynałem amerykańskim.

17 sierpnia: László Paskai (ur. 8 V 1927) – Węgier, emerytowany arcybiskup ostrzyhomsko-budapeszteński i prymas Węgir. Święcenia przyjął 3 III 1951. Był administratorem apostolskim a następnie biskupem Veszprém (1978-82), arcybiskupem Kalocsy (1982-87) oraz arcybiskupem ostrzyhomskim (od 1993 – ostrzyhomsko-budapeszteńskim) i prymasem Węgier (1987-2002). Kardynałem był od 28 VI 1988. W latach 1986-89 stał na czele episkopatu swego kraju.

24 października: Ján Chryzostom Korec SJ (ur. 22 I 1924) – Słowak, biskup-senior Nitry, wieloletni więzień reżymu komunistycznego w Czechosłowacji. Święcenia kapłańskie przyjął potajemnie w warunkach nasilających się prześladowań Kościoła 1 X 1950 i również tajnie został konsekrowany na biskupa 24 sierpnia 1951 – miał wówczas 27 lat i był prawdopodobnie najmłodszym biskupem katolickim na świecie. Nie mógł jednak sprawować swych obowiązków ani kapłańskich, ani biskupich, ale musiał pracować fizycznie w różnych zakładach, głównie chemicznych. W 1960 został skazany na 12 lat więzienia za „działalność antysocjalistyczną”, ale wyszedł na wolność w 1968; nadal jednak nie mógł pełnić funkcji duchownych. Dopiero po zmianach politycznych w Czechosłowacji jesienią 1989 Jan Paweł II oficjalnie potwierdził 6 II 1990 jego sakrę i mianował go biskupem Nitry, a 28 VI 1991 także kardynałem. Z urzędu ustąpił 9 VI 2005.

Biskupi

2015

1 stycznia: Géry-Jacques-Charles Leuliet (ur. 12 I 1910) – Francuz, emerytowany biskup Amiens. Święcenia kapłańskie przyjął 8 VII 1933. W latach 1963-85 był biskupem Amiens, a diecezją kierował w okresie wprowadzania zmian posoborowych, co nierzadko powodowało napięcia w stosunkach z wiernymi i kapłanami diecezji. Między innymi postanowił zamieszkać w takim samym domu, co inni ludzie i dążył do głębokich zmian w Kościele. Zmarł w wieku prawie 104 lat, po 80,5 latach kapłaństwa i 51 latach biskupstwa.

5 stycznia: Bernard Joseph McLaughlin (ur. 19 XI 1912) – Amerykanin, emerytowany biskup pomocniczy diecezji Buffalo. Święcenia kapłańskie przyjął 21 XII 1935. 28 XII 1968 Paweł VI mianował go biskupem pomocniczym Buffalo i osobiście udzielił mu sakry 6 stycznia następnego roku. Z urzędu ustąpił 5 I 1988. W 2010 obchodził 75-lecie kapłaństwa, a w dniu swoich setnych urodzin koncelebrował dziękczynną Mszę św.

15 kwietnia: Felice Leonardo (ur. 9 III 1915) – Włoch, biskup-senior Cerreto Sannita-Telese-Sant’Agata de’ Goti. Święcenia kapłańskie przyjął 24 VII 1938. 22 VII 1957 Pius XII mianował go biskupem Telese i Cerreto Sannita (sakrę przyjął 29 IX 1957). 21 III 1984 przeszedł do diecezji Sant’Agata de’ Goti, która 29 IX 1986 zmieniła nazwę na Cerreto Sannita-Telese-Sant’Agata de’ Goti. Ustąpił z urzędu 20 VII 1991. Zmarł w wieku 100 lat.

Najmłodsi:

12 stycznia: James Naanman Daman OSA (ur. 10 IV 1956) – Nigeryjczyk, biskup Shendam. Na kapłana wyświęcił go 14 II 1982 Jan Paweł II. 5 XII 2000 ten sam papież mianował go biskupem Jalingo (sakrę przyjął 24 II 2001), a 2 VI 2007 Benedykt VI powołał go na pierwszego biskupa utworzonej w tym dniu diecezji Shendam. W chwili śmierci miał nieco ponad 59 lat.

15 stycznia: Joseph Mukasa Zuza (ur. 2 X 1955) – Malawijczyk, biskup Mzuzu. Święcenia kapłańskie otrzymał 25 VII 1982. 3 III 1995 Jan Paweł II mianował go biskupem diecezjalnym Mzuzu (sakrę nominat przyjął 6 V 1995). Zginął w wypadku samochodowym w wieku 59,2 lat.

9 kwietnia: João Alves dos Santos OFMCap (ur. 9 XII 1956) – Brazylijczyk, biskup Paranaguá. Święcenia przyjął 4 XII 1982. 2 VIII 2006 Benedykt mianował go biskupem Paranaguá (sakrę nowy biskup przyjął 30 IX tegoż roku). 14 marca br., podczas rutynowych badań lekarskich stwierdzono u niego pierwszy etap zakażenia nerek, biskup natychmiast trafił wówczas do szpitala i niespełna miesiąc później zmarł w wieku 58,3 lat.

Inne wyznania i Kościoły

24 lutego: Metody (Walerij Kudriakow; ur. 11 III 1949) – Ukrainiec, metropolita kijowski i całej Ukrainy, zwierzchnik Ukraińskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego (UAKP). Święcenia kapłańskie przyjął 18 IX 1981 w Patriarchacie Moskiewskim. Biskupem tarnopolskim i podolskim UAKP został 17 VI 1995, od 1997 nosił tytuł arcybiskupa a od 1999 – metropolity. 15 IX 2000 wybrano go na metropolitę kijowskiego i całej Ukrainy i głowę UAKP. Zmarł po długiej i ciężkiej chorobie w Tarnopolu.

26 marca: Mar Dinkha IV (ur. 15 IX 1935) – Irakijczyk narodowości asyryjskiej, katolikos-patriarcha Asyryjskiego Kościoła Wschodu. Urodził się koło Erbilu w Iraku. Święcenia kapłańskie przyjął 15 VII 1957, a 11 II 1962 został biskupem swego Kościoła dla Teheranu i całego Iranu. 17 X 1976 sześciu biskupów, zebranych w Londynie, wybrało go na 120. patriarchę Seleucji i Ktezyfonu (doszło wówczas do rozłamu w tym Kościele). Od 1984, w związku z nasilającymi się prześladowaniami chrześcijan w Iraku i na Bliskim Wschodzie oraz w wyniku podziałów wewnętrznych w swym Kościele, wyjechał do USA i tam w Morton Grove koło Chicago miał swoją siedzibę. W listopadzie 1994 odwiedził Jana Pawła II w Watykanie i podpisał z nim Deklarację chrystologiczną, wyjaśniającą wiele spornych zagadnień w stosunkach z Kościołem katolickim.

Inni

14 kwietnia: Tamara Elżbieta Jakżyna (70 lat) – Rosjanka o polskich korzeniach, reżyserka filmowa, dokumentalistka, krytyk muzyczny i tłumaczka z polskiego, twórczyni filmów o Janie Pawle II. 16 marca wyszła ze swego mieszkania w Moskwie i wtedy widziano ją po raz ostatni. O jej śmierci na tle rabunkowym dowiedziano się dopiero 14 kwietnia.

« 1 »

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama