Nowy numer 3/2021 Archiwum

Przedstawiono projekt dokumentu końcowego

Ojcowie synodalni ponownie spotkali się 17 października na sesji ogólnej i zapoznali z relacjami z obrad w dziesięciu grupach językowych.

Relatorzy podkreślali poważne zastrzeżenia do Relatio - dokumentu podsumowującego pierwszy tydzień obrad. Dotyczyły one takich spraw jak nierozerwalność małżeństwa, konkubinaty czy związki homoseksualne. Podkreślano konieczność zachowania pełnej ciągłości z dotychczasowym nauczaniem Kościoła. Każda grupa przedstawiła na piśmie swe poprawki czy wręcz alternatywne wersje Relatio. Na ich podstawie zostanie zredagowany dokument końcowy Synodu Biskupów.

O swych wrażeniach z dotychczasowych prac synodalnych opowiadali dziś na briefingu z dziennikarzami kard. Christoph Schönborn z Wiednia i włoskie małżeństwo Miano - audytorzy na Synodzie.

Franco Miano zwrócił uwagę na potrzebę nowych akcentów w duszpasterstwie Kościoła. „W niektórych grupach bardzo mocno nalegano, aby rodzina stała się przedmiotem duszpasterstwa. Dano wyraz zdecydowanej woli, by rodzina znalazła się w centrum Kościoła. Ta wola istnieje już od dawna, ale musi się to coraz bardziej przejawiać w praktyce. Dotyczy to parafii, stowarzyszeń, ruchów. Chodzi więc o to, by przemyśleć na nowo duszpasterstwo, biorąc rodzinę za punkt wyjścia” – powiedział włoski audytor.

Z kolei kard. Schönborn mówił o podejściu ojców synodalnych do sytuacji trudnych i nieregularnych. „Myślę, że po wysłuchaniu dziesięciu sprawozdań mogę powiedzieć, iż kluczem hermeneutycznym Synodu jest wola pozytywnego spojrzenia na sytuacje, w których istnieją obiektywne uchybienia. Chodzi tu o przełożenie akcentów, o zmianę spojrzenia na przykład na pożycie przed ślubem. Abyśmy widzieli w tym nie tylko to, czego brakuje, ale również to, co już tam istnieje i się rozwija. Zrozumieliśmy, że jest to jedna z intencji tego Synodu” – powiedział hierarcha austriacki.

Zadowolony z wyniku obrad w małych grupach jest również kard. George Pell z Australii, który wcześniej nie ukrywał poważnych zastrzeżeń do Relatio. „Przedstawione dziś rano dokumenty są prawdziwie katolickie w najlepszym tego słowa znaczeniu. Istnieją pewne rozbieżności, ale jest też radykalna wierność Ewangelii. To bardzo pozytywne. Klimat szczerości i otwarcia, różnorodność w jedności. Potwierdziliśmy, że wierność nauczaniu Kościoła i Ewangelii jest bezdyskusyjna. Oznacza to oczywiście miłosierdzie, ale w prawdzie. Po ogłoszeniu tych dokumentów z grup językowych sytuacja zdecydowanie się wyklarowała i jestem pewny, że ta linia będzie też w orędziu końcowym” – powiedział australijski kardynał kurialny.

« 1 »

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama