Nowy numer 25/2021 Archiwum

Rozmowy z Platonem

Sięgają do korzeni, żeby lepiej zrozumieć współczesność. Rozpoczął się drugi rok wykładów Colloquium Rudensis.

Pierwsze spotkanie z cyklu „Jerozolima – Ateny – Rzym”, który jest kontynuacją i pogłębieniem tematów podejmowanych w ubiegłym roku, odbyło się 11 października. Inauguracyjny wykład wygłosił bp Jan Kopiec. Comiesięczne spotkania odbywają się w Ośrodku Formacyjno-Edukacyjnym w Rudach.

– To inicjatywa grupy świeckich. Seminarium ma przybliżyć uczestnikom kulturę europejską – mówi bp Gerard Kusz. Wcześniej spotykał się przez kilka lat z wąskim gronem osób, gdzie podejmowali wspólnie różne ważne dla nich tematy. Z tych spotkań wyrosło Colloquium Rudensis jako poszerzenie tamtej formuły.

Tematy wykładów skupiają się wokół tego, co wiąże się z trzema filarami kultury europejskiej, którymi są Ateny, Jerozolima i Rzym. – Rdzeń kultury europejskiej leży w filozofii greckiej, humanizmie greckim. W Jerozolimie, która dla nas, chrześcijan, jest miejscem świętym. Tam zrodziło się chrześcijaństwo i kształt tego, co dzisiaj nazywamy Kościołem. Ale Jerozolima to także miejsce święte dla muzułmanów i dla judaizmu. Mamy tu czynnik ekumeniczny, który stopniowo będzie się pojawiał w wykładach. I trzeci ośrodek – Rzym. Tu chodzi o pokazanie, jak filozofia, prawo, organizacja życia publicznego, którą formował Rzym, działa do dziś, czyli struktury państwa, struktury prawne – wyjaśnia bp Kusz. – Wykłady mają przybliżyć te korzenie, czyli kulturę humanistyczną, filozoficzną, kulturę ekumenizmu, wzajemnego dialogu i kulturę prawa. Jak się okazuje, to ważne tematy, skoro w tym pierwszym roku wykładów udało się zebrać wokół nich spore środowisko. A chodzi również o tworzenie takiego środowiska – zauważa.

W Colloquium uczestniczy ponad 50 osób, również spoza diecezji gliwickiej.

U rudzkich cystersów

Nie bez znaczenia dla uczestników jest miejsce wybrane na seminarium, Stare Opactwo w Rudach. – Nawiązujemy do cystersów i tego, co związane jest z ich obecnością tutaj; przecież jedno z największych w Europie skryptoriów było właśnie w Rudach. Ale też do zapomnianego w ciągu wieków jednego elementu reguły benedyktyńskiej, przejętej przez cystersów: ora et labora et lege (módl się, pracuj i czytaj) nawiązującego do wartości i zdolności intelektualnych, niesłusznie zapomnianego, bo to zubaża dziedzictwo Kościoła – zauważa Tomasz Iwasiów. – Chcieliśmy przypomnieć to, co podstawowe – dodaje Marek Kempski. Są uczestnikami i organizato- rami Colloquium, a wcześniej spotkań, z których ono wyrosło. – Colloquium jest odpowiedzią na rzeczywistość powierzchownej, szybkiej informacji, od której sporo ludzi dziś odchodzi, bo poszukują czegoś więcej. Ważna jest też dla nas ciągłość. Nie chcieliśmy jednorazowego wydarzenia, ale czegoś stałego, bardziej pogłębionego. Żebyśmy podejmując jakiś temat, mogli dotknąć go dogłębnie – wyjaśnia. Dlatego cenią sobie możliwość dyskusji prowadzonej w ramach Colloquium.

Antyk to fundament

– Ustaliliśmy, że trzeba zacząć od początku, czyli od antyku, starożytności. Odwołanie się do antyku nie wynika z zamiłowania akurat do tego okresu, ale traktujemy to jako fundament. Jego nieznajomość powoduje mniejsze zrozumienie dzisiejszej rzeczywistości – zauważa T. Iwasiów. Jednak założeniem Colloquium, podobnie jak poprzednich spotkań, jest niepodejmowanie bieżących tematów politycznych. – Korzyścią z udziału w tym seminarium jest właściwy dystans do rzeczywistości. Umiejętność dostrzeżenia w niej rzeczy naprawdę ważnych i poukładania hierarchii. Przecież dziś przeżywamy coś, co już kiedyś było. Możemy z Platonem, Arystotelesem czy św. Augustynem rozmawiać jak żyjący w tej samej rzeczywistości, bo one zasadniczo nie różnią się od siebie. Problemy są podobne, tylko środki techniczne inne – mówi Tomasz Iwasiów.

Patronat naukowy nad cyklem wykładów sprawuje Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego, a organizatorem jest Fundacja Silesia Pro Europa. Każde spotkanie to trzy bloki tematyczne. W tym roku będą się koncentrować na takich tematach, jak: cywilizacja i kultura starożytnej Grecji (od Homera po tragików greckich), filozofia jako szkoła życia (od Pitagorasa do stoików) oraz Nowy Testament. Podejmą je naukowcy z Uniwersytetu Opolskiego i Śląskiego.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama