GN 3/2021 Archiwum

Nie tylko grzecznościowa formuła

Listy św. Pawła mają jedną cechę znaną ze współczesnych wiadomości mailowych, której nie posiadają tradycyjne listy wysyłane w zamkniętych kopertach. Bez ich otwierania można rozpoznać nie tylko nadawcę i adresata, ale też i tytuł.

Na początku listów apostoła znajduje się tak zwany adres ze wstępnym pozdrowieniem, a następnie dziękczynienie, które nawiązuje do okazji napisania listu i wprowadza w jego główny temat. W dzisiejszym czytaniu znajdują się te dwa elementy. Adres z pozdrowieniem różni się od wprowadzeń obecnych w prawie wszystkich innych listach apostoła. Św. Paweł zazwyczaj przedstawiał się w nich jako apostoł Jezusa Chrystusa. W obydwu listach do Tesaloniczan brak tego tytułu na początku. Autor ograniczył się tylko do wymienienia imion.

Zwięzłość przedstawienia wynika zapewne z tego, że on sam i jego współpracownicy byli bardzo dobrze znani adresatom. Ponadto przyjmowali jego autorytet jako apostoła bez najmniejszych wahań. Gdy jego działalność była podawana w wątpliwość, wówczas pisał, że jest apostołem Jezusa Chrystusa, czyli wysłanym przez Niego. Najmocniej uczynił to w Liście do Galatów: „Paweł, apostoł nie z ludzkiego ustanowienia czy zlecenia, lecz z ustanowienia Jezusa Chrystusa i Boga Ojca, który Go wskrzesił z martwych”. Wśród adresatów tego listu podważano bowiem najważniejszą treść głoszonej przez niego Ewangelii: prawdę o zbawieniu pochodzącym od Jezusa Chrystusa.

Nieznającym go osobiście Rzymianom przedstawił najpełniej swoje zadanie jako apostoła, łącząc je z inicjatywą Boga zarówno w dziejach Izraela, jak i we własnym życiu: „Paweł, sługa Chrystusa Jezusa, z powołania apostoł, przeznaczony do głoszenia Ewangelii Bożej, którą Bóg przedtem zapowiedział przez swoich proroków w Pismach świętych”. Dziękczynienie, czyli element następujący w listach zaraz po adresie i pozdrowieniu, wyróżnia Pierwszy List do Tesaloniczan wśród innych pism apostoła. Nie ogranicza się ono do wstępnej formuły zawartej w czytanym dziś fragmencie, lecz rozciąga się na większość listu, a mianowicie na pierwsze trzy rozdziały.

Ostatnie dwa zawierają napomnienia i pouczenia. Ta większa część jest jednym wielkim dziękczynieniem za dotychczasowe owoce działalności apostoła. Natomiast wśród wezwań znajduje się apel: „W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was”.•

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama