GN 19/2022 Archiwum

O charyzmatach i jedności Kościoła

O znaczeniu różnorodności charyzmatów, odkrywanych we wspólnocie Kościoła i mających budować jego jedność, mówił dziś Franciszek podczas audiencji ogólnej. Jego słów na placu św. Piotra wysłuchało około 35 tys. wiernych. Wcześniej w Auli Pawła VI papież pozdrowił członków Instytutu Świeckiego Małych Apostołek Miłosierdzia, troszczących się o dzieci niepełnosprawne.

W swojej katechezie ojciec święty zwrócił uwagę, że charyzmaty są łaską, darem udzielonym bezinteresownie przez Boga Ojca poprzez działanie Ducha Świętego. Mają one służyć całej wspólnocie wierzących, dla dobra wszystkich. Uczymy się je rozpoznawać w łonie wspólnoty. Wymagają jednak od nas postawy pokory i gotowości służby braciom i siostrom. Papież podkreślił, że w Kościele jest wiele charyzmatów, które mają służyć harmonijnemu rozwojowi wspólnoty chrześcijańskiej w wierze, miłości i jedności.

Nawiązując do słów św. Pawła z 1 Listu do Koryntian Franciszek stwierdził, że "wszystkie charyzmaty są ważne w oczach Boga, a jednocześnie żaden nie jest nie do zastąpienia. Oznacza to, że we wspólnocie chrześcijańskiej potrzebujemy jeden drugiego, a każdy otrzymany dar realizuje się w pełni, kiedy dzielimy się nim z braćmi dla dobra wszystkich. To właśnie jest Kościół! A kiedy Kościół w różnorodności swoich charyzmatów wyraża się w komunii, nie może błądzić: to jest piękno i moc sensus fidei - tego nadprzyrodzonego zmysłu wiary, danego przez Ducha Świętego, abyśmy wspólnie wszyscy mogli wejść w istotę Ewangelii i nauczyć się naśladowania Jezusa w naszym życiu".

Na zakończenie papież przypomniał, że dziś obchodzone jest w Kościele wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus, która zmarła w wieku 24 lat. Pragnęła być misjonarką i posiadać wszystkie charyzmaty. A kiedy była pogrążona w modlitwie, usłyszała, że jej charyzmatem była miłość. Powiedziała to przepiękne zdanie: "W sercu Kościoła, mojej Matki, ja będę miłością". Papież zaznaczył, że wszyscy posiadamy zdolność miłowania i zachęcił, by prosić św. Teresę od Dzieciątka Jezus o łaskę miłowania "naszej świętej Matki, Kościoła hierarchicznego".

Zwracając się do Polaków, ojciec święty powiedział:

"Serdecznie pozdrawiam wszystkich polskich pielgrzymów, a szczególnie członków wspólnoty Betlejem z Jaworzna. Na początku tego miesiąca, poświęconego rozważaniu życia Maryi i Jej Syna w tajemnicach Różańca, zapraszam was wszystkich do modlitwy w intencjach Kościoła, zwłaszcza w intencjach synodu biskupów poświęconego rodzinie. Módlcie się także za mnie! Matka Najświętsza niech was strzeże i wyprasza łaski Pana. Niech Bóg wam błogosławi."

« 1 »

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama