Nowy numer 3/2021 Archiwum

Nowe zastępy

Święcenia kapłańskie. Po sześciu latach studiów seminaryjnych, zdobywaniu wiedzy, formacji duchowej i praktyce duszpasterskiej przychodzi dla nich najważniejszy moment...

Biskup Krzysztof Nitkiewicz udzieli 19 czerwca w sandomierskiej katedrze święceń prezbiteratu siedmiu diakonom. To oni już niebawem podejmą pracę w naszych parafiach. Dziś prezentujemy ich sylwetki, pasje i hobby. Jakie będzie ich kapłaństwo, pokaże czas.

Paweł Dobrowolski

z parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Skopaniu Urodził się 10 października 1988 r. Jego rodzice to Barbara i Józef. Wychował się wraz z trzema braćmi: Łukaszem, Karolem i bliźniakiem Piotrem. Ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Tarnobrzegu. Pracę wieńczącą studia seminaryjne zatytułował: „Współczesne formy duszpasterstwa biblijnego”. Jego zainteresowania to podróże i sport, szczególnie piłka nożna. Jest kibicem Legii Warszawa i Ajaxu Amsterdam. Kapłaństwo wiąże z pracą z młodzieżą, szczególnie z Ruchem Światło–Życie, który ukształtował go w młodości. Nie boi się wyzwań i pracy nawet w dużych miejskich parafiach. Jego motto kapłańskie to: Czy kochasz mnie? Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham. Paś owce moje! (J 21,17).

Marcin Zbigniew Fac

z parafii pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Godziszowie Urodził się 17 października 1988 r. Jego rodzice to Krystyna i Jan. Ma dwóch braci: Andrzeja i Pawła. Do seminarium wstąpił po ukończeniu Technikum Ekonomicznego w Zespole Szkół Zawodowych w Janowie Lubelskim. Jako podsumowanie studiów teologicznych napisał pracę: „Nauka św. Pawła o dniu Pańskim w publikacjach ks. Jana Stępnia”. Pośród swoich zainteresowań wymienia sport, szczególnie kolarstwo. Na początku swojego kapłaństwa chciałby pracować w parafiach wiejskich z młodymi, szczególnie zgromadzonymi w ruchu oazowym. Na obrazku prymicyjnym jako swoje motto kapłańskie zapisał słowa: Sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia (Rz 10,10).

Sylwester Michał Gaweł

z parafii pw. św. Stanisława w Osieku Urodził się 1 września 1988 r. Jego rodzice to Barbara i Henryk. Jest najmłodszym spośród trójki rodzeństwa: Agnieszki, Wiesława i Andrzeja. Decyzję o wstąpieniu do seminarium podjął po ukończeniu Liceum Profilowanego im. Jana Pawła II w Osieku. Jako zwieńczenie studiów teologicznych napisał pracę: „Posoborowe ujęcie cierpienia w magisterium Kościoła”. Jego hobby to: jazda rowerem i wędrówki górskie. Chciałby pracować z młodymi, bliskie są mu szczególnie wspólnoty KSM-u. W swoich planach nie wyklucza posługi duszpasterskiej za granicą, szczególnie na wschodzie, w tym na Ukrainie. Motto swojego kapłaństwa, które umieścił na obrazku prymicyjnym to: Tobie, Panie, zaufałem, nie zawstydzę się na wieki.

Jan Kania

z parafii pw. św. Jacka w Chrzanowie Urodził się 6 marca 1989 r. Jego rodzice to Bogumiła i Henryk, który jest już w domu Ojca. Ma siostrę Marię i brata Stanisława. Ukończył Liceum Ogólnokształcące w Janowie Lubelskim w kla- sie o profilu geograficzno-hi- storycznym. Napisał pracę ma- gisterską na temat: „Chrystologia pneumatologiczna w świe- tle środowych katechez Jana Pa- wła II”. Jego hobby to jazda na rowerze, zwiedzanie ciekawych miejsc oraz poznawanie nowych ludzi. Chciałby pracować na wiejskiej parafii i tam wiernie wy- pełniać swoje kapłańskie po- wołanie. Na swoim obrazku prymicyjnym umieścił kapłańską maksymę: Niech przeze mnie nie wstydzą się ci, co Tobie ufają (Ps 69,7).

Krystian Musiał

z parafii pw. św. Michała Archanioła w Ostrowcu Świętokrzyskim Urodził się 25 kwietnia 1989 r. Jego rodzice to Ewa i Stanisław. Ma starsze rodzeństwo: siostrę Marzenę i brata Krzysztofa. Ukończył Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica w Ostrowcu Świętokrzyskim. Jako zwieńczenie studiów teologicznych napisał pracę magisterką: „Teologia Wielkiego Postu w świetle euchologii Mszału Pawła VI”. Jego hobby to akwarystyka i piłka siatkowa, lubi także literaturę przygodową. W swojej pracy kapłańskiej postawi na pracę z ministrantami oraz grupami KSM-u. Chciałby także kontynuować studiowanie; szczególnie interesują go prawo kanoniczne i liturgika. Jego motto kapłańskie to: Bacz, abyś wypełnił posługę, którą wziąłeś od Pana (Kol 4,17).

Damian Krystian Niziałek

z parafii św. Barbary w Staszowie Urodził się 21 września 1988 r. Jego rodzice to Jadwiga i Jan. Wychowywał się wraz z trzema braćmi: Grzegorzem, Pawłem i Marcinem. Przed wstąpieniem do seminarium ukończył klasę matematyczno-fizyczną w Liceum Ogólnokształcącym im. kard. S. Wyszyńskiego w Staszowie. Jako podsumowanie studiów seminaryjnych napisał pracę magisterską: „Formacja młodzieży do odpowiedzialnej miłości małżeńskiej w świetle nauczania Magisterium Kościoła”. W kręgu jego zainteresowań są sport i informatyka. Lubi także sięgnąć po ciekawą książkę. W swojej pracy duszpasterskiej chciałby skupić się na formacji młodzieży i rodzin poprzez posługę w oazie i Domowym Kościele. Swoje zainteresowania chciałby pogłębić poprzez studia teologii moralnej i duszpasterstwa rodzinnego. Jego pragnieniem jest to, aby jego praca przynosiła rodność jemu i ludziom, do których zostanie posłany. Jako motto swojego kapłaństwa wybrał słowa:Niech się radują w Tobie wszyscy, którzy Ciebie szukają (Ps 70,5).

Damian Kamil Stala

z parafii pw. św. Wojciecha w Gawłuszowicach Urodził się 15 listopada 1989 r. Jego rodzice to Maria i Edward. Ma piątkę młodszego rodzeństwa: Patrycję, Marcelinę, Adriana, Paulinę i Huberta. Ukończył I Liceum Ogólnokształcące w Mielcu. Podsumowaniem jego studiów teologicznych jest praca magisterska: „Istota odpowiedzialnego ojcostwa w świetle wybranej literatury teologicznej”. Pośród swoich zainteresowań wymienia piłkę nożną i tenis stołowy. Jego pasją jest także hodowla gołębi pocztowych. W swojej pracy duszpasterskiej chciałby zwrócić uwagę na formację i duszpasterstwo mężczyzn, mając świadomość, że to potrzebna, ale niełatwa posługa. Chciałby także pracować z młodymi w ramach grup KSM-u. Jako motto kapłańskie wybrał słowa: Nie lękaj się, bo cię wykupiłem, wezwałem Cię po imieniu; tyś mój! (Iz 43,1).

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama