Darmowa aplikacja "Tweetując z Bogiem"

Darmowa aplikacja „Tweetując z Bogiem” oraz książka pod tym samym tytułem to nowa pomoc formacyjna do przygotowań duchowych przed Światowymi Dni Młodzieży Kraków 2016. Może się okazać szczególnie przydatna dla osób stawiających pytania o wiarę jak również dla niewierzących.

Aplikacja na urządzenia przenośne udostępnia teksty Mszy świętej, katolickie modlitwy w różnych językach obcych oraz 200 pytań i krótkich odpowiedzi zwanych „tweetami” na tematy dotyczące wiary. Pierwotnie były to bowiem pytania zadawane księdzu przez młodych ludzi m.in. za pośrednictwem Twittera.

Projekt „Tweetując z Bogiem” obejmuje wszystkie główne zagadnienia wiary katolickiej. Porusza m.in. takie tematy jak np. Bóg i stworzenie, Kościół, modlitwa i liturgia, życie chrześcijanina. Wyjaśnia też „Dlaczego modlitwa bywa tak trudna, a nawet nudna?” oraz "Czy każdy może przystąpić do Komunii świętej?”. Treści te mogą być punktem wyjścia do refleksji lub dyskusji w grupach.

W dziale „Zrozum Mszę św. i uczestnicz w niej w dowolnym miejscu” posiadacze smartfonów znajdą teksty modlitwy i odpowiedzi wiernych w czasie Mszy świętej odprawianej w różnych językach. „Odtąd zawsze i wszędzie, nawet nie znając miejscowego języka, będziesz mógł w należyty sposób uczestniczyć we Mszy św.” – przekonują twórcy aplikacji.

Może się również ona przydać jako „skarbiec katolickich modlitw”. Pomysłodawcy aplikacji zachęcają szczególnie młodych: „Możesz się modlić kiedy i gdzie chcesz, nawet jeśli jeszcze nie wiesz, jak to zrobić”, aplikacja ma pomóc im w znalezieniu odpowiedniej formy modlitwy lub ułatwić np. odmówienie różańca wraz z innymi w języku obcym.

Autorem książki i projektu „Tweetując z Bogiem” jest 41-letni kapłan diecezji Rotterdam w Holandii ks. dr Michel Remery. Przez wiele lat był wikariuszem w kilku parafiach w Lejdzie, gdzie pracował głównie z młodzieżą i studentami. Odbył z nimi pielgrzymki do Surinamu, Włoch, Ziemi Świętej, Polski, Turcji, a także kilkakrotnie na Światowe Dni Młodzieży.

Przez kilka lat był członkiem komisji doradczej ds. nowych mediów i młodzieży przy watykańskim biurze ds. Internetu. Obecnie jest wicesekretarzem generalnym Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE). Pełni w niej m.in. funkcję sekretarza Komisji ds. Komunikacji Społecznej.

W Polsce książka pt. „Tweetując z Bogiem” ukazała się nakładem Edycji św. Pawła. Natomiast bezpłatną aplikację na urządzenia przenośne można pobrać ze strony: http:// www.tweetingwithgod.com/pl

« 1 »