Nowy numer 38/2023 Archiwum

Najnowsze wyniki wyborów samorządowych

Oto cząstkowe nieoficjalne wyniki głosowania ustalone o godz. 21:00 w dniu 17 listopada 2014 r.

Na podstawie otrzymanych drogą elektroniczną informacji o wynikach głosowania z 108 770 protokołów wyników głosowania w obwodzie zatwierdzonych przez terytorialne komisje wyborcze z ogólnej liczby 123 359 protokołów głosowania:

I.

1. Cząstkowe nieoficjalne wyniki głosowania w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast są następujące:

 1. liczba osób uprawnionych do głosowania wyniosła 29 878 352 osób;
 2. liczba oddanych kart ważnych wyniosła 14 163 646;
 3. frekwencja wyniosła 47.40 proc.

Na ogólną liczbę 2 477 wybieranych wójtów, burmistrzów i prezydentów miast ustalono wyniki wyborów w 900 gminach i miastach.

2. Cząstkowe nieoficjalne wyniki głosowania w wyborach do rad gmin są następujące:

 1. liczba osób uprawnionych do głosowania wyniosła 28 818 324 osób;
 2. liczba oddanych kart ważnych wyniosła 13 723 667;
 3. frekwencja wyniosła 47.62 proc.

Na ogólną liczbę 2 477 gmin ustalono wyniki wyborów w 892 radach gmin.

3. Cząstkowe nieoficjalne wyniki głosowania w wyborach do rad powiatów są następujące:

 1. liczba osób uprawnionych do głosowania wyniosła 19 770 673 osób;
 2. liczba oddanych kart ważnych wyniosła 9 914 682;
 3. frekwencja wyniosła 50.15 proc.

Na ogólną liczbę 314 powiatów ustalono wyniki wyborów w 163 radach powiatów.

4. Cząstkowe nieoficjalne wyniki głosowania w wyborach do sejmików województw są następujące:

 1. liczba osób uprawnionych do głosowania wyniosła 18 181 692 osób;
 2. liczba oddanych kart ważnych wyniosła 9 070 241;
 3. frekwencja wyniosła 49.89 proc.

Na ogólną liczbę 16 sejmików województw ustalono wyniki wyborów w 0 sejmikach województw.

II.

