GN 3/2021 Archiwum

Senator pyta sąd ws. procesu

...czy orzeczenie nie przekroczyło obszaru działania władzy sądowniczej, wkraczając de facto w obszar legislacji.

Senator Kazimierz Jaworski wystosował pismo do prezesa Sądu Okręgowego w Rzeszowie w sprawie wyroku, jaki sąd wydał na Jacka Kotulę i Przemysława Sycza. Na mocy decyzji sądu obaj obrońcy życia dzieci mają przeprosić rzeszowski szpital Pro Familia za naruszenie dóbr osobistych. Dlaczego nazwanie zabijaniem aborcji dokonywanych w szpitalu Pro Familia sąd uznał za naruszające czyjeś dobra osobiste nie można się jednak dowiedzieć, bo sąd utajnił przebieg rozprawy i uzasadnienie wyroku.

Senator powołuje się na art 45 ust. 1 Konstytucji, wedle którego każdy ma prawo do jawnego rozpatrzenia sprawy przez sąd. Ustawa 2 tegoż artykułu zezwala na wyłączenie jawności rozprawy ze względu na moralność, bezpieczeństwo państwa i porządek publiczny oraz ze względu na ochronę życia prywatnego stron lub inny ważny interes prywatny.

Kazimierz Jaworski zauważa, że bardzo trudno zrozumieć, o którą z przesłanek wyłączenia jawności mogłoby w sprawie Jacka Kotuli i Przemysława Sycza chodzić.

"Utajnienie uzasadnienia wyroku powoduje, iż nie ma możliwości zrozumienia motywów, jakie stały za wydaniem takiego rozstrzygnięcia. Nie wiadomo, czy orzeczenie dotyczy jakiegoś szczegółowego aspektu działania pozwanych, czy też sąd zdecydował się uznać generalnie, iż publiczne mówienie o aborcji jako zabijaniu uważa za niedopuszczalne. Należy zauważyć, iż o ile chodziłoby o tę drugą ewentualność, powstałyby wątpliwości, czy orzeczenie nie przekroczyło obszaru działania władzy sądowniczej, wkraczając de facto w obszar legislacji" - stwierdza parlamentarzysta i apeluje do prezesa Sądu Okręgowego"  o podjęcie działań na rzecz ujawnienia uzasadnienia tego bulwersującego opinię publiczną wyroku. Jeżeli rzeczywiście jest to niemożliwe, podania przynajmniej w jasny sposób przyczyn, dla których wyrok musi pozostać tajny".

« 1 »

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama