Nowy numer 42/2020 Archiwum

Święta w Doniecku

Posadzili księdza na krześle elektrycznym.

Arcybiskup większy kijowsko-halicki Światosław Szewczuk apeluje do chrześcijan o modlitwę za grekokatolików, którzy pozostaną podczas Bożego Narodzenia bez wsparcia swych duszpasterzy na Wschodniej Ukrainie. W takiej sytuacji jest 11 parafii greckokatolickiej diecezji donieckiej. Arcybiskup zwraca uwagę, że obiektywnie trudną sytuację pogarsza fakt,  że na terytoriach tzw. Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej nie ma jednolitej władzy. W terenie rządzą dowódcy poszczególnych formacji zbrojnych i od ich kaprysu zależy, jak się odnoszą do miejscowej ludności. Część z nich jest wrogo nastawiona do katolików, zwłaszcza obrządku wschodniego.

Abp Szewczuk opowiada jak jednego z duchownych grekokatolików separatyści posadzili skrępowanego na krześle i razili prądem. Po torturach, które ksiądz dzielnie wytrzymał, pozwolili mu sprawować Liturgię. Innego duchownego wezwali do kurii i nakazali, aby wznowił duszpasterstwo w donieckim klasztorze sióstr służebniczek. Gdy tam poszedł okazało się, że klasztor jest zajmowany przez siły innego ugrupowania, które zagroziło kapłanowi śmiercią, jeśli natychmiast nie opuści Doniecka.         

Na terenie greckokatolickiej diecezji donieckiej, która obejmuje obwód doniecki, dniepropietrowski, zaporoski i ługański pracuje 67 duchownych unickich. Jej biskup Stepan Meniuk latem został zmuszony do wyjazdu z Doniecka. Pomieszczenia kurii diecezjalnej zostały przejęte przez separatystów, podobnie jak zabudowania klasztoru Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Niepokalanej Panny Maryi. Spośród parafii greckokatolickich w Donbasie jedynie w Doniecku  pracuje dwóch duchownych greckokatolickich, którzy wrócili tam jesienią br.  

Niektórym udaje się dojeżdżać do swych parafii, niektórzy tajnie przechodzą przez linię frontu, aby nie zostawić swych wiernych bez pomocy. Niedawno udało się także powrócić do Doniecka ks. Mikołajowi Pileckiemu, chrystusowcowi, proboszczowi parafii rzymskokatolickiej pw. św. Józefa w Doniecku. W ostatnim czasie udało się przywrócić Liturgię w katedralnym soborze pw. Opieki Najświętszej Bogurodzicy i tam zbiorą się wierni grekokatolicy z Doniecka i okolic, aby świętować Boże Narodzenie.

« 1 »

Andrzej Grajewski

Dziennikarz „Gościa Niedzielnego”, kierownik działu „Świat”

Doktor nauk politycznych, historyk. W redakcji „Gościa” pracuje od czerwca 1981. W latach 80. był działaczem podziemnych struktur „Solidarności” na Podbeskidziu. Jest autorem wielu publikacji książkowych, w tym: „Agca nie był sam”, „Trudne pojednanie. Stosunki czesko-niemieckie 1989–1999”, „Kompleks Judasza. Kościół zraniony. Chrześcijanie w Europie Środkowo-Wschodniej między oporem a kolaboracją”, „Wygnanie”. Odznaczony Krzyżem Pro Ecclesia et Pontifice, Krzyżem Wolności i Solidarności, Odznaką Honorową Bene Merito. Jego obszar specjalizacji to najnowsza historia Polski i Europy Środkowo-Wschodniej, historia Kościoła, Stolica Apostolska i jej aktywność w świecie współczesnym.

Kontakt:
andrzej.grajewski@gosc.pl
Więcej artykułów Andrzeja Grajewskiego

Zobacz także

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się