1. Wyniki głosowania na prezydentów w wybranych miastach (3 kandydaci, którzy zdobyli największa liczbę głosów):

Lp. Miasto % zatwierdzonych protokołów Imię i nazwisko Skrót nazwy komitetu wyborczego % głosów
1 m. Białystok 100.00 TRUSKOLASKI Tadeusz KWW Tadeusza Truskolaskiego 49.37
      DOBRZYŃSKI Jan KW Prawo i Sprawiedliwość 34.16
      ŻYLIŃSKI Robert Paweł KWW Robert Żyliński Rozbudźmy Białystok 5.94
2 m. Bydgoszcz 100.00 Bruski Rafał Piotr KW Platforma Obywatelska RP 37.08
      Dombrowicz Konstanty KWW Porozumienie Dombrowicza 19.87
      Gralik Marek Henryk KW Prawo i Sprawiedliwość 19.62
3 m. Gdańsk 98.21 Adamowicz Paweł Bogdan KW Platforma Obywatelska RP 45.98
      Jaworski Andrzej KW Prawo i Sprawiedliwość 26.27
      Lieder Ewa KWW Gdańsk Obywatelski 12.28
4 m. Gorzów Wielkopolski 100.00 WÓJCICKI Jacek Piotr KWW Ludzie dla Miasta 60.59
      JĘDRZEJCZAK Tadeusz KWW Jędrzejczak 17.29
      MADEJ Ireneusz Marian KWW "Komitet Obywatelski Solidarność I Madej" 7.59
5 m. Kraków 99.38 Majchrowski Jacek Maria KWW Jacka Majchrowskiego 39.13
      Lasota Marek Wojciech KW Prawo i Sprawiedliwość 26.96
      Gibała Łukasz KWW Łukasza Gibały "Kraków miastem dla ludzi" 11.17
6 m. Katowice 100.00 Krupa Marcin Tomasz KWW Forum Samorządowe i Piotr Uszok 43.09
      Sośnierz Andrzej Stanisław KW Prawo i Sprawiedliwość 22.09
      Godlewski Arkadiusz Mariusz KW Platforma Obywatelska RP 15.59
7 m. Kielce 100.00 Lubawski Wojciech Jerzy KWW Porozumienie Samorządowe W. Lubawski 55.69
      Adamczyk Krzysztof KKW SLD Lewica Razem 20.90
      Świt Grzegorz Sławomir KW Platforma Obywatelska RP 8.85
8 m. Lublin 100.00 Żuk Krzysztof Jan KW Platforma Obywatelska RP 60.13
      Muszyński Grzegorz KW Prawo i Sprawiedliwość 30.56
      Chrzonstowski Antoni KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke 3.19
9 m. Łódź 94.74 ZDANOWSKA Hanna Elżbieta KW Platforma Obywatelska RP 54.09
      Kopcińska Joanna Maria KW Prawo i Sprawiedliwość 22.85
      TRELA Tomasz Dominik KKW SLD Lewica Razem 9.23
10 m. Olsztyn 97.00 MAŁKOWSKI Czesław Jerzy KWW Czesława Jerzego Małkowskiego 39.58
      GRZYMOWICZ Piotr Władysław KWW Piotra Grzymowicza 25.43
      ARENT Iwona Ewa KW Prawo i Sprawiedliwość 11.27
11 m. Opole 100.00 WIŚNIEWSKI Arkadiusz KWW Arkadiusza Wiśniewskiego 47.51
      OCIEPA Marcin Michał KW Razem dla Opola 21.13
      JARMUZIEWICZ Tadeusz KW Platforma Obywatelska RP 19.71
12 m. Poznań 99.21 GROBELNY Ryszard KWW Ryszarda Grobelnego Teraz Wielkopolska 28.60
      JAŚKOWIAK Jacek KW Platforma Obywatelska RP 21.45
      DZIUBA Tadeusz Antoni KW Prawo i Sprawiedliwość 19.52
13 m. Rzeszów 98.92 Ferenc Tadeusz KW Rozwój Rzeszowa Tadeusza Ferenca 66.31
      Szlachta Andrzej KW Prawo i Sprawiedliwość 22.44
      Prendecki Krzysztof KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke 7.92
14 m. Szczecin 99.50 KRZYSTEK Piotr Tomasz Bezpartyjni KWW Piotra Krzystka 46.47
      JACYNA-WITT Małgorzata Anna KWW Małgorzata Jacyna-Witt 17.75
      SZAŁABAWKA Artur Lesław KW Prawo i Sprawiedliwość 13.14
15 m. Toruń 91.67 Zaleski Michał Franciszek KWW Michał Zaleski 70.25
      Scheuring-Wielgus Joanna Izabela KWW Czas Mieszkańców 17.34
      Rasielewski Zbigniew KW Prawo i Sprawiedliwość 9.06
16 m. Wrocław 100.00 Dutkiewicz Rafał Franciszek KWW Rafał Dutkiewicz z Platformą 42.37
      Stachowiak-Różecka Mirosława Agnieszka KW Prawo i Sprawiedliwość 25.80
      Wiktorska-Święcka Aldona Izabela KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY 11.32
18 m. st. Warszawa 92.78 Gronkiewicz-Waltz Hanna Beata KW Platforma Obywatelska RP 47.16
      Sasin Jacek Robert KW Prawo i Sprawiedliwość 27.75
      Guział Piotr Andrzej KW Warszawska Wspólnota Samorządowa 8.57

2. Procentowe wyniki głosowania do rad wg komitetów wyborczych o zasięgu ogólnokrajowym:

1) Rady gmin

Lp. Województwo Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem Komitet Wyborczy Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke
                 
1 DOLNOŚLĄSKIE 3.50 0.00 12.16 4.54 0.20 4.80 1.36
2 KUJAWSKO-POMORSKIE 8.56 0.00 14.29 11.46 0.04 9.21 1.19
3 LUBELSKIE 13.76 0.05 19.16 7.88 0.38 2.01 0.76
4 LUBUSKIE 6.53 0.01 6.88 4.81 0.07 5.99 0.37
5 ŁÓDZKIE 9.06 0.00 19.49 13.45 0.28 7.30 1.19
6 MAŁOPOLSKIE 4.16 0.00 17.71 5.23 0.02 1.68 0.57
7 MAZOWIECKIE 7.55 0.14 20.10 14.64 0.00 4.23 1.68
8 OPOLSKIE 6.85 0.00 9.04 10.46 0.00 4.95 0.34
9 PODKARPACKIE 3.64 0.00 24.04 3.34 0.22 0.98 0.90
10 PODLASKIE 6.73 0.02 19.45 7.27 0.07 3.64 1.47
11 POMORSKIE 1.04 0.00 13.63 17.01 0.00 3.60 1.45
12 ŚLĄSKIE 2.19 0.01 14.21 12.18 0.01 5.85 0.80
13 ŚWIĘTOKRZYSKIE 15.39 0.00 14.38 4.78 0.00 6.35 0.91
14 WARMIŃSKO-MAZURSKIE 7.51 0.00 11.50 6.95 0.02 4.66 0.64
15 WIELKOPOLSKIE 9.00 0.00 9.22 9.82 0.00 5.22 0.81
16 ZACHODNIOPOMORSKIE 6.87 0.35 9.66 11.83 0.00 6.12 0.66

