Nowy numer 21/2023 Archiwum

Hołownia, Chazan i Ziemiec ze Skautami Europy

W Forum Młodych wezmą też udział abp Henryk Hoser oraz Małgorzata i Tomasz Terlikowscy.

Maciej Witucki, Krzysztof Ziemec, Bogdan Chazan, Anna Herbich, Tomasz i Małgorzata Terlikowscy, Szymon Hołownia, abp Henryk Hoser będą gośćmi Forum Młodych 2014, które odbędzie się w Warszawie, w gmachu Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej w dniach 29-30 listopada. Jest to inicjatywa Skautów Europy - Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” Federacji Skautingu Europejskiego. W Forum Młodych weźmie udział około kilkuset uczestników z całej Polski.

Forum Młodych, organizowane już po raz dziewiąty od 2003 r., to cykl wykładów połączony z zabawą andrzejkową, adresowany do młodzieży licealnej oraz studenckiej, jak również wszystkich młodych duchem. Wydarzenie gromadzi co roku skautowych animatorów lokalnych wspólnot wychowawczych, lecz jest otwarte także dla ludzi niezrzeszonych w Skautach Europy. Celem konferencji jest poszerzenie horyzontów intelektualnych oraz duchowych uczestników, motywowanie do rozwoju osobistego, zachęcenie do służby na rzecz wspólnoty społecznej, promowanie patriotyzmu i dobrych życiowych wzorców oraz postaw. Forum Młodych ma pomóc młodym ludziom w dokonaniu życiowych wyborów, które uwzględniać będą zarówno ambitne cele osobiste, jak i dobro wspólne.

W tym roku wykłady wygłoszą Maciej Witucki (przewodniczący Rady Nadzorczej Orange Polska) na temat rozwoju osobistego i sukcesu zawodowego, Krzysztof Ziemiec (dziennikarz TVP, publicysta) na temat nowoczesnego patriotyzmu, Bogdan Chazan (lekarz, profesor ginekologii i położnictwa) na temat obrony życia poczętego i wartości w zawodzie lekarza, Anna Herbich (autorka książki „Dziewczyny z Powstania”) na temat życia w czasie Powstania Warszawskiego, Tomasz i Małgorzata Terlikowscy (dziennikarze, publicyści) na temat relacji damsko-męskich, Szymon Hołownia (dziennikarz, publicysta) na temat rozwoju katolicyzmu w krajach rozwijających się oraz abp Henryk Hoser na temat wyzwań bioetyki.

W ramach Forum Młodych odbędą się także pokazy krótkich filmów (skautowych i promujących dobre wartości) oraz kiermasz dobrej książki.
Współorganizatorami Forum są Akademickie Stowarzyszenie Katolickie SOLI DEO oraz Niezależne Zrzeszenie Studentów.

Skauci Europy to dynamicznie rozwijająca się organizacja harcerska skupiająca blisko 4000 osób z ponad 70 miast i miejscowości w całej Polsce, od 1995 r. należąca do Międzynarodowego Związku Przewodniczek i Skautów Europy - Federacji Skautingu Europejskiego. Celem Skautów Europy jest pomoc rodzinom katolickim w integralnym wychowywaniu dzieci i młodzieży, zarówno w aspekcie ludzkim, jak i nadprzyrodzonym. Idea wychowawcza oparta jest o trzy filary: tradycyjną pedagogikę skautową, wiarę chrześcijańską i jedność Europy chrześcijańskiej. Praca wychowawcza odbywa się w dwóch odrębnych nurtach: harcerek i harcerzy. Dzielą się one na trzy gałęzie wiekowe stanowiące komplementarny system wychowawczy, obejmujący dzieci i młodzież od 9 do 24 roku życia. Skauci Europy są stowarzyszeniem zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym, posiadają również status katolickiego prywatnego stowarzyszenia wiernych świeckich oraz organizacji pożytku publicznego.

Więcej szczegółów: http:// skauci-europy.pl/forum-mlodych/ oraz https:// www.facebook.com/fmskaucieuropy

« 1 »

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Reklama

Zapisane na później

Pobieranie listy

Quantcast