Nowy numer 2/2021 Archiwum

Medal dla filozofa wartości

Prof. Władysław Stróżewski został odznaczony medalem "Gloria Artis". Otrzymał go za wkład w rozwój filozofii sztuki.

Uroczystość odbyła się 22 kwietnia w sali „Pod Kruki” Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie. - Nic w tym dziwnego, gdyż prof. Stróżewski jest współzałożycielem i czynnym współpracownikiem naszej instytucji. Prawda, dobro i piękno były zaś wektorami jego myśli i jego poczynań - powiedział prof. Jacek Purchla, dyrektor MCK.

Medal Zasłużony Kulturze "Gloria Artis", przyznawany przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego, wręczył profesorowi Jacek Olbrycht, dyrektor generalny ministerstwa. - Prof. Stróżewski nie tylko bada najwyższe wartości. On sam te wartości symbolizuje. Jest również rzadkim już teraz przykładem budowania w nauce relacji mistrz-uczeń - powiedział J. Olbrycht.

- Robię, co mogę, by włączyć się w ten szereg postaci od Sokratesa poczynając, na Stefanie Swieżawskim, Mieczysławie Albercie Krąpcu i Romanie Ingardenie kończąc, którzy badali niestrudzenie prawdę, dobro i piękno. Szczególnie bliski jest mi Ingarden, do którego osiągnięć nawiązuję w pracach z dziedziny filozofii sztuki. Mamy zresztą w tej dziedzinie, oprócz Ingardena, innych wielkich mistrzów - Władysława Tatarkiewicza i Henryka Elzenberga. Polska ma nie tylko prawo, ale i obowiązek chlubienia się tymi ludźmi - powiedział wzruszony prof. Stróżewski.

Władysław Stróżewski urodził się w 1933 r. w Krotoszynie. Po ukończeniu studiów na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (tutaj również został doktorem filozofii) przyjechał w 1957 r. do Krakowa i rozpoczął pracę w Katedrze Historii Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wśród jego mistrzów intelektualnych byli wybitni uczeni: Stefan Swieżawski, Mieczysław Albert Krąpiec, Roman Ingarden oraz Izydora Dąmbska.

Prof. Stróżewski był wykładowcą UJ oraz jezuickiej Akademii "Ignatianum". Przez kilkadziesiąt lat wykładał również filozofię w krakowskiej Akademii Muzycznej. Tematyka muzyczna jest mu szczególnie bliska w badaniach nad estetyką. Jego słynne studium "Pytania o arché" miało w 1977 r. swój pierwodruk w prestiżowym czasopiśmie muzykologicznym "Res Facta", zaś pierwsze wydanie książki "Dialektyka twórczości" ukazało się w 1983 r. nakładem Polskiego Wydawnictwa Muzycznego. W kręgu jego zainteresowań naukowych znajdują się kwestie ontologii, estetyki, filozofii człowieka, filozofii wartości, historii filozofii. Wszechstronność, a zarazem jasność przedstawiania problemów powoduje, że nie tylko wykłady, lecz także książki Stróżewskiego (m.in. "Dialektyka twórczości", "Istnienie i sens", "Istnienie i wartość", "Logos, wartość, miłość", "O wielkości. Szkice z filozofii człowieka", "Ontologia", "Wokół piękna. Szkice z estetyki") cieszą się niesłabnącym powodzeniem, nie tylko wśród zawodowych filozofów.

Od kilkudziesięciu lat jest związany z katolickim miesięcznikiem "Znak" w Krakowie, wpierw jako jego redaktor, obecnie zaś członek zespołu pisma. Jest także redaktorem naczelnym "Kwartalnika Filozoficznego", członkiem Polskiej Akademii Umiejętności oraz przewodniczącym Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Filozoficznego. Prof. Stróżewski jest również przewodniczącym jury prestiżowej Nagrody im. Jana Długosza, przyznawanej corocznie przy okazji krakowskich Targów Książki za najwybitniejsze dzieło humanistyki polskiej. W 2013 r. otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Krakowa.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Jacek Dziedzina

Dziennikarz działu „Świat”

W „Gościu" od 2006 r. Studia z socjologii ukończył w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Pracował m.in. w Instytucie Kultury Polskiej przy Ambasadzie RP w Londynie. Laureat nagrody Grand Press 2011 w kategorii Publicystyka. Autor reportaży zagranicznych, m.in. z Wietnamu, Libanu, Syrii, Izraela, Kosowa, USA, Cypru, Turcji, Irlandii, Mołdawii, Białorusi i innych. Publikował w „Do Rzeczy", „Rzeczpospolitej" („Plus Minus") i portalu Onet.pl. Autor książek, m.in. „Mocowałem się z Bogiem” (wywiad rzeka z ks. Henrykiem Bolczykiem) i „Psycholog w konfesjonale” (wywiad rzeka z ks. Markiem Dziewieckim). Prowadzi również własną działalność wydawniczą. Interesuje się historią najnowszą, stosunkami międzynarodowymi, teologią, literaturą faktu, filmem i muzyką liturgiczną. Obszary specjalizacji: analizy dotyczące Bliskiego Wschodu, Bałkanów, Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych, a także wywiady i publicystyka poświęcone życiu Kościoła na świecie i nowej ewangelizacji.

Kontakt:
jacek.dziedzina@gosc.pl
Więcej artykułów Jacka Dziedziny

 

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Zobacz także