Nowy numer 38/2023 Archiwum

Ta jedyna

Gdy pobożni Żydzi zbierają się na modlitwie przy Ścianie Płaczu, w tęsknocie za świątynią nie różnią się od proroka Ezechiela.

On także czuł brak jedynego miejsca, gdzie izraelscy kapłani mogli składać Bogu ofiary. W strukturze religii Starego Testamentu, po powrocie z niewoli egipskiej do Ziemi Obiecanej było tylko jedno miejsce na świecie, gdzie stał ołtarz ofiarny. W Jerozolimie w X w. przed Chr. król Salomon wzniósł świątynię. Stała się ona miejscem jednoczenia Izraelitów w jednej wierze i w jednym prawowitym kulcie. Gdy po śmierci Salomona jego państwo podzieliło się na dwa królestwa, Judę na południu i Izrael na północy, Jerozolima ze swą świątynią znalazła się w tym pierwszym. W 587 r. przed Chr. Jerozolimę zajął Babilon rządzony przez króla Nabuchodonozora. Najeźdźcy zniszczyli miasto, a świątynię spalili.

Uprowadzeni do Babilonu Izraelici żyli nie tylko ze świadomością, że utracili niepodległość, ale też z bólem, że oto po wiekach w świątyni nie składa się ofiar. Ezechiel był kapłanem. Urodził się jeszcze w wolnym kraju. Nie wiemy, czy składał w świątyni ofiary. Nawet jeśli był zbyt młody, to na pewno przygotowywał się do pełnienia tej roli. Tymczasem przyszła niewola. Dla niego nawet wcześniej, bo został uprowadzony do Babilonu w roku 598 przed Chr., w czasie deportacji po pierwszym najeździe Nabuchodonozora. Ezechiel działał w Babilonie. Wieścił wolność i snuł pełne symboliki obrazy odbudowanej świątyni.

Woda wypływająca spod progu świątyni to obraz Bożych łask, które otrzymuje się właśnie w świątyni. Prorok nie doczekał wolności. Ci, którzy po 538 r. przed Chr. wrócili z wygnania, odbudowali świątynię. Stała w tym samym miejscu do 70 r. po Chrystusie. Wtedy spalili ją Rzymianie. Nie została już odbudowana. Z dawnego kompleksu świątynnego pozostał jedynie Mur Zachodni. To on tak często nazywany jest Ścianą Płaczu. Od dwóch tysięcy lat nie składa się za nim ofiar. Ale modlitwa płynie nadal, pokazując, że Bóg jest obecny ze swą łaską w świątyni. Po jedynej ofierze Chrystusa złożonej na krzyżu także w każdej świątyni, gdzie sprawuje się Eucharystię, jej bezkrwawą pamiątkę.•

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Zapisane na później

Pobieranie listy

Quantcast