2) Rady powiatów

Lp. Województwo Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem Komitet Wyborczy Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke
                 
1 DOLNOŚLĄSKIE 10.73 0.00 21.11 17.38 0.00 7.08 1.08
2 KUJAWSKO-POMORSKIE 28.03 0.00 16.80 12.87 0.00 9.87 0.13
3 LUBELSKIE 38.20 0.02 24.99 7.25 0.00 5.05 0.17
4 LUBUSKIE 26.23 0.00 13.14 15.34 0.00 10.24 0.37
5 ŁÓDZKIE 25.64 0.00 25.69 13.37 0.00 9.57 0.60
6 MAŁOPOLSKIE 12.60 0.00 33.25 11.14 0.00 2.38 1.53
7 MAZOWIECKIE 21.78 0.00 26.53 7.70 0.00 3.08 0.77
8 OPOLSKIE 14.34 0.00 15.54 16.29 0.00 8.03 0.00
9 PODKARPACKIE 21.88 0.00 36.41 3.74 0.00 0.84 0.52
10 PODLASKIE 25.52 0.00 27.29 7.99 0.00 1.11 0.06
11 POMORSKIE 5.04 0.00 23.25 22.18 0.00 5.27 0.35
12 ŚLĄSKIE 10.41 0.00 22.38 13.81 0.00 6.80 0.19
13 ŚWIĘTOKRZYSKIE 36.33 0.00 22.92 7.61 0.00 8.80 0.33
14 WARMIŃSKO-MAZURSKIE 23.05 0.00 15.36 11.58 0.00 7.36 0.24
15 WIELKOPOLSKIE 26.26 0.00 15.63 17.19 0.00 7.44 0.13
16 ZACHODNIOPOMORSKIE 23.36 0.00 12.69 21.43 0.00 9.01 0.04

3) Sejmiki województw

Lp. Województwo Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem Komitet Wyborczy Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke
                 
1 DOLNOŚLĄSKIE 19.71 0.00 20.33 31.21 1.53 10.25 3.61
2 KUJAWSKO-POMORSKIE 28.23 0.16 21.20 28.07 0.91 12.66 3.54
3 LUBELSKIE 37.24 0.81 31.44 15.35 1.90 6.14 3.23
4 LUBUSKIE 26.24 0.09 15.36 22.35 1.45 15.38 2.60
5 ŁÓDZKIE 31.21 1.39 29.48 20.54 1.44 8.62 3.37
6 MAŁOPOLSKIE 24.50 0.69 38.07 23.63 1.60 4.22 4.13
7 MAZOWIECKIE 35.84 1.18 28.83 16.54 2.01 4.62 3.83
8 OPOLSKIE 23.67 0.16 17.63 23.31 0.50 10.05 4.08
9 PODKARPACKIE 25.81 0.18 45.90 12.61 2.25 6.97 3.70
10 PODLASKIE 35.75 0.90 30.34 19.03 1.76 5.86 2.85
11 POMORSKIE 23.42 1.30 22.35 35.15 2.05 8.58 4.02
12 ŚLĄSKIE 19.90 1.28 25.24 23.09 1.57 8.81 3.66
13 ŚWIĘTOKRZYSKIE 49.90 0.20 23.81 13.03 1.27 7.68 2.96
14 WARMIŃSKO-MAZURSKIE 41.01 0.59 17.64 24.78 1.75 8.28 3.36
15 WIELKOPOLSKIE 31.03 0.73 19.15 23.62 1.25 9.83 3.74
16 ZACHODNIOPOMORSKIE 24.28 0.68 17.74 32.03 1.68 11.87 3.23

 

« 1 »

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama

Najnowsze

Quantcast