Nowy numer 3/2021 Archiwum

Wszechmogący?


Czy św. Paweł twierdzi, że dzięki Jezusowi może czynić to wszystko, czego mógłby zapragnąć?


Na odpowiedź twierdzącą wskazuje jego wyznanie: „Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia”. Także Jezus obiecuje uczniom zdumionym z powodu nagłego uschnięcia drzewa figowego: „Zaprawdę, powiadam wam: Kto powie tej górze: »Podnieś się i rzuć się w morze«, a nie wątpi w duszy, lecz wierzy, że spełni się to, co mówi, tak mu się stanie”. Czy Jezus zapewnia o możliwości dokonywania nieograniczonych niczym cudów – na przykład działania przeciw prawom przyrody? Należy odrzucić takie powierzchowne rozumienie zdań o mocy tych, którzy pozostają w więzi z Chrystusem. 

Kiedy św. Paweł pisze o samowystarczalności, wtedy wspomina o wytrwałym znoszeniu stałych braków: cierpień, głodu i innych niedostatków. Dla niego zarówno doświadczanie braków dóbr, jak i ich posiadanie w obfitości nie ma żadnego znaczenia w porównaniu z egzystencją w Chrystusie. W jego listach często występują wyrażenia: „w Chrystusie” i „w Panu”. Jedno z nich pojawia się już w pierwszym zdaniu czytanego dziś listu, wskazując na nadawców i adresatów pisma: „Paweł i Tymoteusz, słudzy Chrystusa Jezusa, do wszystkich świętych w Chrystusie Jezusie, którzy są w Filippi, 
wraz z biskupami i diakonami”. Co oznacza wyrażenie „w Chrystusie Jezusie”? Egzystencja chrześcijan nie opiera się tylko na łączności z Nim, podobnej do więzi między ludźmi, ale przede wszystkim ma być całkowicie zanurzona w Jego życiu. Jeden z komentatorów Listu do Filipian pisze, że chrześcijanie żyją w Chrystusie „jak ptaki w powietrzu, ryby w wodzie, a korzenie drzewa w glebie”.

Dwa tygodnie temu słyszeliśmy jeden z najstarszych hymnów chrześcijańskich, który został przekazany w tym samym liście. Podniosła pieśń o Chrystusie ukazuje najpierw Jego uniżenie z własnej woli, a następnie Jego wywyższenie mocą Boga. Ma ona na celu nie tylko przedstawienie ziemskiego życia Jezusa i Jego uwielbienia po zmartwychwstaniu. Przeżywającym zwątpienia i lęki o przyszłość apostoł przypomina ją jako wezwanie do kształtowania własnego życia. Bezpośrednio przed nią apeluje do Filipian, aby umieścili wszystkie swoje myśli i dążenia właśnie w Chrystusie: „To pragnijcie w was, co było w Chrystusie Jezusie”.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama